Menu

Dnevni red VII. sjednice Županijske skupštine

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

KLASA: 021-04/18-01/24

URBROJ: 2125/1-01-18-01

Gospić, 19. lipnja 2018. godine

Na temelju članka 21. Statuta Ličko-senjske županije («Županijski glasnik» br. 11/09, 13/09 – ispravak, 21/09, 9/10, 22/10 – pročišćeni tekst, 4/12, 4/13, 6/13 – pročišćeni tekst, 2/18 i 3/18 - ispravak) te članka 22. i 102. Poslovnika Županijske skupštine Ličko-senjske županije («Županijski glasnik» br. 11/09, 4/12, 4/13, 6/13 – pročišćeni tekst, 14/13 i 2/18) sazivam VII. sjednicu Županijske skupštine Ličko-senjske županije, koja će seodržati ­­­­­­28. lipnja 2018. godine (četvrtak) u Gospiću, Budačka 55 (Velika vijećnica) s početkom u 11,00 sati.

D n e v n i   r e d

Aktualni sat

1.        Usvajanje zapisnika sa VI. sjednice Županijske skupštine

2.      Donošenje Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Ličko-senjske županije za 2017. godinu i Zaključka o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana Županijske uprave za ceste Ličko-senjske županije za 2017. godinu (Prilog 1) (Prilog 2) (Prilog 3) (Prilog 4)

3.        Donošenje I. Izmjena i dopuna Proračuna Ličko-senjske županije za 2018. godinu s projekcijama za 2019. i 2020. godinu (Prilog 1) (Prilog 2) (Prilog 3)

4.     Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na I. Izmjene i dopune Godišnjeg financijskog plana Županijske uprave za ceste Ličko-senjske županije za 2018. godinu s projekcijama za 2019. i 2020. godinu (Prilog 1)

5.  Donošenje Zaključka po Izvješću o radu Županijske uprave za ceste Ličko-senjske županije za 2017. godinu (Prilog 1)

6.   Donošenje Zaključka po Izvješću Zajednice sportova Ličko-senjske županije o izvršenju Programa javnih potreba u sportu za 2017. godinu (Prilog 1)

7.       Donošenje Zaključka po Izvješću o ostvarenju Programa rada Turističke zajednice Ličko-senjske županije za 2017. godinu (Prilog 1) (Prilog 2)

8.     Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopuni Statuta Doma za starije i nemoćne osobe Ličko-senjske županije

9.       Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku Školskog odbora Osnovne škole dr. Franje Tuđmana u Korenici o sklapanju Ugovora o izvođenju radova energetske obnove Škole

10.    Donošenje Zaključka o neprihvaćanju ponude za prodaju nekretnine po pravu prvokupa na području NP «Plitvička Jezera», vlasnika Vitomira Mirića iz Zagreba

11.   Donošenje Rješenja o razrješenju i imenovanju predsjednika i članova Stručnog povjerenstva za koncesije na pomorskom dobru, u svrhu gospodarskog korištenja – marikulture

12.   Donošenje Rješenja o razrješenju i imenovanju predsjednika i članova Stručnog povjerenstva za davanje koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja za luke posebne namjene

13.     Donošenje Rješenja o razrješenju i imenovanju predsjednika i članova Stručnog povjerenstva za koncesije na pomorskom dobru – plažama, u svrhu gospodarskog korištenja

14.   Donošenje Rješenja o izmjeni Rješenja o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za praćenje izvršavanja odluka i ugovora o koncesijama na pomorskom dobru na području Ličko-senjske županije

15.    Donošenje Rješenja o izmjeni Rješenja o osnivanju i imenovanju Stručne komisije za ustanovljenje i izmjenu granica zajedničkih lovišta na području Ličko-senjske županije

NAPOMENA:

Dnevni red s materijalima je objavljen i na web stranici Županije (www.licko-senjska.hr).

Prijedlog Odbora za izbor i imenovanje za točku 11. – 15. dostavit će se na sjednici Skupštine.

Molimo da se pozivu odazovete, a svoj eventualni izostanak javite tajniku Županijske skupštine Ličko–senjske županije Petru Krmpotiću (tel.: 588-207, fax.: 572-436, e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.).

               S poštovanjem,

P R E D S J E D N I C A

Nada Marijanović, mag.ing.silv.

LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA

Dr. Franje Tuđmana 4, 53000 Gospić
Tel: + 385 53 588 279
Fax: +385 53 572 100
E-mail: info@licko-senjska.hr
web: www.licko-senjska.hr
OIB: 40774389207
IBAN: HR5123400091800009008

LINKOVI

KONTAKT