Menu

Održana 6. Županijska skupština

ŽS-26-04-1.jpg (2000×1333)

Pod predsjedanjem Nade Marijanović održana je danas u Velikoj vijećnici Grada Gospića redovna, 23. Po redu Županijska skupština Ličko-senjske županije. Nakon Aktualnog sata vijećnici su raspravljali i prihvatili sljedeće točke Dnevnoga reda.

 

 

1.        Usvajanje zapisnika sa V. sjednice Županijske skupštine

 

2.        Donošenje Zaključka po Izvješću o radu Župana od stupanja na dužnost 25. svibnja do 31. prosinca 2017. godine

 

3.        Donošenje Zaključka po Izvješću o stanju u prostoru Ličko-senjske županije od 2014. do 2017. godine (Prilog 1)

 

4.        Donošenje Zaključka po Izvješću o stanju nezaposlenih, zapošljavanja i provođenju mjera aktivne politike zapošljavanja u Ličko-senjskoj županiji u 2017. godini (Prilog 1)

 

5.        Donošenje Zaključka po Izvješću o radu Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata Ličko-senjske županije za 2017. godinu

 

6.        Donošenje Zaključka po Izvješću o radu Povjerenstva za nadzor nad radom mrtvozornika na području Ličko-senjske za 2017. godinu

 

7.        Donošenje Zaključka po Izvješću o radu i financijskom poslovanju Opće bolnice Gospić za 2017. godinu (Prilog 1) (Prilog 2)

 

8.        Donošenje Zaključka po Izvješću o radu i financijskom poslovanju Doma zdravlja Gospić za 2017. godinu (Prilog 1) (Prilog 2) (Prilog 3)

 

9.        Donošenje Zaključka po Izvješću o radu i financijskom poslovanju Doma zdravlja Otočac za 2017. godinu (Prilog 1)

 

10.     Donošenje Zaključka po Izvješću o radu i financijskom poslovanju Doma zdravlja Senj za 2017. godinu (Prilog 1) (Prilog 2)

 

11.     Donošenje Zaključka po Izvješću o radu i financijskom poslovanju Doma zdravlja Novalja za 2017. godinu (Prilog 1)

 

12.     Donošenje Zaključka po Izvješću o radu i financijskom poslovanju Doma zdravlja Korenica za 2017. godinu (Prilog 1) (Prilog 2)

 

13.     Donošenje Zaključka po Izvješću o radu i financijskom poslovanju Zavoda za javno zdravstvo Ličko-senjske županije za 2017. godinu (Prilog 1) (Prilog 2)

 

14.     Donošenje Zaključka po Izvješću o radu i financijskom poslovanju Zavoda za hitnu medicinu za 2017. godinu (Prilog 1) (Prilog 2)

 

15.     Donošenje Zaključka po Izvješću o radu i financijskom poslovanju Doma za starije i nemoćne osobe Ličko-senjske županije za 2017 . godinu (Prilog 1)

 

16.     Donošenje Zaključka po Izvješću o radu Javne ustanove Zavoda za prostorno uređenje Ličko-senjske županije za 2017. godinu

 

17.     Donošenje Odluka o dodjeli javnih priznanja Ličko-senjske županije za 2017. godinu

 

18.     Donošenje Odluke kojom se određuju morske plaže na kojima se provodi praćenje kakvoće mora za kupanje na području Ličko-senjske županije za 2018. godinu

 

19.    Donošenje Zaključka po Izvješću o stanju zaštite od požara i stanju provedbe Provedbenog plana unapređenja zaštite od požara na području Ličko-senjske županije za 2017. godinu (Prilog 1)

 

20.     Donošenje Provedbenog plana unapređenja zaštite od požara za područje Ličko-senjske županije za 2018. godinu

 

21.     Donošenje Odluke o pristupanju provedbi projekta razminiranja poljoprivrednog zemljišta i davanju suglasnosti za izdavanje zadužnice Agenciji za plaćanja u poljoprivredi,       ribarstvu i ruralnom razvoju (Prilog 1)

 

22.   Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Razvojne agencije Ličko-senjske županije – LIRA-e za poticanje, provedbu i koordinaciju aktivnosti regionalnog razvoja u Ličko-senjskoj županiji

 

23.     Donošenje Odluke o izmjeni Statuta Lučke uprave Senj (Prilog 1)

 

24.     Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na Odluku o proširenju djelatnosti Doma zdravlja Gospić s djelatnosti palijativne skrbi

 

25.     Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na Odluku o proširenju djelatnosti Doma zdravlja Gospić s djelatnosti ortodoncije

 

26.     Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Opće bolnice Gospić o nabavi digitalnog RTG uređaja

 

27.     Donošenje Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Izmjena i dopuna Statuta OŠ Zrinskih i Frankopana, Otočac (Prilog 1)

 

28.     Donošenje Zaključka o neprihvaćanju ponude za prodaju nekretnine po pravu prvokupa na području NP «Plitvička Jezera», vlasnice Ljiljane Novosel iz Zagreba

 

29.     Donošenje Zaključka o neprihvaćanju ponude za prodaju nekretnine po pravu prvokupa na području NP «Plitvička Jezera», vlasnika Ante Matovine iz Karlovca

 

30.     Donošenje Rješenja o razrješenju i imenovanju članica Županijskog povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda na području Ličko-senjske županije

 

back to top

LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA

Dr. Franje Tuđmana 4, 53000 Gospić
Tel: + 385 53 588 279
Fax: +385 53 572 100
E-mail: info@licko-senjska.hr
web: www.licko-senjska.hr
OIB: 40774389207
IBAN: HR5123400091800009008

LINKOVI

KONTAKT

DOKUMENTI