Menu

XI. sjednica Županijske skupštine Ličko-senjske županije

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

KLASA: 021-04/18-01/44

URBROJ: 2125/1-01-18-01

Gospić, 18. prosinca 2018. godine

Na temelju članka 21. Statuta Ličko-senjske županije («Županijski glasnik» br. 11/09, 13/09 – ispravak, 21/09, 9/10, 22/10 – pročišćeni tekst, 4/12, 4/13, 6/13 – pročišćeni tekst, 2/18 i 3/18 - ispravak) te članka 22. i 102. Poslovnika Županijske skupštine Ličko-senjske županije («Županijski glasnik» br. 11/09, 4/12, 4/13, 6/13 – pročišćeni tekst, 14/13 i 2/18) sazivam XI. sjednicu Županijske skupštine Ličko-senjske županije, koja će seodržati 28. prosinca 2018. godine (petak) u Gospiću, Budačka 55 (Velika vijećnica) s početkom u 17,00 sati.

D n e v n i   r e d

Aktualni sat

1.      Usvajanje zapisnika s IX. sjednice Županijske skupštine

2.      Donošenje III. Izmjena i dopuna Proračuna Ličko-senjske županije za 2018. godinu s projekcijama za 2019. i 2020. godinu (Prilog 1)

3.      Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na III. Izmjene i dopune Godišnjeg financijskog plana Županijske uprave za ceste Ličko-senjske županije za 2018. godinu s projekcijama za 2020. i 2021. godinu (Prilog 1)

4.    Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na IV. Izmjene i dopune Godišnjeg financijskog plana Županijske uprave za ceste Ličko-senjske županije za 2018. godinu s projekcijama za 2020. i 2021. godinu (Prilog 1)

5.      Donošenje Proračuna Ličko-senjske županije za 2019. godinu s projekcijama za 2020. i 2021. godinu (Prilog 1)

6.    Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Financijski plan Županijske uprave za ceste Ličko-senjske županije za 2019. godinu  s projekcijama za 2020. i 2021. godinu (Prilog 1)

7.      Donošenje Odluke o izvršavanju Proračuna Ličko-senjske županije za 2019. godinu

8.      Donošenje Programa javnih potreba za obavljanje djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja Stanice Gospić za 2019. godinu

9.      Donošenje Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Ličko-senjske županije u 2019. godini

10.  Donošenje Odluke o načinu raspodjele sredstava namijenjenih financiranju Programa javnih potreba u sportu iz Proračuna Ličko-senjske županije za 2019. godinu

11.  Donošenje Odluke o načinu raspodjele sredstava namijenjenih financiranju Programa javnih potreba Društva Crvenog križa Ličko-senjske županije iz Proračuna Ličko-senjske županije za 2019. godinu

12. Donošenje Odluke o načinu raspodjele sredstava namijenjenih financiranju programske podrške udrugama proizašlim iz Domovinskog rata registriranim na području Ličko-senjske županije iz Proračuna Ličko-senjske županije za 2019. godinu

13.  Donošenje Odluke o načinu raspodjele sredstava namijenjenih financiranju institucionalne podrške udrugama registriranim na području Ličko-senjske županije iz Proračuna Ličko-senjske županije za 2019. godinu

14.  Donošenje Plana davanja koncesija Ličko-senjske županije za 2019. godinu (Prilog 1)

15.  Donošenje Plana razvoja sustava civilne zaštite Ličko - senjske županije za 2019. godinu

16.  Donošenje Zaključka o prihvaćanju Analize stanja sustava civilne zaštite Ličko-senjske županije za 2018. godinu (Prilog 1)

17.  Donošenje Odluke o produljenju trajanja provedbe Županijske razvojne strategije Ličko-senjske županije 2011 .- 2013. godine

18.  Donošenje Zaključka o donošenju Glavnog plana razvoja prometnog sustava funkcionalne regije Sjeverni Jadran (Prilog 1) (Prilog 2)

19.  Donošenje Odluke stjecanju poslovnog udjela u trgovačkom društvu Centar za gospodarenje otpadom Karlovačke županije KODOS d.o.o. Karlovac (Prilog 1)

20. Donošenje Odluke o pristupanju Ličko-senjske županije Platformi hrvatskih županija i gradova za smanjenje rizika od katastrofa (Prilog 1)

21.  Donošenje Odluke o objavi obavijesti o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja uređene plaže «Planjka – Trinćel», k.o. Novalja u Staroj Novalji (Prilog 1)

22.  Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnim prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva Ličko-senjske županije u 2018. godini

23.  Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba srednjih škola i učeničkih domova Ličko-senjske županije u 2018. godini

24.  Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Statut Javne ustanove Razvojne agencije Ličko-senjske županije – LIRA-e (Prilog 1) (Prilog 2)

25.  Donošenje Programa rada Županijske skupštine Ličko-senjske županije za 2019. godinu

26.  Donošenje Zaključka o neprihvaćanju ponude za prodaju nekretnina po pravu prvokupa na području NP «Plitvička Jezera», suvlasnika Steve (Miloša) Grbića, iz Požege

27.  Donošenje Zaključka o neprihvaćanju ponude za prodaju nekretnine po pravu prvokupa na području NP «Plitvička Jezera», vlasnika Miroslava Radočaja iz Karlovca

28.  Donošenje Zaključka o neprihvaćanju ponude za prodaju nekretnine po pravu prvokupa na području NP «Plitvička Jezera», vlasnice Ankice Sudicki iz Slunja

29.  Donošenje Zaključka o neprihvaćanju ponude za prodaju nekretnine po pravu prvokupa na području NP «Plitvička Jezera», suvlasnika Petra Grbića iz Prigorja Brdovečkog i Katarine Stojević iz Dubrave

30.  Donošenje Odluke o razrješenju i imenovanju člana Odbora za izbor i imenovanje

31. Razmatranje Izvješća o provjeri formalnih uvjeta i Popisa važećih kandidatura za izbor članova i zamjenika članova Županijskog savjeta mladih Ličko – senjske županije i donošenje Odluke o izboru članova i zamjenika članova Županijskog savjeta mladih Ličko – senjske županije

 32.  Donošenje Rješenja o razrješenju mrtvozornice na području Ličko-senjske županije, Općina Karlobag  (Prilog 1)

         Napomena:

         Dnevni red s materijalima je objavljen i na web stranici Županije (www.licko-senjska.hr).

Materijal za točku 18. nalazi se na CD –u, a prijedlozi Odbora za izbor i imenovanje za točku 30. i 31. dostavit će se na sjednici Skupštine.

Molimo da se pozivu odazovete, a svoj eventualni izostanak javite tajniku Županijske skupštine Ličko–senjske županije Petru Krmpotiću (tel.: 588-207, fax.: 572-436, e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.).

      S poštovanjem,

P R E D S J E D N I C A

Nada Marijanović, mag.ing.silv.

LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA

Dr. Franje Tuđmana 4, 53000 Gospić
Tel: + 385 53 588 279
Fax: +385 53 572 100
E-mail: info@licko-senjska.hr
web: www.licko-senjska.hr
OIB: 40774389207
IBAN: HR5123400091800009008

LINKOVI

KONTAKT