Menu

Arhiva savjetovanje

             Obavijest prethodno savjetovanje          

             Dokumentacija o nabavi

             Prilog 1. Troškovnik

             Prilog 2. eESPD zahtjev - 10  18JN

             Prilog 3. NACRT UGOVORA

             Prilog 4. Izvedbeni projekt

             Prilog 5. Izjava o nekažnjavanju

             Izvješće o prethodnom savjetovanju 

3. Ponovljeno prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za pripremu i provedbu postupka javne nabave male vrijednosti za „Uređivanje infrastrukture Razvojnog centra“

Ličko – senjska  županija priprema provedbu otvorenog postupka javne nabave male vrijednosti za „Uređivanje infrastrukture Razvojnog centra“ u sklopu projekta Razvojni centar Ličko-senjske županije (Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava K.K. 03.1.2.01.0017).

Temeljem članka 198. ZJN prije pokretanja postupka javne nabave javni naručitelj u pravilu provodi analizu tržišta u svrhu pripreme nabave i informiranja gospodarskih subjekata o svojim planovima i zahtjevima u vezi s nabavom. Nadalje, javni naručitelj smije tražiti ili prihvatiti savjet neovisnih stručnjaka, nadležnih tijela ili sudionika na tržištu koji može koristiti u planiranju i provedbu postupka nabave te izradi dokumentacije o nabavi, pod uvjetom da takvi savjeti ne dovode do narušavanja tržišnog natjecanja te da ne krše načela zabrane diskriminacije i transparentnosti.

                OBAVIJEST      

                NACRT DOKUMENTACIJE O NABAVI          

  

Dokumentacija o nabavi – Otvoreni postupak javne nabave Uređivanje infrastrukture Razvojnog centra   

1.       TROŠKOVNIK

2.       eESPD ZAHTJEV – OBRAZAC

3.       PRIJEDLOG UGOVORA O JAVNOJ NABAVI

4.       GLAVNI PROJEKT, IZVEDBENI PROJEKT I SHEME STOLARIJE

5.       IZJAVA O REFERENCAMA

Objavljeno: 05.lipanj 2018.

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM PRETHODNOM SAVJETOVANJU I PRIHVAĆENIM I NEPRIHVAĆENIM PRIMJEDBAMA I PRILOZIMA

2.Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za pripremu i provedbu postupka javne nabave Usluga razminiranja poljoprivrednog zemljišta i ostalog zemljišta na području Ličko-senjske županije.

Dana 11. svibnja 2018. godine pokrenut je postupak prethodnog savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za nabavu Usluga razminiranjapoljoprivrednog zemljišta i ostalog zemljišta na području Ličko-senjske županije.

Temeljem članka 198. ZJN prije pokretanja postupka javne nabave javni naručitelj u pravilu provodi analizu tržišta u svrhu pripreme nabave i informiranja gospodarskih subjekata o svojim planovima i zahtjevima u vezi s nabavom. Nadalje, javni naručitelj smije tražiti ili prihvatiti savjet neovisnih stručnjaka, nadležnih tijela ili sudionika na tržištu koji može koristiti u planiranju i provedbu postupka nabave te izradi dokumentacije o nabavi, pod uvjetom da takvi savjeti ne dovode do narušavanja tržišnog natjecanja te da ne krše načela zabrane diskriminacije i transparentnosti.

Više na linku: https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=1701855

Objavljeno: 11.05.2018.


1. Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za pripremu i provedbu postupka javne nabave male vrijednosti za „Uređivanje infrastrukture Razvojnog centra“

Ličko – senjska  županija priprema provedbu otvorenog postupka javne nabave male vrijednosti za „Uređivanje infrastrukture Razvojnog centra“ u sklopu projekta Razvojni centar Ličko-senjske županije (Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava K.K. 03.1.2.01.0017).

Temeljem članka 198. ZJN prije pokretanja postupka javne nabave javni naručitelj u pravilu provodi analizu tržišta u svrhu pripreme nabave i informiranja gospodarskih subjekata o svojim planovima i zahtjevima u vezi s nabavom. Nadalje, javni naručitelj smije tražiti ili prihvatiti savjet neovisnih stručnjaka, nadležnih tijela ili sudionika na tržištu koji može koristiti u planiranju i provedbu postupka nabave te izradi dokumentacije o nabavi, pod uvjetom da takvi savjeti ne dovode do narušavanja tržišnog natjecanja te da ne krše načela zabrane diskriminacije i transparentnosti.

OBAVIJEST

NACRT DOKUMENTACIJE O NABAVI

Izvješće

LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA

Dr. Franje Tuđmana 4, 53000 Gospić
Tel: + 385 53 588 279
Fax: +385 53 572 100
E-mail: info@licko-senjska.hr
web: www.licko-senjska.hr
OIB: 40774389207
IBAN: HR5123400091800009008

LINKOVI

KONTAKT

DOKUMENTI