Menu

VI. Sjednica Županijske skupštine

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

KLASA: 021-04/18-01/19

URBROJ: 2125/1-01-18-01

Gospić, 16. travnja 2018. godine

Na temelju članka 21. Statuta Ličko-senjske županije («Županijski glasnik» br. 11/09, 13/09 – ispravak, 21/09, 9/10, 22/10 – pročišćeni tekst, 4/12, 4/13, 6/13 – pročišćeni tekst, 2/18 i 3/18 - ispravak) te članka 22. i 102. Poslovnika Županijske skupštine Ličko-senjske županije («Županijski glasnik» br. 11/09, 4/12, 4/13, 6/13 – pročišćeni tekst, 14/13 i 2/18) sazivam VI. sjednicu Županijske skupštine Ličko-senjske županije, koja će seodržati ­­­­­­26. travnja 2018. godine (četvrtak) u Gospiću, Budačka 55 (Velika vijećnica) s početkom u 11,00 sati.

D n e v n i   r e d

Aktualni sat

1.        Usvajanje zapisnika sa V. sjednice Županijske skupštine

2.        Donošenje Zaključka po Izvješću o radu Župana od stupanja na dužnost 25. svibnja do 31. prosinca 2017. godine

3.        Donošenje Zaključka po Izvješću o stanju u prostoru Ličko-senjske županije od 2014. do 2017. godine (Prilog 1)

4.        Donošenje Zaključka po Izvješću o stanju nezaposlenih, zapošljavanja i provođenju mjera aktivne politike zapošljavanja u Ličko-senjskoj županiji u 2017. godini (Prilog 1)

5.        Donošenje Zaključka po Izvješću o radu Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata Ličko-senjske županije za 2017. godinu

6.        Donošenje Zaključka po Izvješću o radu Povjerenstva za nadzor nad radom mrtvozornika na području Ličko-senjske za 2017. godinu

7.        Donošenje Zaključka po Izvješću o radu i financijskom poslovanju Opće bolnice Gospić za 2017. godinu (Prilog 1) (Prilog 2)

8.        Donošenje Zaključka po Izvješću o radu i financijskom poslovanju Doma zdravlja Gospić za 2017. godinu (Prilog 1) (Prilog 2) (Prilog 3)

9.        Donošenje Zaključka po Izvješću o radu i financijskom poslovanju Doma zdravlja Otočac za 2017. godinu (Prilog 1)

10.     Donošenje Zaključka po Izvješću o radu i financijskom poslovanju Doma zdravlja Senj za 2017. godinu (Prilog 1) (Prilog 2)

11.     Donošenje Zaključka po Izvješću o radu i financijskom poslovanju Doma zdravlja Novalja za 2017. godinu (Prilog 1)

12.     Donošenje Zaključka po Izvješću o radu i financijskom poslovanju Doma zdravlja Korenica za 2017. godinu (Prilog 1) (Prilog 2)

13.     Donošenje Zaključka po Izvješću o radu i financijskom poslovanju Zavoda za javno zdravstvo Ličko-senjske županije za 2017. godinu (Prilog 1) (Prilog 2)

14.     Donošenje Zaključka po Izvješću o radu i financijskom poslovanju Zavoda za hitnu medicinu za 2017. godinu (Prilog 1) (Prilog 2)

15.     Donošenje Zaključka po Izvješću o radu i financijskom poslovanju Doma za starije i nemoćne osobe Ličko-senjske županije za 2017 . godinu (Prilog 1)

16.     Donošenje Zaključka po Izvješću o radu Javne ustanove Zavoda za prostorno uređenje Ličko-senjske županije za 2017. godinu

17.     Donošenje Odluka o dodjeli javnih priznanja Ličko-senjske županije za 2017. godinu

18.     Donošenje Odluke kojom se određuju morske plaže na kojima se provodi praćenje kakvoće mora za kupanje na području Ličko-senjske županije za 2018. godinu

19.    Donošenje Zaključka po Izvješću o stanju zaštite od požara i stanju provedbe Provedbenog plana unapređenja zaštite od požara na području Ličko-senjske županije za 2017. godinu (Prilog 1)

20.     Donošenje Provedbenog plana unapređenja zaštite od požara za područje Ličko-senjske županije za 2018. godinu

21.     Donošenje Odluke o pristupanju provedbi projekta razminiranja poljoprivrednog zemljišta i davanju suglasnosti za izdavanje zadužnice Agenciji za plaćanja u poljoprivredi,       ribarstvu i ruralnom razvoju (Prilog 1)

22.   Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Razvojne agencije Ličko-senjske županije – LIRA-e za poticanje, provedbu i koordinaciju aktivnosti regionalnog razvoja u Ličko-senjskoj županiji

23.     Donošenje Odluke o izmjeni Statuta Lučke uprave Senj (Prilog 1)

24.     Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na Odluku o proširenju djelatnosti Doma zdravlja Gospić s djelatnosti palijativne skrbi

25.     Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na Odluku o proširenju djelatnosti Doma zdravlja Gospić s djelatnosti ortodoncije

26.     Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Opće bolnice Gospić o nabavi digitalnog RTG uređaja

27.     Donošenje Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Izmjena i dopuna Statuta OŠ Zrinskih i Frankopana, Otočac (Prilog 1)

28.     Donošenje Zaključka o neprihvaćanju ponude za prodaju nekretnine po pravu prvokupa na području NP «Plitvička Jezera», vlasnice Ljiljane Novosel iz Zagreba

29.     Donošenje Zaključka o neprihvaćanju ponude za prodaju nekretnine po pravu prvokupa na području NP «Plitvička Jezera», vlasnika Ante Matovine iz Karlovca

30.     Donošenje Rješenja o razrješenju i imenovanju članica Županijskog povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda na području Ličko-senjske županije

NAPOMENA:

Dnevni red s materijalima je objavljen i na web stranici Županije (www.licko-senjska.hr).

Konačni prijedlog Odbora za javna priznanja za točku 17. i prijedlog Odbora za izbor i imenovanje za točku 30. dostavit će se na sjednici Skupštine.

Molimo da se pozivu odazovete, a svoj eventualni izostanak javite tajniku Županijske skupštine Ličko–senjske županije Petru Krmpotiću (tel.: 588-207, fax.: 572-436, e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.).

               S poštovanjem,

P R E D S J E D N I C A

Nada Marijanović, mag.ing.silv.,v.r.

LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA

Dr. Franje Tuđmana 4, 53000 Gospić
Tel: + 385 53 588 279
Fax: +385 53 572 100
E-mail: info@licko-senjska.hr
web: www.licko-senjska.hr
OIB: 40774389207
IBAN: HR5123400091800009008

LINKOVI

KONTAKT