Menu

Proračun

 - Upute za izradu prijedloga proračuna i financijskog plana upravnih tijela, proračunskih i izvanproračunskih korisnika Ličko – senjske županije za razdoblje od 2022. – 2024. godine

- Dopis župana - Upute za izradu prijedloga proračuna i financijskog plana upravnih tijela, proračunskih i izvanproračunskih korisnika Ličko – senjske županije za razdoblje od 2022. – 2024. godine

- Prilog 1 – Model prijedloga financijskog plana proračunskog korisnika

- Prilog 3 – Obrazloženje financijskog plana (1) (2)


GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2020. godinu


- Konsolidirani financijski izvještaj Ličko – senjske županije za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2020. godine

- Bilješke uz Konsolidirani financijski izvještaj Ličko – senjske županije za 1. siječnja do 31. prosinca 2020. godine


- Financijski izvještaj Ličko – senjske županije za 2020. godinu

- Bilješke uz financijski izvještaj Ličko - senjske županije za 2020. godinu


JU RAZVOJNA AGENCIJA LSŽ FIN. PLAN za 2021

JU RAZVOJNA AGENCIJA LSŽ 3. IZMJENA FINA. PLANA - 3. RAZINA

JU RAZVOJNA AGENCIJA LSŽ - Odluka o usvajanju III. IZMJENA

JU RAZVOJNA AGENCIJA LSŽ - Odluka o usvajanju Financijskog plana za 2021

JU RAZVOJNA AGENCIJA LSŽ - OBRAZLOŽENJE III. IZMJENA


PRORAČUN ZA 2021. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2022. I 2023. GODINU.

ODLUKA O IZVRŠAVANJU PRORAČUNA ZA 2021. GODINU

-I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2021. GODINU

- II. IZMJENE  I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2021. GODINU


NACRT PRIJEDLOGA PRORAČUNA ZA 2021. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2022. I 2023. GODINU

Javno savjetovanje dostupno na linku - https://www.licko-senjska.hr/index.php/component/content/article/2-razno/210-otvorena-savjetovanja


 - Upute za izradu prijedloga proračuna i financijskog plana upravnih tijela, proračunskih i izvanproračunskih korisnika Ličko – senjske županije za razdoblje od 2021. – 2023. godine

- Dopis župana - Upute za izradu prijedloga proračuna i financijskog plana upravnih tijela, proračunskih i izvanproračunskih korisnika Ličko – senjske županije za razdoblje od 2021. – 2023. godine

- Prilog 1 – Model prijedloga financijskog plana proračunskog korisnika

- Prilog 2 – Plan razvojnih programa Ličko – senjske županije za 2021. godinu

- Prilog 3 – Obrazloženje financijskog plana (1) (2)


 Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna za 2019. godinu

Konsolidirani financijski izvještaj Ličko – senjske županije za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2019. godine

Bilješke uz konsolidirani financijski izvještaj Ličko – senjske županije za 1. siječnja do 31. prosinca 2019. godine

Financijski izvještaj Ličko – senjske županije za 2019. godinu

Bilješke uz financijski izvještaj Ličko - senjske županije za 2019. godinu


- PRORAČUN ZA 2020. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2021. I 2022. GODINU

- I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2020. GODINU

- II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2020. GODINU

- III. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2020. GODINU

Odluka o izvršavanju proračuna Ličko – senjske županije za 2020. godinu

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.-30.6.2020.GODINE


NACRT PRIJEDLOGA PRORAČUNA LIČKO – SENJSKE ŽUPANIJE ZA 2020. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2021. GODINU I 2022. GODINU (PDF)

Javno savjetovanje dostupno na linku - https://www.licko-senjska.hr/index.php/component/content/article/2-razno/210-otvorena-savjetovanja


 - I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2019. GODINU

 - II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2019. GODINU

- POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.-30.6.2019.GODINE

- GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2018. GODINU


 - Upute za izradu prijedloga proračuna i financijskog plana upravnih tijela, proračunskih i izvanproračunskih korisnika Ličko – senjske županije za razdoblje od 2020. – 2022. godine

- Dopis župana - Upute za izradu prijedloga proračuna i financijskog plana upravnih tijela, proračunskih i izvanproračunskih korisnika Ličko – senjske županije za razdoblje od 2020. – 2022. godine

- Prilog 1 – Model prijedloga financijskog plana proračunskog korisnika

- Prilog 2 – Plan razvojnih programa Ličko – senjske županije za 2020. godinu

- Prilog 3 – Obrazloženje financijskog plana (1) (2)


PRORAČUN ZA 2019. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2020. I 2021. GODINU


PRIJEDLOG PRORAČUNA LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE ZA 2019. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2020. I 2021. GODINU

ZAKLJUČAK ŽUPANA OD 03. SRPNJA 2019. GODINE


Odluka o financiranju redovnih i nužnih rashoda i izdataka za razdoblje od 01.01.-10.07.2019.


Odluka o financiranju redovnih i nužnih rashoda i izdataka Ličko – senjske županije za razdoblje od 01. siječanja do 10. srpnja 2019. godine.


PRIJEDLOG PRAORAČUNA LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE ZA 2019. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2020. I 2021. GODINU

ZAKLJUČAK ŽUPANA OD 12. TRAVNJA 2019. GODINE


ODLUKA O FINANCIRANJU REDOVNIH I NUŽNIH RASHODA I IZDATAKA LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE ZA RAZDOBLJE OD 01.SIJEČNJA DO 31. SVIBNJA 2019. GODINE 


Konsolidirani financijski izvještaj Ličko – senjske županije za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2018. godine

Bilješke uz konsolidirani financijski izvještaj Ličko – senjske županije za 1. siječnja do 31. prosinca 2018. Godine


ODLUKA POVJERENIKA O FINACIRANJU REDOVNIH I NUŽNIH RASHODA I IZDATAKA LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE ZA RAZDOBLJE OD 01. SIJEČNJA DO 31. OŽUJKA 2019. GODINE


Financijski izvještaj Ličko - senjske županije za 2018. godinu

Bilješke uz financijski izvještaj Ličko - senjske županije za 2018. godinu


ODLUKA O FINANCIRANJU REDOVNIH I NUŽNIH RASHODA I IZDATAKA LIČKO – SENJSKE ŽUPANIJE ZA RAZDOBLJE OD 01. SIJEČNJA DO 31. OŽUJKA 2019. GODINE


PRIJEDLOG PRORAČUNA LIČKO – SENJSKE ŽUPANIJE ZA 2019. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2020. GODINU I 2021. GODINU (PDF)

Javno savjetovanje dostupno na linku: http://licko-senjska.hr/index.php/k2-tags/2018-02-09-01-53-12/prethodno-savjetovanje/2-razno/210-otvorena-savjetovanja


NACRT PRIJEDLOGA PRORAČUNA LIČKO – SENJSKE ŽUPANIJE ZA 2019. GODINU


Upute o načinu komunikacije, financiranja, izvještavanja i drugih aktivnosti između Ličko – senjske županije i proračunskih korisnika 


- Upute za izradu prijedloga proračuna i financijskog plana upravnih tijela, proračunskih i izvanproračunskih korisnika Ličko – senjske županije za razdoblje od 2019. – 2021. godine

- Dopis župana - Upute za izradu prijedloga proračuna i financijskog plana upravnih tijela, proračunskih i izvanproračunskih korisnika Ličko – senjske županije za razdoblje od 2019. – 2021. godine

- Prilog 1 – Model prijedloga financijskog plana proračunskog korisnika

- Prilog 2 – Plan razvojnih programa Ličko – senjske županije za 2019. godinu

- Prilog 3 – Obrazloženje financijskog plana (1) (2)


Konsolidirani financijski izvještaj Ličko – senjske županije za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2017. godine

Financijska izvješća Ličko - senjske županije za razdoblje od 01. siječnja do 31.prosinca 2017. godine

Bilješke uz financijska izvješća Ličko - senjske županije za razdoblje od 01. siječnja do 31.prosinca 2017. Godine


 - PRORAČUN LIČKO – SENJSKE ŽUPANIJE ZA 2018. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2019. I 2020. GODINU

- OBRAZLOŽENJE PRORAČUNA LIČKO – SENJSKE ŽUPANIJE ZA 2018. GODINU

- PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA LIČKO – SENJSKE ŽUPANIJE ZA 2018. GODINU

- ODLUKA O IZVRŠAVANJU PRORAČUNA LIČKO – SENJSKE ŽUPANIJE ZA 2018. GODINU 

- GODIŠNJI FINANCIJSKI PLAN ZA 2018. GODINU I PROJEKCIJE PLANA ZA 2019. I 2020. GODINU ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE LIČKO – SENJSKE ŽUPANIJE

              I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE ZA 2018. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2019. I 2020. GODINU

              II.            IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA LIČKO – SENJSKE ŽUPANIJE ZA 2018. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2019.I 2020. GODINU

              III.           IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA LIČKO – SENJSKE ŽUPANIJE ZA 2018. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2019.I 2020. GODINU

ARHIVA PRORAČUN

LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA

Dr. Franje Tuđmana 4, 53000 Gospić
Tel: + 385 53 588 279
Fax: +385 53 572 100
E-mail: info@licko-senjska.hr
web: www.licko-senjska.hr
OIB: 40774389207
IBAN: HR5123400091800009008

LINKOVI

KONTAKT