Menu

II.sjednica Županijske skupštine Ličko-senjske županije

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

KLASA: 021-04/19-01/09

URBROJ: 2125/1-01-19-01

Gospić, 12. travnja 2019. godine

Na temelju članka 21. Statuta Ličko-senjske županije («Županijski glasnik» br. 11/09, 13/09 – ispravak, 21/09, 9/10, 22/10 – pročišćeni tekst, 4/12, 4/13 i 6/13 – pročišćeni tekst) te članka 22. i 102. Poslovnika Županijske skupštine Ličko-senjske županije («Županijski glasnik» br. 11/09, 4/12, 4/13, 6/13 – pročišćeni tekst i 14/13) sazivam II. sjednicu Županijske skupštine Ličko-senjske županije, koja će se održati 18. travnja 2019. godine (četvrtak)u Gospiću, Budačka 55 (Velika vijećnica) s početkom u 11,30 sati.

 

D n e v n i   r e d

Aktualni sat

1. Donošenje Proračuna Ličko-senjske županije za 2019. godinu s projekcijama za 2020. i 2021. godinu (Prilog)

2. Donošenje Odluke o izvršavanju Proračuna Ličko-senjske županije za 2019. godinu

3. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na I. Izmjene i dopune Godišnjeg financijskog plana Županijske uprave za ceste Ličko-senjske županije za 2019. godinu s projekcijama za 2020. i 2021. godinu (Prilog)

4. Donošenje Programa javnih potreba za obavljanje djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja Stanice Gospić za 2019. godinu

5. Donošenje Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Ličko-senjske županije u 2019. godini

6. Donošenje Odluke o načinu raspodjele sredstava namijenjenih financiranju Programa javnih potreba u sportu iz Proračuna Ličko-senjske županije za 2019. godinu

7. Donošenje Odluke o načinu raspodjele sredstava namijenjenih financiranju Programa javnih potreba Društva Crvenog križa Ličko-senjske županije iz Proračuna Ličko-senjske županije za 2019. godinu

8. Donošenje Odluke o načinu raspodjele sredstava namijenjenih financiranju programske podrške udrugama proizašlim iz Domovinskog rata registriranim na području Ličko-senjske županije iz Proračuna Ličko-senjske županije za 2019. godinu

9. Donošenje Odluke o načinu raspodjele sredstava namijenjenih financiranju institucionalne podrške udrugama registriranim na području Ličko-senjske županije iz Proračuna Ličko-senjske županije za 2019. godinu

10. Donošenje Zaključka o odobravanju Programa rada s financijskim planom Županijskog savjeta mladih Ličko-senjske županije za 2019. godinu

11. Donošenje Plana razvoja sustava civilne zaštite Ličko - senjske županije za 2019. godinu

12. Donošenje Provedbenog plana unapređenja zaštite od požara za područje Ličko-senjske županije za 2019. godinu (Prilog)

13. Donošenje Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva Ličko-senjske županije u 2019. godini

14. Donošenje Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba srednjih škola i učeničkih domova Ličko-senjske županije u 2019. godini

15. Donošenje Odluke o kriterijima, mjerilima, načinu financiranja i rasporedu sredstava za decentralizirane funkcije zdravstvenih ustanova Ličko-senjske županije u 2019. godini

16. Donošenje Odluke o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima za financiranje materijalnih i financijskih rashoda Centara za socijalnu skrb i troškova ogrjeva korisnicima koji se griju na drva u 2019. godini

17. Donošenje Odluke o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima za decentralizirano financiranje Doma za starije i nemoćne osobe Ličko-senjske županije u 2019. godini

18. Donošenje Odluke stjecanju poslovnog udjela u trgovačkom društvu Centar za gospodarenje otpadom Karlovačke županije KODOS d.o.o. Karlovac (Prilog)

19. Donošenje Odluke o zaduživanju Ličko-senjske županije za sufinanciranje Projekta Razvojni centar Ličko-senjske županije (Prilog)

20. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Doma za starije i nemoćne osobe Ličko – senjske županije za potpisivanje Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt Energetska obnova zgrade Doma za starije i nemoćne osobe Ličko – senjske županije, Podružnica Udbina, na adresi Krbavska ulica 2, Udbina

21. Donošenje Zaključka o davanju ovlaštenja Županu Ličko-senjske županije za potpisivanje Ugovora «Poboljšanje pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti s naglaskom na udaljena i deprivirana područja kroz ulaganje u potrebe pružatelja usluga zdravstvene zaštite na primarnoj razini u Ličko – senjskoj županiji» KK.08.1.1.02.0017.

22. Donošenje Zaključka o pokretanju postupka izrade Plana razvoja Ličko-senjske županije za razdoblje 2020. -2027, godine

23. Donošenje Odluke o ustrojstvu i djelokrugu rada upravnih tijela Ličko-senjske županije

24. Donošenje Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja i davanju koncesije na pomorskom dobru, u svrhu gospodarskog korištenja uređene javne plaže «Planjka – Trinćel» k.o. Novalja u Staroj Novalji (Prilog) (Prilog 2)

25. Donošenje Odluke o prestanku koncesije na pomorskom dobru na plaži «Trinćel» u svrhu gospodarskog korištenja

26.  Donošenje Odluke o imenovanju predsjednika i članova Odbora za Statut, Poslovnik i propise

Napomena:

Dnevni red s materijalima je objavljen i na web stranici Županije (www.licko-senjska.hr).

Materijal za točku 23. i prijedlog Odbora za izbor i imenovanje za točku 26. dostavit će se na sjednici Skupštine.

Molimo da se pozivu odazovete, a svoj eventualni izostanak javite tajniku Županijske skupštine Ličko–senjske županije Petru Krmpotiću (tel.: 588-207, fax.: 572-436, e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.).">Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.). 

S poštovanjem,

 P R E D S J E D N I K

 

    Marijan Kustić, v.r.

 

LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA

Dr. Franje Tuđmana 4, 53000 Gospić
Tel: + 385 53 588 279
Fax: +385 53 572 100
E-mail: info@licko-senjska.hr
web: www.licko-senjska.hr
OIB: 40774389207
IBAN: HR5123400091800009008

LINKOVI

KONTAKT