Menu

Konferencija o komunalnoj infrastrukturi

Dubrovnik/Gospić, 15. svibnja-Protekloga vikenda održana je dvodnevna konferencija Adriatic Municipal Days koja je  u Dubrovniku okupila više od 120 sudionika, vrhunskih stručnjaka na području gospodarenja otpadom i vodnog gospodarstva. Glavni organizator bio je časopis „Komunal“, a jedan od partnera Hrvatska zajednica županija. 

Rješavanje problema gospodarenja otpadom, dostupnosti pitke vode i odgovarajuće postupanje s otpadnim vodama prvi su prioritet očekivanja građana od lokalne samouprave, dok je cilj tih aktivnosti postizanje veće kvalitete života za sve  stanovnike, a s time  i bolju turističku uslugu. Okupljenim stručnjacima, komunalcima i predstavnicima institucija, obratili su se u ime suorganizatora Marko Ercegović, Udruge gradova u RH i partnera Hrvatske zajednice županija, Miho Baće.

Mnogi sudionici skupa referirali su se upravo u stanje na svojim mikro lokacijama, a kao dobri primjeri istaknuti su case study Krško i Maribor iz susjedne Slovenije. Analizirale su se i prakse u Dubrovniku, gdje se već duže vrijeme radi na pronalasku odgovarajućeg rješenja za odlagalište otpada kako otpad ne bi putovao do kontinentalnih lokacija u Hrvatskoj. Dubrovnik je i pohvaljen kao prvi „Smart City“ u RH.

Zaključeno je kako postojeća razina korištenja sredstava iz EU fondova u Hrvatskoj i zemljama JIE nije zadovoljavajuća, dok su projekti javno-privatnog partnerstva prisutni u nedovoljnoj mjeri i postoji permanentno nepovjerenje prema privatnim inicijativama u komunalnom sektoru. Imamo na raspolaganju dovoljno novca iz EU izvora, ali nemamo dobre i kvalitetno pripremljene projekte, rekao je Đuro Horvat direktor tvrtke Tehnix koja je ponudila besplatnu izradu projektne dokumentacije komunalcima u Neumu i Otoku Lastovu. Sudionici su  raspravljali o EU direktivama iz područja komunalne infrastrukture te o novom prijedlogu hrvatskog Zakona o komunalnom gospodarstvu. Kritički se promatralo univerzalni pristup kružnom gospodarstvu koje ne vodi računa o malim subjektima ili o manje razvijenim, već nameće iste standarde, čak i u uvjetima kada ne postoje tehničke ili prostorne okolnosti za provođenje takve politike, kao što je to slučaj s odvojenim sakupljanjem otpada koje je nekad u malim sredinama skuplje, ili o odvajanju otpada i postupanja s recikliranim sirovinama na malim otocima.  Pri rješavanju problema komunalne infrastrukture nužno je uvažavanje lokalnih specifičnosti  i financijskih resursa koji ne bi smjeli pri planiranju ulaganja nove troškove investicija uvijek prebaciti na građane. Jedno od ključnih sekorskih ograničenja koje utječe i na dinamiku komunalnih radova, kao i povlačenja sredstava iz EU fondova, odnosi se na nedostatak stručnih kadrova i slabi transfer znanja, dok nedostatak koordinacije državnih tijela predstavlja problem u provedbi infrastrukturnih projekata, kao i međudržanih projekata koji bi angažiranije trebali voditi računa o upravljanju širim regionalnim i EU projektima koji bi trebali otkloniti utjecaj na okoliš ili zagađenju Jadranskog mora i iz prostora BIH. Zaključci i preporuke s konferencije biti će upućeni vladama svih zemalja u regiji JIE, nadležnim institucijama u Bruxellesu te europskim sektorskim asocijacijama. 

Više na www.communal-municipal.com/dubrovnik/infrastruktura/ ili www. komunal.hr 

back to top

LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA

Dr. Franje Tuđmana 4, 53000 Gospić
Tel: + 385 53 588 279
Fax: +385 53 572 100
E-mail: info@licko-senjska.hr
web: www.licko-senjska.hr
OIB: 40774389207
IBAN: HR5123400091800009008

LINKOVI

KONTAKT

DOKUMENTI