Menu

Obrasci gospodarstvo

OBRT

DOKUMENTI POTREBNI ZA UPIS U OR

Ispunjavanje uvjeta za obavljanje djelatnosti dadilje u stambenom ili poslovnom prostoru

P R I J A V A ZA UPIS IZDVOJENOG POGONA

PRIJAVA SPOREDNO ZANIMANJE- DOMAĆA RADINOST

PRIJAVA ZA UPIS ORTAKA

PRIJAVA ZA UPIS U OR

ZAHTJEV ZA IZVADAK IZ OR

zahtjev za kopiju rješenja

ZAHTJEV ZA POGREBNIČKU DJELATNOST

PROMET

ZAHTJEV ZA LICENCIJU - agencijska djelatnost

ZAHTJEV ZA LICENCIJU - kolodvor

ZAHTJEV ZA LICENCIJU

ZAHTJEV ZA PRIJAVU PRIJEVOZA ZA VLASTITE POTREBE

ZAHTJEV ZA ZNAK PRISTUPAČNOSTI

TRGOVINA

Zahtjev za utvrdivanje minimalnih uvjeta za obavljanje djelatnosti trgovine

TURIZAM

Odjava pružanja usluga turističkog vodiča

Odjava pružanja usluga u turizmu u luci nautičkog turizma, na plovnom objektu

Zahtjev za izdavanje rješenja o ispunjavanju uvjeta za vrstu i kategoriju plovnog objekta

Zahtjev za izdavanje rješenja o ispunjavanju uvjeta za vrstu, vrstu i kategoriju luke nautičkog turizma

Zahtjev za izdavanje rješenja o odobrenju za pružanje usluga turističkog vodiča i izrada iskaznice

UGOSTITELJSTVO

Odjava obavljanja ugostitieljske djelatnosti u ugostitieljskom objektu

Odjava pružanja ugostiteljskih usluga u domaćinstvu, obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu

Zahtjev za dodjelu oznake kvalitete za pružanje ugostiteljskih usluga na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu

Zahtjev za izdavanje rješenja o ispunjavanju uvjeta za vrstu ugostiteljskog objekta

Zahtjev za izdavanje rješenja o ispunjavanju uvjeta za vrstu, vrstu i kategoriju ugostiteljskog objekta za smještaj

Zahtjev za izdavanje rješenja o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu

Zahtjev za izdavanje rješenja o odobrenju za pružanje ugostitieljskih usluga u domaćinstvu

zahtjev za kopiju rješenja

 

 

 

LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA

Dr. Franje Tuđmana 4, 53000 Gospić
Tel: + 385 53 588 279
Fax: +385 53 572 100
E-mail: info@licko-senjska.hr
web: www.licko-senjska.hr
OIB: 40774389207
IBAN: HR5123400091800009008

LINKOVI

KONTAKT