Menu

JAVNI POZIV ZA SUFINANCIRANJE POTPORE MALE VRIJEDNOSTI U SVRHU SAMOZAPOŠLJAVANJA

esf

Javna ustanova Razvojna agencija Ličko-senjske županije - LIRA na temelju Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt "Lokalno partnerstvo za zapošljavanje"  UP.01.3.1.01.010 5 i Programa dodjele potpora za samozapošljavanje koji sadrži kriterije dodjele objavljuje

JAVNI POZIV ZA DODJELU POTPORE MALE VRIJEDNOSTI U SVRHU SAMOZAPOŠLJAVANJA

Dokumentacija za provođenje Javnog poziva (preuzima i ispunjava podnositelj zahtjeva):

1. Javni poziv za dodjelu potpore male vrijednosti

2. Program potpora za samozapošljavanje

3. Zahtjev za dodjelu potpore male vrijednosti

4. Poslovni plan samozapošljavanja 2019

5. Izjava o dodijeljenim potporama male vrijednosti

6. Izjava o nepodmirenim obvezama

7. Izjava o prihvaćanju posljedica ovrhe

8. Izjava o registraciji poslovnog subjekta prije odobrenja

Dokumentacija za izvještavanje (popunjava se nakon realizacije potpore)

9. Izvješće o namjenskom utrošku potpore male vrijednosti

10. Dokazi za pravdanje dodjeljene potpore

 Poziv se objavljuje na mrežnim stranicama Javne ustanove Razvojne agencije Ličko-senjske županije – LIRA-e kao davatelja potpore (dalje u tekstu: „Davatelj“) - https://www.lsz-lira.hr i partnera na projektu:

 ·         Ličko-senjska županija (https://www.licko-senjska.hr)

 ·         Hrvatski zavod za zapošljavanje - Područni ured Gospić (http://www.hzz.hr)

 ·         Hrvatska gospodarska komora (https://www.hgk.hr)

 ·         Hrvatska obrtnička komora – Obrtnička komora Ličko-senjske županije (https://www.hok.hr)

back to top

LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA

Dr. Franje Tuđmana 4, 53000 Gospić
Tel: + 385 53 588 279
Fax: +385 53 572 100
E-mail: info@licko-senjska.hr
web: www.licko-senjska.hr
OIB: 40774389207
IBAN: HR5123400091800009008

LINKOVI

KONTAKT

DOKUMENTI