Menu

Novi sustav kontrole na granicama

Gospić, 7. travnja-Od danas se na svim hrvatskim  graničnim prijelazima primjenjuje novi sustav kontrole i nadzora putnika i roba koji ulaze u RH. U skladu s izmjenama odredbi članka 8.  Zakonika o schengenskim granicama, a koje se odnose na provedbu granične kontrole, Republika Hrvatska ima obvezu na svim graničnim prijelazima, na unutarnjoj (prema Republici Sloveniji i Mađarskoj) i vanjskoj granici (svi ostali granični prijelazi), provjeravati sve putnike kroz dostupne baze podataka.

Uredbom  Europskog parlamenta i Vijeća od 15. ožujka 2017. o izmjeni Uredbe  u pogledu jačanja kontrola provjerom u relevantnim bazama podataka na vanjskim granicama, koja stupa na snagu   7. travnja2017. godine, izmijenjene su odredbe članka 8.  Zakonika o schengenskim granicama,  koje se odnose na provedbu granične kontrole.

U skladu s  ovim  izmjenama Republika Hrvatska ima obvezu na svim graničnim prijelazima, na unutarnjoj (prema Republici Sloveniji i Mađarskoj) i vanjskoj granici (svi ostali granični prijelazi), provjeravati sve putnike kroz dostupne baze podataka. Službenici granične policije će prilikom obavljanja granične kontrole putnika, kako za vrijeme ulaska tako i za vrijeme izlaska s područja EU, provoditi sustavnu provjeru svih putnika kroz dvije baze podataka: nacionalne baze podataka Informacijskog sustava MUP-a i Interpolovu bazu podataka.

Do sada se nisu radile sustavne provjere osoba koje uživaju pravo slobode kretanja u skladu s pravom EU (npr. državljani država članica EU i država pridruženih Schengenskom prostoru, članovi njihovih obitelji i sl.), tako da navedena izmjena znači da će se od toga datuma sustavno provjeravati i te kategorije osoba.  Za očekivati je da će putnici morati duže čekati na provedbu granične kontrole. Državljani trećih zemalja moraju obratiti posebnu pozornost na uvjete koje moraju ispunjavati za ulazak u Republiku Hrvatsku:

  • moraju imati valjanu putnu ispravu koja nositelju omogućava prelazak granice, a koja mora biti važeća barem tri mjeseca nakon planiranog datuma odlaska s državnog područja država članice te mora biti izdana unazad 10 godina,

  • moraju opravdati svrhu i uvjete namjeravanog boravka te imati dovoljno sredstava za uzdržavanje, kako za vrijeme trajanja namjeravanog boravka, tako i za povratak u njihovu matičnu državu ili tranzit do treće zemlje za koju su sigurni da će ih prihvatiti ili su takva sredstva u mogućnosti zakonito pribaviti,

  • za njima u dostupnim bazama podataka ne smije biti izdano upozorenje u svrhu zabrane ulaska te ne smiju predstavljati prijetnju za javni poredak,

  • međunarodnu sigurnost, javno zdravlje ili međunarodne odnose bilo koje od država članica.

Ostvarena je suradnja i na operativnoj razini sa slovenskom i mađarskom policijom te su poduzete određene mjere i radnje za operacionalizaciju i povećanje protočnosti prometa. Hrvatska granična policija će poduzeti sve mjere iz svoje nadležnosti kako bi iskoristila sve postojeće kapacitete, u smislu ljudstva i tehnike, kako bi se vrijeme čekanja na provedbu granične kontrole svelo na najmanju moguću mjeru na svim graničnim prijelazima, posebno u kritična vremena vikenda i praznika. 

MUP/M. S.

back to top

LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA

Dr. Franje Tuđmana 4, 53000 Gospić
Tel: + 385 53 588 279
Fax: +385 53 572 100
E-mail: info@licko-senjska.hr
web: www.licko-senjska.hr
OIB: 40774389207
IBAN: HR5123400091800009008

LINKOVI

KONTAKT

DOKUMENTI