Menu

DNEVNI RED V. SJEDNICE ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE OD 4. STUDENOGA

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
KLASA: 021-04/19-01/23
URBROJ: 2125/1-01-19-01
Gospić, 25. listopada 2019. godine


      Na temelju članka 21. Statuta Ličko-senjske županije («Županijski glasnik» br. 11/09, 13/09 – ispravak, 21/09, 9/10, 22/10 – pročišćeni tekst, 4/12, 4/13, 6/13 – pročišćeni tekst, 2/18 i 3/18 - ispravak) te članka 22. i 102. Poslovnika Županijske skupštine Ličko-senjske županije («Županijski glasnik» br. 11/09, 4/12, 4/13, 6/13 – pročišćeni tekst, 14/13 i 2/18) sazivam V. sjednicu Županijske skupštine Ličko-senjske županije, koja će se održati 4. studenoga 2019. godine (ponedjeljak) u Gospiću, Budačka 55 (Velika vijećnica) s početkom u 12.00 sati.

D n e v n i   r e d

            Aktualni sat
       1. Usvajanje zapisnika sa IV. sjednice Županijske skupštine
       2. Donošenje Zaključka po Izvješću o radu i financijskom poslovanju Opće bolnice Gospić za 2018. godinu (Prilog 1) (Prilog 2)
       3. Donošenje Zaključka po Izvješću o radu i financijskom poslovanju Doma zdravlja Gospić za 2018. godinu (Prilog 1) (Prilog 2)
       4. Donošenje Zaključka po Izvješću o radu i financijskom poslovanju Doma zdravlja Otočac za 2018. godinu (Prilog 1)
       5. Donošenje Zaključka po Izvješću o radu i financijskom poslovanju Doma zdravlja Senj za 2018. godinu (Prilog 1) (Prilog 2)
       6. Donošenje Zaključka po Izvješću o radu i financijskom poslovanju Doma zdravlja Novalja za 2018. godinu (Prilog 1)
       7. Donošenje Zaključka po Izvješću o radu i financijskom poslovanju Doma zdravlja Korenica za 2018. godinu (Prilog 1) (Prilog 2)
       8. Donošenje Zaključka po Izvješću o radu i financijskom poslovanju Zavoda za javno zdravstvo Ličko-senjske županije za 2018. godinu (Prilog 1) (Prilog 2)
       9. Donošenje Zaključka po Izvješću o radu i financijskom poslovanju Zavoda za hitnu medicinu za 2018. godinu (Prilog 1) (Prilog 2)
       10. Donošenje Zaključka po Izvješću o radu i financijskom poslovanju Doma za starije i nemoćne osobe Ličko-senjske županije za 2018 . godinu (Prilog 1) (Prilog 2)
       11. Donošenje Zaključka po Izvješću Zajednice sportova Ličko-senjske županije o izvršenju Programa javnih potreba u sportu za 2018. godinu (Prilog 1)
       12. Donošenje Zaključka po Izvješću o poslovanju gospodarskih subjekata Ličko-senjske županije u 2018. godini (Prilog 1)
       13. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Razvojne agencije Ličko-senjske županije LIRA za potpisivanje Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt «PriLIKA za razvoj» (Prilog 1)
       14. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća o dugoročnom zaduživanju Lučke uprave Novalja (Prilog 1)
       15. Donošenje Zaključka po Izvješću o provedbi odluka i ugovora o koncesiji na pomorskom dobru danom u koncesiju u svrhu gospodarskog korištenja u 2019. godini
       16. Donošenje Odluke o oduzimanju koncesije na pomorskom dobru «Gradska plaža» k.o. Karlobag, u svrhu gospodarskog korištenja uređenje javne plaže
       17. Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o osnivanju Lučke uprave Senj (Prilog 1)
       18. Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o osnivanju Lučke uprave Novalja
       19. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima za financiranje materijalnih i financijskih rashoda Centara za socijalnu skrb i troškova ogrjeva korisnicima koji se griju na drva u 2019. godini
       20. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na Odluku o usklađivanju djelatnosti Zavoda za javno zdravstvo Ličko-senjske županije (Prilog 1)
       21. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na Odluku o usklađivanju djelatnosti Zavoda za hitnu medicinu Ličko-senjske županije (Prilog 1)
       22. Donošenje Odluke o promjeni naziva OŠ Lovinac (Prilog 1) (Prilog 2) (Prilog 3)
       23. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Opće bolnice Gospić (Prilog 1)
       24. Donošenje Odluke o pristupanju Ličko-senjske županije Platformi hrvatskih županija i gradova za smanjenje rizika od katastrofa (Prilog 1)
       25. Donošenje Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za područje Ličko- senjske županije za 2020. godinu
       26. Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o određivanju naknade troškova prijevoza i nagrade za rad predsjedniku i članovima Vijeća srpske nacionalne manjine u Ličko-senjskoj županiji
       27. Donošenje Odluke o izboru potpredsjednika Županijske skupštine Ličko-senjske županije
       28. Donošenje Odluke o imenovanju predsjednika i članova Odbora za gospodarska pitanja
       29. Donošenje Odluke o imenovanju predsjednika i članova Odbora za poljoprivredu, šumarstvo i vodno gospodarstvo
       30. Donošenje Odluke o imenovanju predsjednika i članova Odbora za prosvjetu, kulturu, znanost i šport
       31. Donošenje Odluke o imenovanju predsjednika i članova Odbora za zdravstvo i socijalnu skrb
       32. Donošenje Odluke o imenovanju predsjednika i članova Odbora za pitanja hrvatskih branitelja
       33. Donošenje Odluke o imenovanju predsjednika i članova Odbora za pitanja nacionalnih manjina
       34. Donošenje Odluke o dopuni Odluke o imenovanju predsjednika i članova Odbora za izbor i imenovanje
       35. Donošenje Odluke o dopuni Odluke o imenovanju predsjednika i članova Odbora za Proračun i financije
       36. Donošenje Odluke o dopuni Odluke o imenovanju predsjednika i članova Odbora za Statut, Poslovnik i propise
       37. Donošenje Odluke o imenovanju predsjednika i članova Odbora za strateško planiranje, investicije i fondove Europske unije
       38. Donošenje Odluke o imenovanju članova u Skupštinu Hrvatske zajednice županija
       39. Donošenje Odluke o imenovanju predsjednika i članova Odbora za javna priznanja
       40. Donošenje Rješenja o imenovanju Antikorupcijskog povjerenstva Ličko-senjske županije
       41. Donošenje Rješenja o razrješenju i imenovanju članice Stručnog povjerenstva za koncesije na pomorskom dobru, u svrhu gospodarskog korištenja - marikulture
       42. Donošenje Rješenja o razrješenju i imenovanju članice Stručnog povjerenstva za davanje koncesije za izgradnju distribucijskog sustava i distribuciju plina na području Ličko-senjske županije

Napomena:
Dnevni red s materijalima je objavljen i na web stranici Županije (www.licko-senjska.hr).
Prijedlozi Odbora za izbor i imenovanje pod točkama 27. do 42. dostavit će se na sjednici Skupštine.
Molimo da se pozivu odazovete, a svoj eventualni izostanak javite Gordani Pađen, zamjenici pročelnice Upravnog odjela za poslove Župana i Županijske skupštine (tel.: 588-208, fax.: 572-436, e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. ili Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.).


S poštovanjem,

PREDSJEDNIK

Marijan Kustić

S dnevnog reda V. sjednice Županijske skupštine skinute su točke:

 

15. Donošenje Zaključka po Izvješću o provedbi odluka i ugovora o koncesiji na pomorskom dobru danom u koncesiju u svrhu gospodarskog korištenja u 2019. godini

16. Donošenje Odluke o oduzimanju koncesije na pomorskom dobru «Gradska plaža» k.o. Karlobag, u svrhu gospodarskog korištenja uređenje javne plaže

17. Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o osnivanju Lučke uprave Senj

18. Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o osnivanju Lučke uprave Novalja

Dnevni red dopunjen je točkama:

 

  1. Donošenje Odluke o sklapanju sporazuma o preuzimanju državnih službenika i namještenika, pismohrane i druge dokumentacije te opreme i sredstava za rad Ureda državne uprave u Ličko-senjskoj županiji

  2. Donošenje Rješenja o imenovanju ravnateljice Javne ustanove za upravljanje zaštićenim područjima i drugim zaštićenim dijelovima prirode na području Ličko-senjske županije


    Sjednice dnevnih redova Odbora:

Dnevni red 5. sjednice Odbora za Proračun i financije

Dnevni red 1. sjednice odbora za statut, poslovnih i propise

Dnevni red 2. sjednice Odbora za izbor i imenovanje

 

LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA

Dr. Franje Tuđmana 4, 53000 Gospić
Tel: + 385 53 588 279
Fax: +385 53 572 100
E-mail: info@licko-senjska.hr
web: www.licko-senjska.hr
OIB: 40774389207
IBAN: HR5123400091800009008

LINKOVI

KONTAKT