Menu

JUL2020 city priprema-page-001

Sazvana VIII. sjednica županijske skupštine

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
KLASA: 021-04/20-01/01
URBROJ: 2125/1-01-20-1
Gospić, 21. siječnja 2020. godine

Na temelju članka 21. Statuta Ličko-senjske županije («Županijski glasnik» br. 11/09, 13/09 – ispravak, 21/09, 9/10, 22/10 – pročišćeni tekst, 4/12, 4/13, 6/13 – pročišćeni tekst, 2/18 i 3/18 - ispravak) te članka 22. i 102. Poslovnika Županijske skupštine Ličko-senjske županije («Županijski glasnik» br. 11/09, 4/12, 4/13, 6/13 – pročišćeni tekst, 14/13 i 2/18) sazivam VIII. sjednicu Županijske skupštine Ličko-senjske županije, koja će se održati 30. siječnja 2020. godine (četvrtak) u Gospiću, Budačka 55 (Velika vijećnica) s početkom u 13.00 sati.

Dnevni red

Aktualni sat
1. Usvajanje zapisnika sa VII. sjednice Županijske skupštine
2. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na Odluku o usklađivanju djelatnosti Doma zdravlja Senj (Prilog 1)
3. Donošenje Odluke o visini turističke pristojbe po osobi i noćenju i visini godišnjeg paušalnog iznosa turističke pristojbe za općine i gradove na području Ličko-senjske županije za 2021. godinu
4. Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o osnivanju Lučke uprave Senj (Prilog 1)
5. Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o osnivanju Lučke uprave Novalja (Prilog 1)
6. Donošenje Odluke o objavi obavijesti o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja luke posebne namjene - privezišta u uvali Dražica (Grad Novalja) (Prilog 1)
7. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o II. izmjeni Odluke o visini cijena usluga skrbi izvan vlastite obitelji u Domu za starije i nemoćne osobe Ličko-senjske županije, sjedišta u Gospiću i Podružnica Otočac i Udbina (Prilog 1)
8. Donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i članova izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Županijskoj skupštini Ličko-senjske županije za 2020. godinu
9. Donošenje Zaključka o neprihvaćanju ponude za prodaju nekretnine po pravu prvokupa na području NP «Plitvička Jezera», vlasnice Slobodanke Vukmirović iz Plitvica Sela
10. Donošenje Zaključka o neprihvaćanju ponude za prodaju nekretnine po pravu prvokupa na području NP «Plitvička Jezera», vlasnice Ivanke Čorak Bakarić iz Otočca

Napomena:
Dnevni red s materijalima je objavljen i na web stranici Županije (www.licko-senjska.hr).
Molimo da se pozivu odazovete, a svoj eventualni izostanak javite Gordani Pađen, zamjenici p.o. pročelnice Upravnog odjela za poslove Župana i Županijske skupštine (tel.: 588-208, fax.: 572-436, e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. ili Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. ).

 

S poštovanjem,
P R E D S J E D N I K

Marijan Kustić


 ODBORI ZA VIII. SJEDNICU ŽUPANISJKE SKUPŠTINE

DNEVNI RED 4. SJEDNICE ODBORA ZA STATUT, POSLOVNIK I PROPISE OD 30.1. 2020.

DNEVNI RED ZA 8. SJEDNICU ODBORA ZA PRORACUN I FINANCIJE OD 30.01.2020.


Poslovnikom Županijske skupštine uređena je javnost rada Skupštine i njenih radnih tijela. 

Osim medija, rad Skupštine i radnih tijela Skupštine mogu pratiti građani, udruge ili druge pravne osobe. 

Ukoliko građani ili ovlaštene osobe za zastupanje pravne osobe žele biti nazočni sjednici dužni su, izvijestiti tajnika Županijske skupštine prijavom na obrascu. 

Prijava se podnosi po objavi dnevnog reda Županijske skupštine na internet stranici Ličko-senjske županije (www.licko-senjska.hr), tajniku Županijske skupštine elektroničkim putem  Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.   ili putem telefaxa 053/572-436, a krajnji rok za podnošenje je 48 sati prije održavanja sjednice.

Zbog prostornog ograničenja, sjednici mogu prisustvovati najviše četiri osobe. 

Podnositelji prijava o mogućnosti prisustvovanja sjednici bit će obaviješteni telefonskim ili elektroničkim putem najkasnije do 15 sati radnog dana, koji prethodi danu održavanja sjednice. 

U slučaju da je podneseno više od četiri prijave, pravo prednosti imat će ranije podnesene prijave. 

Za vrijeme prisustvovanja sjednici građanke i građani, odnosno ovlaštene osobe za zastupanje nemaju pravo javljati se za riječ ni na bilo koji način remetiti red na sjednici.

OBRAZAC ZA PRIJAVU prisustvovanja građanke/građanina, ovlaštene osobe za zastupanje pravne osobe na sjednici Županijske skupštine Ličko – senjske županije  - pdf

 

back to top

LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA

Dr. Franje Tuđmana 4, 53000 Gospić
Tel: + 385 53 588 279
Fax: +385 53 572 100
E-mail: info@licko-senjska.hr
web: www.licko-senjska.hr
OIB: 40774389207
IBAN: HR5123400091800009008

LINKOVI

KONTAKT

DOKUMENTI