Menu

IX. SJEDNICA ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

KLASA: 021-04/18-01/36

URBROJ: 2125/1-01-18-01

Gospić, 6. studenoga 2018. godine

Na temelju članka 21. Statuta Ličko-senjske županije («Županijski glasnik» br. 11/09, 13/09 – ispravak, 21/09, 9/10, 22/10 – pročišćeni tekst, 4/12, 4/13, 6/13 – pročišćeni tekst, 2/18 i 3/18 - ispravak) te članka 22., članka 102. i 104. Poslovnika Županijske skupštine Ličko-senjske županije («Županijski glasnik» br. 11/09, 4/12, 4/13, 6/13 – pročišćeni tekst, 14/13 i 2/18) sazivam IX. sjednicu Županijske skupštine Ličko-senjske županije, koja će seodržati ­­­­­­8. studenoga 2018. godine (četvrtak) u Gospiću, Budačka 55 (Velika vijećnica) s početkom u 11,00 sati.

D n e v n i   r e d

Aktualni sat

1.        Usvajanje zapisnika sa VIII. sjednice Županijske skupštine

2.        Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o izgradnji Razvojnog centra Ličko-senjske županije

3.        Donošenje II. Izmjena i dopuna Proračuna Ličko-senjske županije za 2018. godinu s projekcijama za 2019. i 2020. godinu (Prilog 1)

4.        Donošenje Odluke o I. Izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Ličko-senjske županije za 2018. godinu

5.        Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o izmjenama Statuta Doma zdravlja Gospić (Prilog 1) (Prilog 2)

6.    Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku Školskog odbora Osnovne škole Plitvička Jezera o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt Energetske obnove zgrade Područne škole Smoljanac, Osnovne škole Plitvička Jezera (Prilog 1(Prilog 2(Prilog 3(Prilog 4)

7.       Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku Školskog odbora Osnovne škole Perušić o davanju suglasnosti za poduzimanje svih daljnih radnji u svrhu realizacije projekta Energetske obnove zgrade Osnovne škole Perušić (Prilog 1(Prilog 2(Prilog 3(Prilog 4(Prilog 5(Prilog 6)

8.        Donošenje Rješenja o imenovanju ravnatelja Županijske uprave za ceste Ličko-senjske županije (Prilog 1)

              

NAPOMENA:

Dnevni red s materijalima je objavljen i na web stranici Županije (www.licko-senjska.hr).

Molimo da se pozivu odazovete, a svoj eventualni izostanak javite tajniku Županijske skupštine Ličko–senjske županije Petru Krmpotiću (tel.: 588-207, fax.: 572-436, e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. ).

               S poštovanjem,

P R E D S J E D N I C A

Nada Marijanović, mag.ing.silv.

LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA

Dr. Franje Tuđmana 4, 53000 Gospić
Tel: + 385 53 588 279
Fax: +385 53 572 100
E-mail: info@licko-senjska.hr
web: www.licko-senjska.hr
OIB: 40774389207
IBAN: HR5123400091800009008

LINKOVI

KONTAKT

DOKUMENTI