Menu

Najava projekta plinofikacije

Ličko-senjska županija je pokrenula davanje koncesije za  izgradnju plinskog  distribucijskog sustava (uključujući distribuciju plina) na dijelu Ličko-senjske županije: Grad Gospić i Grad Otočac, a sukladno usvojenoj Studiji opravdanosti davanja koncesije za izgradnju distribucijskog sustava i distribuciju plina na području Ličko-senjske županije: Grad Gospić i Grad Otočac koju je izradio EIHP (Energetski institut Hrvoje Požar).

Studijom je predloženo davanje koncesija za izgradnju distribucijskog sustava i distribuciju plina na području Ličko-senjske županije: Grad Gospić i Grad Otočac, na rok od 30 godina s mogućnošću produženja na 50 godina.

Temeljem Odluke Županijske skupštine o objavi obavijesti o namjeri davanja koncesije za izgradnju distribucijskog sustava i distribuciju plina na području Ličko-senjske županije: Grad Gospić i Grad Otočac od 27. studenoga 2019. godine Ličko-senjska županija je objavila Obavijest o namjeri davanja koncesije za izgradnju distribucijskog sustava i distribuciju plina na području Ličko-senjske županije Broj objave iz Elektroničkog oglasnika javne nabave RH: 2019/S 024-0050452 od 24. prosinca 2019. godine i  2020/S 14K-0006685 od 17. veljače 2020. godine – Obavijest o izmjenama ili dodatnim informacijama za koncesije.

Rok za dostavu ponuda je bio 16. ožujka 2020. godine do 12,00 sati.

Do krajnjeg roka za dostavu ponuda pristigla je jedna ponuda od tvrtke EVN Croatia Plin d.o.o., Zagreb.

Ličko-senjska županija je zaprimljenu ponudu sukladno Zakonu o tržištu plina dostavila Hrvatskoj energetskoj regulatornoj agenciji, radi davanja mišljenja.

Svoje mišljenje sukladno članku 42. stavak 1. točka Zakona (zajedno s ponudom) Agencija je dužna dostaviti Ličko-senjskoj županiji u roku 30 dana od dana zaprimanja ponude, nakon čega će Stručno Povjerenstvo za davanje koncesije za izgradnju distribucijskog sustava i distribuciju plina na području Ličko-senjske županije izvršiti pregled i ocjenu pristigle ponude te predložiti donošenje Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja i davanja koncesije  ili Odluke o poništenju postupka davanja koncesije.

back to top

LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA

Dr. Franje Tuđmana 4, 53000 Gospić
Tel: + 385 53 588 279
Fax: +385 53 572 100
E-mail: info@licko-senjska.hr
web: www.licko-senjska.hr
OIB: 40774389207
IBAN: HR5123400091800009008

LINKOVI

KONTAKT

DOKUMENTI