Menu

Izrada Glavnog plana razvoja prometnog sustava funkcionalne regije Sjeverni Jadran

2b8ea1e633babc2d6659aba99f038fc6_L.jpg (700×467)

Temeljem Sporazuma o partnerstvu na izradi Glavnog plana razvoja prometnog sustava funkcionalne regije Sjeverni Jadran sklopljenog između župana Ličko-senjske, Primorsko-goranske i Istarske županije dana 30. svibnja 2016. godine, dana 19. travnja 2017. godine sklopljen je Ugovor o  dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020., referentni broj KK.07.4.2.02.0002 „Glavni plan razvoja prometnog sustava funkcionalne regije Sjeverni Jadran“ između vodećeg partnera Primorsko-goranske županije s jedne strane, i Ministarstva mora, prometa i infrastrukture i Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije (SAFU) s druge strane.

Stoga je dana 05. listopada 2017. u Kabinetu župana Ličko-senjske županije održan  radni sastanak u svezi izvještavanja projektnih partnera o tijeku provedbe aktivnosti vezanih uz izradu Glavnog plana razvoja prometnog sustava funkcionalne regije Sjeverni Jadran . Radnom sastanku nazočili su župan Ličko-senjske županije te pročelnici nadležni za razvoj prometa Primorsko-goranske, Istarske i Ličko-senjske županije sa suradnicima. Tijekom radnog sastanka predstavnici vodećeg partnera Primorsko-granske županije izvijestili su nazočne o provedenom postupku javne nabave za ugovaranje usluge izrade Glavnog plana, kao i izvršenim pripremama za izradu Strateške procjene utjecaja na okoliš. Dogovoren je način praćenja izrade Glavnog plana, kao i način suradnje županija na njegovoj izradi. Završno zaključeno je da će se u svezi formaliziranja budućih odnosa potpisati I. Dodatak Sporazumu o partnerstvu na izradi Glavnog plana razvoja prometnog sustava funkcionalne regije Sjeverni Jadran, kojim će se kvantificirati financijske obveze županija u realizaciji projekta kao i buduće obveze svakog projektnog partnera.

back to top

LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA

Dr. Franje Tuđmana 4, 53000 Gospić
Tel: + 385 53 588 279
Fax: +385 53 572 100
E-mail: info@licko-senjska.hr
web: www.licko-senjska.hr
OIB: 40774389207
IBAN: HR5123400091800009008

LINKOVI

KONTAKT

DOKUMENTI