Menu

Održana 13. sjednica Županijske skupštine

U utorak, 10. ožujka 2015. godine u Velikoj vijećnici (Gospić, Budačka 55) održana je 13. po redu sjednica Županijske skupštine sa dvadesetjednom točkom dnevnog reda. Nakon Aktualnog sata članovi Županijske skupštine na sjednici su raspravili i usvojili sljedeće akte: 

1. Zapisnik s XII. sjednice Županijske  skupštine
2. Zaključak po Izvješću o radu Župana Ličko-senjske županije za drugo polugodište 2014. godine
3. Odluku o donošenju V. izmjena i dopuna Prostornog plana Ličko-senjske županije
4. Odluku o izmjeni Odluke o određivanju osnovice i koeficijenata za izračun plaće i naknade te ostvarivanje drugih prava iz rada izvršnih čelnika Ličko-senjske županije
5. Odluku o raspoređivanju sredstava iz Proračuna Ličko-senjske županije za 2015. godinu za rad političkih stranaka zastupljenih u Županijskoj skupštini  Ličko-senjske županije
6. Odluku o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u 2015. godini
7. Odluku o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba srednjih škola i učeničkih domova u 2015. godini
8. Odluku o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima za decentralizirano financiranje Doma za starije i nemoćne osobe Ličko-senjske županije u 2015. godini
9. Odluku o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima za financiranje materijalnih i financijskih rashoda Centara za socijalnu skrb i troškova ogrjeva korisnicima koji se griju na drva u  2015. godini
10.Odluku o kriterijima, mjerilima, načinu financiranja i rasporedu sredstava za decentralizirane funkcije zdravstvenih ustanova Ličko-senjske županije u 2015. godini
11. Odluku o davanju suglasnosti na Odluku o proširenju djelatnosti Doma zdravlja Otočac
12. Odluku kojom se određuju morske plaže na kojima se provodi praćenje kakvoće mora za kupanje na području Ličko-senjske županije za 2015. Godinu
13. Odluku o poništenju postupka davanja koncesije u svrhu gospodarskog korištenja za marikulturu na području Velebitskog kanala –uvala Marasovka (Općina Karlobag)
14.Odluku o davanju koncesije za posebnu upotrebu pomorskog dobra za sanaciju potpornog zida županijske ceste ŽC 6274 u uvali Trinćel – Stara Novalja
15. Zaključak o neprihvaćanju ponude za prodaju nekretnina po pravu prvokupa nekretnina na području Nacionalnog parka „Plitvička jezera”, vlasnika Ilije Ćuića iz Zagreba
16. Zaključak o neprihvaćanju ponude za prodaju nekretnina po pravu prvokupa nekretnina na području Nacionalnog parka „Plitvička jezera”, vlasnika Milana Podnara iz Plitvičkih Jezera
17. Rješenje o razrješenju i imenovanju članova Stožera za zaštitu i spašavanje Ličko-senjske županije
18. Rješenje o razrješenju mrtvozornice na području Ličko-senjske županije (Općina Vrhovine)
19. Odluku o razrješenju i imenovanju predsjednika Odbora za izbor i imenovanje
20. Odluku o stjecanju poslovnih udjela u Hrvatskom radiju – Radio Gospiću d. o. o.
21. Odluku o instrumentima osiguranja plaćanja godišnje ugovorene lovozakupnine za zajednička otvorena lovišta Ličko-senjske županije

11032015

11032015 2

back to top

LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA

Dr. Franje Tuđmana 4, 53000 Gospić
Tel: + 385 53 588 279
Fax: +385 53 572 100
E-mail: info@licko-senjska.hr
web: www.licko-senjska.hr
OIB: 40774389207
IBAN: HR5123400091800009008

LINKOVI

KONTAKT

DOKUMENTI