Menu

Župan Milinović potpisao ugovore s prijevoznicima učenika srednjih škola vrijedne 3 milijun kuna

Nastavljena je suradnja sa prijevoznicima koji obavljaju prijevoz učenika srednjih škola na području Ličko-senjske županije, te su potpisani ugovora sa prijevoznicima ukupne vrijednosti 3 mil kn.

Za šk. god. 2020./2021. potpisani su ugovori sa prijevoznicima „Autotrans“ Cres, Prijevoz „Knežević“ Korenica i „Sabljak“ iz Rakovice. Riječ je o prijevoznicima koji dulji niz godina obavljaju ovu djelatnost i imaju uspješnu suradnju sa Ličko-senjskom županijom.

Sufinancira se prijevoz za oko 400 učenika i to 75% cijene karte, dok ostatak sufinanciraju Općine i Gradovi ili roditelji. Učenici čija je obitelj u sustavu socijalne skrbi, ostvaruje pravo na 100%-tno financiranje. 

back to top

LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA

Dr. Franje Tuđmana 4, 53000 Gospić
Tel: + 385 53 588 279
Fax: +385 53 572 100
E-mail: info@licko-senjska.hr
web: www.licko-senjska.hr
OIB: 40774389207
IBAN: HR5123400091800009008

LINKOVI

KONTAKT

DOKUMENTI