Menu

Obavijest

Ured Državne Uprave u Ličko-senjskoj županiji prestao je s radom 1. siječnja 2020. godine te su poslovi iz djelokruga rada Ureda državne uprave povjereni Ličko-senjskoj županiji.

Potrebni obrasci za preuzete poslove Ureda državne uprave: Obrt / Promet / Stambeno / Trgovina / Turizam / Ugostiteljsto

Javna nabava

Temeljem članka 80. stavak 2. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16) Ličko – senjska županija kao naručitelj objavljuje popis gospodarskih subjekata s kojima je predstavnik naručitelja iz članka 76. stavka 2. točke 1. ZJN 2016. Ili s njim povezana osoba u sukobu interesa:

· MARTIN d.o.o, Gospić, Brušane bb, OIB: 78698896122

· Ured ovlaštenog inženjera geodezije Ante Lakoš, Odranska 1, Zagreb, OIB: 42152552818


 

..:: A R H I V A ::..

LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA

Dr. Franje Tuđmana 4, 53000 Gospić
Tel: + 385 53 588 279
Fax: +385 53 572 100
E-mail: info@licko-senjska.hr
web: www.licko-senjska.hr
OIB: 40774389207
IBAN: HR5123400091800009008

LINKOVI

KONTAKT

DOKUMENTI