Menu

IV. sjednica Županijske skupštine

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

KLASA: 021-04/19-01/17

URBROJ: 2125/1-01-19-01

Gospić, 30. kolovoza 2019. godine

Na temelju članka 21. Statuta Ličko-senjske županije («Županijski glasnik» br. 11/09, 13/09 – ispravak, 21/09, 9/10, 22/10 – pročišćeni tekst, 4/12, 4/13, 6/13 – pročišćeni tekst, 2/18 i 3/18 - ispravak) te članka 22. i 102. Poslovnika Županijske skupštine Ličko-senjske županije («Županijski glasnik» br. 11/09, 4/12, 4/13, 6/13 – pročišćeni tekst, 14/13 i 2/18) sazivam IV. sjednicu Županijske skupštine Ličko-senjske županije, koja će seodržati 11. rujna 2019. godine (srijeda) u Gospiću, Budačka 55 (Velika vijećnica) s početkom u 11.00 sati.

 

D n e v n i   r e d

 

Aktualni sat

1.     Usvajanje zapisnika s II. sjednice Županijske skupštine

2.     Usvajanje zapisnika s III. sjednice Županijske skupštine

3.     Donošenje I. Izmjena i dopuna Proračuna Ličko-senjske županije za 2019. godinu s projekcijama za 2020. i 2021. godinu (Prilog 1)

4.    Donošenje Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Ličko-senjske županije za razdoblje od 01.01. - 31.12. 2018. godine i Zaključka o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana Županijske uprave za ceste Ličko-senjske županije za 2018. godinu (Prilog 1) (Prilog 2)

5.     Donošenje Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja Ličko-senjske županije za 2018. godinu

6.     Donošenje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Ličko-senjske županije za razdoblje od 1.1. – 30. 6. 2019. godine i Zaključka o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana Županijske uprave za ceste Ličko-senjske županije za razdoblje od 1.1. – 30. 6. 2019. godine (Prilog 1) (Prilog 2)

7.     Donošenje Zaključka po Izvješću o radu Županijske uprave za ceste Ličko-senjske županije za 2018. godinu (Prilog 1

8.     Donošenje Zaključka po Izvješću Uprave o stanju i poslovanju trgovačkog društva Lika ceste d.o.o. Gospić za 2018. godinu (Prilog 1) (Prilog 2)

9.     Donošenje Zaključka po Izvješću o radu Javne ustanove Razvojne agencije Ličko-senjske županije LIRA –e za 2018. godinu (Prilog 1) (Prilog 2) (Prilog 3)

10.  Donošenje Zaključka po Izvješću o radu Javne ustanove Zavoda za prostorno uređenje Ličko-senjske županije za 2018. godinu (Prilog 1(Prilog 2)

11.  Donošenje Zaključka po Izvješću o stanju zaštite od požara i stanju provedbe Provedbenog plana unapređenja zaštite od požara na području Ličko-senjske županije za 2018. godinu (Prilog 1)

12.  Donošenje Odluke o donošenju Procjene rizika od velikih nesreća za područje Ličko-senjske županije (Prilog 1(Prilog 2(Prilog 3(Prilog 4(Prilog 5(Prilog 6) (Prilog 7)

13.  Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Lučke uprave Senj (Prilog 1)

14.  Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti Lučkoj upravi Senj za zaključivanje Ugovora za izvođenje radova na «Izvanrednom održavanju luke Senj» – V. faza (Prilog 1)

15.  Donošenje Odluke o donošenju Programa sufinanciranja projekata uređenja, izgradnje i održavanja pomorskog dobra na području Ličko-senjske županije za 2019. godinu

16.  Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o usklađivanju djelatnosti Zavoda za javno zdravstvo Ličko-senjske županije (Prilog 1)

17.  Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o nabavi cestovnih motornih vozila za potrebe obavljanja djelatnosti izvanbolničke hitne medicinske službe (Prilog 1)

18.  Donošenje Odluke o funkcionalnoj integraciji zdravstvenih ustanova radi organiziranja djelatnosti hitne medicine na području Ličko-senjske županije

19.  Donošenje Odluke o namjeri pristupanja Udruzi „Nikola Tesla Network – Mreža Nikola Tesla

20.  Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika u upravnim tijelima Ličko-senjske županije

21.  Donošenje Zaključka o neprihvaćanju ponude za prodaju nekretnine po pravu prvokupa na području NP «Plitvička Jezera», vlasnice Anđelije Petričić iz Korenice

22.  Donošenje Zaključka o neprihvaćanju ponude za prodaju nekretnine po pravu prvokupa na području NP «Plitvička Jezera», suvlasnika Verice Rendulić, Zvonka Rehorovca, Ane Marije Azenić, Marije Ljubas iz Vukovara, Republika Hrvatska i Slavka Konjevića iz Stare Pazove, Republika Srbija

23.  Donošenje Zaključka o neprihvaćanju ponude za prodaju nekretnine po pravu prvokupa na području NP «Plitvička Jezera», vlasnika Nikice Šuputa iz Surčina, Republika Srbija

24.  Donošenje Odluke o imenovanju predsjednika i članova Odbora za Statut, Poslovnik i propise

25.  Donošenje Odluke o osnivanju i imenovanju predsjednika i članova Županijskog povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda na području Ličko-senjske županije

      Napomena:

               Dnevni red s materijalima je objavljen i na web stranici Županije (www.licko-senjska.hr).

               Materijal za točku 12. nalaze se na CD-u, a prijedlozi Odbora za izbor i imenovanje za točke 24. i 25. dostavit će se na sjednici Skupštine.

               Molimo da se pozivu odazovete, a svoj eventualni izostanak javite Gordani Pađen, službenici Upravnog odjela za poslove Župana i Županijske skupštine (tel.: 588-208, fax.: 572-436, e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. ili Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. ).

               S poštovanjem,

P R E D S J E D N I K

     Marijan Kustić

LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA

Dr. Franje Tuđmana 4, 53000 Gospić
Tel: + 385 53 588 279
Fax: +385 53 572 100
E-mail: info@licko-senjska.hr
web: www.licko-senjska.hr
OIB: 40774389207
IBAN: HR5123400091800009008

LINKOVI

KONTAKT

DOKUMENTI