Menu

Stalna radna tijela

MANDATNO POVJERENSTVO
1.   Nikolina Tonković Čorak, struč.spec.oec.– predsjednica
2.   Mićo Bićanić– član
3.   Željko Nekić, dipl.oec. – član

ODBOR ZA IZBOR I IMENOVANJE
1. Milka Rukavina, prof.. -predsjednica
2. Vera Francetić, dipl.oec. – članica
3. Ivan Ažić, ing. - član
4. Dragica Rajković - članica
5. Marijan Kustić - član
6. Ivica Čačić - član
7. Željko Rukavina, dipl.novinar – član

ODBOR ZA STATUT, POSLOVNIK I PROPISE
1. Katarina Milković, bacc.oec. - predsjednica
2. Ivan Bižanović - član
3. Branko Jažić - član
4. Boško Stapar , dipl.ing.- član
5. Željko Rukavina, dipl. nov. – član

ODBOR ZA PRORAČUN I FINANCIJE
1.  Vera Francetić, dipl.oec.- predsjednica
2.  Nikolina Tonković Čorak, struč.spec.oec. -  članica
3.  Joso Kregar - član
4.  Milka Rukavina, prof.- članica
5.  Gojko Majetić, dipl.oec. - član

ODBOR ZA GOSPODARSKA PITANJA
1.    Joso Kregar - predsjednik
2.    Željko Biondić, dipl.ing. - član
3.    Željko Nekić, dipl.oec. - član
4.    Milan Đukić, dipl.oec. - član
5.    Mile Jerbić, dipl.ing. – član

ODBOR ZA POLJOPRIVREDU, ŠUMARSTVO I VODNO GOSPODARSTVO
1.    Željko Rukavina, dipl. novinar - za predsjednika
2.    Božidar Nikšić, dipl.ing.agr. - za člana
3.    Milan Uzelac, dipl.ing.agr. - za člana
4.    mr.sc. Milan Štimac, dipl.ing.šum. - za člana
5.    Jovo Vukša, ing. - za člana

ODBOR ZA PROSVJETU, KULTURU, ZNANOST I ŠPORT
1.    Marijan Kustić – predsjednik
2.    Roža Poznanović, bacc, oec. – članica
3.    Željko Rukavina, dipl. novinar - član
3.    dr.sc. Branislav Šutić, prof. - član
4.    Marija Baburić, dipl.tur.kom. - članica

ODBOR ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB
1.    Ivan Bižanović - predsjednik
2.    Ana Manjerović, dipl. sociolog - članica
3.    Mijo Vidović, nastavnik - član
4.    mr. Sandra Čubelić, spec.pedijatar - članica
5.    Lidija Pemper - članica

ODBOR ZA PITANJA HRVATSKIH BRANITELJA
1.    Ivica Čačić - predsjednik
2.    Branko Jažić -  član
3.    Marijan Kustić - član
4.    Miroslav Cindrić - član
5.    Edo Karić – član

ODBOR ZA PITANJA NACIONALNIH MANJINA
1.    Željko Obradović - predsjednik
2.    Đorđe Gvozdić, dipl.ing.šum. - član
3.    Ana Manjerović, dipl. sociolog - članica
4.    Sonja Ognjenović, odgajateljica - članica
5.    mr. sc. Drago Murgić - član

ODBOR ZA STRATEŠKO PLANIRANJE, INVESTICIJE I FONDOVE EUROPSKE UNIJE
(Osnovan Odlukom o osnivanju i imenovanju Odbora za strateško planiranje,     investicije i fondove Europske unije „Županijski glasnik” br. 14/13)
1.    Katarina Milković, bacc.oec. – predsjednica
2.    Ante Franić – zamjenik predsjednice
3.    Željko Biondić, dipl. ing.  - član
4.    Dorotea Prpić, mag.nov. – članica
5.    mr.sc. Vlatka Ružić, dipl.oec. – članica
6.    Milka Rukavina, prof. – članica
7.    Mihovil Butković, oec. - član

LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA

Dr. Franje Tuđmana 4, 53000 Gospić
Tel: + 385 53 588 279
Fax: +385 53 572 100
E-mail: info@licko-senjska.hr
web: www.licko-senjska.hr
OIB: 40774389207
IBAN: HR5123400091800009008

LINKOVI

KONTAKT

DOKUMENTI