Menu

popis banner-2

Arhiva objava Ličko senjske županije

Javni poziv za prijavu kandidata za PUN-SŠ P.R.Vitezovića u Senju


Odluka o dodjeli financijskih sredstava za sufinanciranje unapređenja i razvoja lovstva u 2019. godini


Javni poziv - pomoćnik u nastavi u OŠ A.G.Matpša Novalja


Javni poziv vlasnicima zemljišta bez prava lova na području Ličko-senjske županije

Zahtjev za novčanu naknadu vlasnicima bez prava lova


Javni poziv za pomoćnika u nastavi u OŠ Plitvička Jezera


Odluka o dodjeli financijskih sredstava za financiranje institucionalne podrške udrugama na području Ličko – senjske županije iz Proračuna za 2019. godinu

Odluka o dodjeli financijskih sredstava za financiranje programske podrške udrugama proizašlim iz Domovinskog rata registriranim na području Ličko – senjske županije iz Proračuna za 2019. godinu


Javni poziv za podnošenje prijava za sufinanciranje kapitalnih projekta na pomorskom dobu

Obrazac 1

Obrazac 2

Obrazac 3


Javni poziv za pomoćnika u nastavi u OŠ S.S.Kranjčevića Senj


Javni poziv za pomoćnika u nastavi u OŠ Plitvička Jezera


OŠ Zrinskih i Frankopana Otočac - Javni poziv za pomoćnika u nastavi

Srednja škola Plitvička Jezera - Javni poziv za pomoćnika u nastavi

Strukovna škola Gospić - Javni poziv za pomoćnike u nastavi


Javni poziv lovstvo 2019.

Upute

Obrazac - mjera 1

Obrazac - mjera 2

Obrazac - mjera 3

Izjave

Obrazac izvješća o utrošenim sredstvima

Obrazac lovstvo - Ugovor


Javni poziv - pomoćnik u nastavi u OŠ Anž Frankopan Kosinj


Javni poziv poduzetnicima za dodjelu potpora za sufinanciranje pripreme i kandidiranje EU projekata u 2019. godini

Obrazac 1. – Zahtjev za dodjelu potpore

Izjava o korištenim državnim potporama male vrijednosti 


Obavijest zainteresiranim gospodarskim subjektima – objavljen poziv za dostavu ponuda za nabavu radova na adaptaciji krovišta na objektu primarne zdravstvene zaštite u Brinju


Javni poziv – pomoćnik u nastavi u OŠ A. G. Matoša NovaljaJavni poziv – pomoćnik u nastavi u OŠ A. G. Matoša Novalja


Javni poziv  - pomoćnik u nastavi u OŠ dr Franje Tuđmana


Javni poziv pomoćnik u nastavi u OŠ Donji Lapac


Javni poziv  pomoćnik u nastavi u OŠ Perušić


Javni poziv-pomoćnik u nastavi u SŠ Plitvička Jezera


Javni poziv - pomoćnik u nastavi u SŠ P.R. Vitezovića u Senju


Javni poziv - pomoćnik u nastavi u Srednjoj školi Otočac


Javni poziv - pomoćnik u nastavi u OŠ Luke Perkovića Brinje


Javni poziv - pomoćnik u nastavi u OŠ dr.Franje Tuđmana


Javni poziv - pomoćnik u nastavi u OŠ Zrinskih i Frankopana, Otočac


Javni poziv - pomoćnik u nastavi u Strukovnoj školi Gospić


Javni poziv - pomoćnik u nastavi u OŠ Anž Frankopan Kosinj


Prijavnica za izlagače za sudjelovanje na Izložbi – «Jesen u Lici»


Javni poziv - pomoćnik u nastavi u OŠ Donji Lapac


Objavljeno:09.srpnja 2019.

Javni poziv za pomoćnike u nastavi u OŠ Kralja Tomislava

Javni poziv - pomoćnik u nastavi u OŠ SS Kranjčevića Senj


 Javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu potpora u poljoprivredi na području ličko-senjske županije za 2019. g.

Uputa za prijavitelje.
Obrazac zahtjeva za Mjeru 1.
Obrazac zahtjeva za Mjeru 2.
Obrazac zahtjeva za Mjeru 3.
Obrazac zahtjeva za Mjeru 4.
Obrazac zahtjeva za Mjeru 5.
Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja


Javni poziv za financiranje programske podrške udrugama proizašlim iz Domovinskog rata registriranim na području Ličko-senjske županije iz Proračuna Ličko-senjske županije za 2019. godinu

Izmjena Javnog poziva za financiranje programske podrške udrugama proizašlim iz Domovinskog rata

II. Izmjena uputa za prijavitelje za programsku podršku.

Natječajna dokumentacija

Upute za prijavitelje 

Izmjena upute za prijavitelje

Izjava o financiranim projektima organizacije iz javnih izvora

Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja 

Izjava o ispunjavanju preuzetih obveza

Obrazac Prijedlog ugovora

Obrazac opisa programa ili projekta

Obrazac opisnog izvještaja programa ili projekta 

Obrazac financijskih izvještaja projekta

Obrazac proračuna programa


JAVNI POZIV ZA FINANCIRANJE INSTITUCIONALNE PODRŠKE UDRUGAMA REGISTRIRANIM NA PODRUČJU LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE IZ PRORAČUNA LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE ZA 2019. GODINU

Javni poziv

Uputa za prijavitelje

Izjava o financiranim projektima organizacije iz javnih izvora

Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja 

Izjava o ispunjavanju preuzetih obveza

Obrazac finanijskog izvještaja projekta

Obrazac opisa programa ili projekta

Obrazac opisnog izvještaja programa ili projekta

Obrazac-proračuna 

Prijedlog Ugovora


Godišnji plan natječaja za 2019.


Natječaj za upis učenika u učenički dom Srednje škole Otočac


Natječaj za prijam učenika u učenički dom Strukovne škole Gospić u školskoj godini 2019/2020.


Srednja škola Otočac - Natječaj za upis učenika u I. razrede u školskoj godini 2019./2010. godini.


Srednja škola Senj - Natječaj za upis učenika u I. razred školske godine 2019./2020.


Gimnazija Gospić - natječaj za upis učenika u 1. razred srednje škole u školskoj godini 2019./2020. (1)

Gimnazija Gospić - natječaj za upis učenika u 1. razred srednje škole u školskoj godini 2019./2020. (2)


Natječaj za upis učenika u I. razred Srednje škole Plitvička jezera u školskoj godini 2019./2020.


Natječaj za upis u prve razrede Strukovne škole Gospić za školsku godinu 2019/2020.


Natječaj - pomoćnik u nastavi OŠ Senj


Izvješća o tržištu nekretnina


Objavljeno 11.03.2019 

Natječaj za radno mjesto pomoćnika u nastavi osobama s teškoćama u razvoju


Javni poziv pomoćnik u nastavi OŠ Otočac


ODLUKA O IZBORU PREDSJEDNIKA I ZAMJENIKA PREDSJEDNIKA SAVJETA MLADIH


Objavljeno: 07.01.2019.

Odluka o izboru članova i zamjenika članova Županijskog savjeta mladih Ličko-senjske županije


Javni poziv - pomoćnici u nastavi OŠ Luke Petrovića Brinje


Javni poziv za prijavu kandidata za obavljanje poslova pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama u razvoju u Osnovnoj školi dr. Franjo Tuđman


Odluka o dodjeli financijskih sredstava za sufinanciranje i unapređenje lovstva u 2018. godini


Objavljeno:17.12.2018.

Osnivanje Kluba članova HSS-a u Ličko-senjskoj županiji


JAVNI NATJEČAJ za prijem u radni odnos službenika/ce u JU Zavod za prostorno uređenje Ličko-senjske županije


JAVNI POZIV PODUZETNICIMA za dodjelu potpora poduzetnicima za sufinanciranje pripreme i kandidiranje EU projekata u 2018. godini

Obrazac 1. MJERA 3.5.1.3. Potpora poduzetnicima za financiranje pripreme i kandidiranje EU projekata

IZJAVA O KORIŠTENIM DRŽAVNIM POTPORAMA MALE VRIJEDNOSTI I NEKORIŠTENJU SREDSTAVA IZ DRUGIH IZVORA ZA NAMJENU DEFINIRANU TOČKOM 5.1. ZAHTJEVA ZA DODJELU POTPORE


Objavljeno:06.12.2018.

Formiranje kluba nezavisnih vijećnika


Javni poziv za pomoćnike u nastavi- 6.11.2018.


Objavljeno:09.11.2018.

Dopunski Javni poziv za isticanje kandidatura za izbor članova i zamjenika članova Županijskog savjeta mladih Ličko-senjske županije

OBRASCI UZ DOPUNSKI JAVNI POZIV za predlaganje kandidata za Županijski savjet mladih


JAVNI POZIV za korištenje sredstava za unapređenja i razvoja lovstva u 2018. godini

Upute -  Lovstvo 2018.

Obrazac - Lovstvo Ugovor 2018.

OBRAZAC IZJAVE O NEPOSTOJANJU DVOSTRUKOG FINANCIRANJA

Obrazac - Mjera 1.

Obraza - Mjera 2.

Obrazac - Mjera 3.

Obrazac izvješća o utrošenim sredstvima


Javni poziv - pomoćnici u nastavi Srednja škola Plitvčka jezera

Javni poziv - pomoćnici u nastavi Osnovna škola A.G. Matoša Novalja

Javni poziv - pomoćnici u nastavi Osnovna škola Brinje

Javni poziv - pomoćnici u nastavi Osnovna škola Udbina

Javni poziv - pomoćnici u nastavi Strukovna škola Gospić

Javni poziv - pomoćnici u nastavi Srednja škola Otočac

Javni poziv - pomoćnici u nastavi u Osnovnoj školi Senj

Javni poziv - pomoćnici u nastavi u Srednjoj školi Senj

Javni poziv - pomoćnici u nastavi OŠ Zrinskih i Frankopana Otočac

Javni poziv - pomoćnici u nastavi OŠ Plitvička jezera


Javni poziv za pomoćnike u nastavi OŠ dr.Franje Tuđmana


Natječaj za prijem učenika u učenički dom Strukovne škole u Gospiću

Natječaj za prijem učenika u učenički dom Srednje škole u Otočcu

Natječaj za prijem učenika u učenički dom Srednje škole u Korenici


Natječaj za upis učenika u I. razred srednje škole Otočac u školskoj godini 2018./2019.


Natječaj za upis učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2018./2019. (Srednja škola Senj)


Natječaj za upis učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2018./2019. (Gimnazija Gospić)


Natječaj za upis učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2018./2019. (Plitvička jezera)


Natječaj za upis učenika u prve razrede Strukovne škole Gospić u školskoj godini 2018./2019.


Javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu potpora u poljoprivredi na području Ličko-senjske županije u 2018.

Upute za prijavitelje

Obrazac zahtjeva - Mjera 1

Obrazac zahtjeva - Mjera 2

Obrazac zahtjeva - Mjera 3

Obrazac zahtjeva - Mjera 4

Obrazac zahtjeva - Mjera 5

Izjava o korištenim potporama male vrijednosti - sve djelatnosti

Izjava o korištenim potporama male vrijednosti - poljoprivreda


Javni poziv za pomoćnike u nastavi OŠ Plitvička jezera


Odluka o financiranju programske podrške u 2018.

Odluka o financiranju institucionalne podrške u 2018.


Javni poziv - pomoćnik u nastavi - OŠ Plitvička jezera


Objavljeno 28. veljače 2018.

Javni poziv za dostavu prijedloga za dodjelu javnih priznanja Ličko-senjske županije za 2017. godine


Zahtjev za utvrđivanje,minimalnih uvjeta za pružanje socijalnih usluga 

Zahtjev za utvrđivanje minimalnih uvjeta za pružanje socijalnih usluga u obiteljskom domu 

Upute za prijavitelje


Program objave natječaja


HAZU - Javni natječaj


Godišnji plan natječaja


Odluka o dodjeli financijskih sredstava za sufinanciranje unapređenja i razvoj lovstva u 2017. godini


Odluka o izmjeni Odluke o donošenju Smjernica za izradu procjena rizika od velikih nesreća za područje Ličko-senjske županije


Odluka o odobrenju bespovratne potpore sufinanciranja projekta "Poboljšanje produktivnosti ličkih travnjaka"

Odluka o odobrenju bespovratne potpore za organiziranje Treće smotre konja - Krivi put 2017.


- Odluka o dodjeli financijskih sredstava za financiranje institucionalne podrške udrugama registriranim na području Ličko – senjske županije

- Odluka o dodjeli financijskih sredstava za financiranje programske podrške udrugama proizišlim iz Domovinskog rata registriranim na području Ličko – senjske županije 


Smjernice za izradu procjene rizika od velikih nesreća za područje Ličko – senjske županije


Godišnji plan natječaja, odnosno javnih poziva za financiranje programa i projekata koje provode udruge na području Ličko – senjske županije za 2017. godinu II.


Godišnji plan natječaja, odnosno javnih poziva za financiranje programa i projekata koje provode udruge u Ličko – senjskoj županiji za 2017. godinu I.


 JAVNI NATJEČAJ

poduzetnicima na podnošenje zahtjeva za kreditiranje
iz Programa „Kreditom do uspjeha 2014“ Mjera 1.-„Kreditom do konkurentnosti“

Javni poziv za prijavu kandidata za obavljanje posla pomoćnika u nastavi OŠ A.G. Matoš Novalja

 


 

Javni poziv za obavljanje poslova pomoćnika u nastavi u OŠ Zrinskih i Frankopana u Otočcu

 


 

Javni poziv za financiranje programske podrške  udrugama proizašlim iz Domovinskog rata registriranim na

 

području Ličko-senjske županije za 2018. godinu

 

Upute za prijavitelje

 

Obrazac proračuna programa ili projekta

 

Izjava o financiranim projektima organizacije iz javnih izvora

 

Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja

 

Obrazac financijskih izvještaja projekta

 

Obrazac opisa programa ili projekta

 

Obrazac opisanog izvještaja pograma ili projekta

 

Obrazac - prijedlog ugovora

 


 

Javni Poziv za financiranje institucionalne podrške udrugama za 2018. god

 

Uputa za prijavitelje 

 

Obrazac proračuna programa ili projekta

 

Obrazac opisa programa ili projekta

 

Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja

 

Izjava o financiranim projektima organizacije iz javnih izvora

 

Ugovor

 

Obrazac opisnog izvještaja programa ili projekta

 

Obrazac financijskog izvještaja projekta

 

Javni poziv - popis dokumentacije 

 

Lovstvo natječaj

1. Javni poziv
2. Upute za prijavitelje
3. Mjera 1. obrazac
4. Mjera 2. obrazac
5. Mjera 3. obrazac
6. Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja
7. Obrazac izjave o urednom ispunjenju obveza iz svih predhodnih sklopljenih ugovora o financiranju iz proračuna Županije i drugih javnih izvora


 

Natječaj za prijam učenika u Učenički dom SŠ Plitvička Jezera u šk.2017.-2018.

 

Natječaj za prijam učenika u Učenički dom Strukovne škole Gospić u šk.2017.-2018.

 

Natječaj za prijam učenika u Učenički dom Srednje škole Otočac u šk.2017.-2018.


 

 

JAVNI POZIV za prijavu kandidata za pomoćnika u nastavi - OŠ dr Franje Tuđmana

Poziv pčelarima za 15. ocjenjivanja meda s područja LSŽ

JAVNI POZIV za prijavu kandidata za pomoćnike u nastavi - OŠ Kralja
Tomislava

JAVNI POZIV za prijavu kandidata za pomoćnike u nastavi - OŠ Luke Perkovića
Brinje

JAVNI POZIV za prijavu kandidata za pomoćnike u nastavi - SŠ Plitvička
Jezera

JAVNI POZIV za prijavu kandidata za pomoćnike u nastavi - OŠ Plitvička
Jezera

JAVNI POZIV za prijavu kandidata za pomoćnike u nastavi - OŠ A.G.Matoša
Novalja

JAVNI POZIV za prijavu kandidata za pomoćnike u nastavi - OŠ S.S.Kranjčevića
Senj

JAVNI POZIV za prijavu kandidata za pomoćnike u nastavi - OŠ dr Franje
Tuđmana

JAVNI POZIV za prijavu kandidata za pomoćnike u nastavi - OŠ Zrinskih i
Frankopana Otočac

JAVNI POZIV za prijavu kandidata za pomoćnike u nastavi - SŠ Otočac

JAVNI POZIV za prijavu kandidata za pomoćnike u nastavi - SŠ P.R.Vitezovića
u Senju

JAVNI POZIV za prijavu kandidata za pomoćnike u nastavi - Strukovna škola
Gospić

JAVNI POZIV za prijavu kandidata za pomoćnike u nastavi - OŠ Anž Frankopan
Kosinj

 


GIMNAZIJA GOSPIĆ-  natječaj za upis učenika u I.razred 

SREDNJA ŠKOLA OTOČAC- natječaj za upis učenika u I.razred

STRUKOVNA ŠKOLA GOSPIĆ - natječaj za upis učenika u I.razred

SŠ P.R.VITEZOVIĆA U SENJU - natječaj za upis učenika u I. razred

SŠ PLITVIČKA JEZERA - natječaj za upis učenika u I.razred

 


 

KONAČNI REZULTATI IZBORA ZA ŽUPANA LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE

KONAČNI REZULTATI IZBORA ZA ČLANOVE ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE LIČKO-SENJSKE

KONAČNI REZULTATI IZBORA ZA ZAMJENIKA ŽUPANA LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE IZ REDA PRIPADNIKA SRPSKE NACIONALNE MANJINE


Objavljeno 06.05.2017.

Obavijest u svezi zaštite izbornog prava na Lokalnim izborima 2017.


 

Objavljeno 05.05.2017.

1. PRAVOVALJANE KANDIDACIJSKE LISTE ZA IZBOR ČLANOVA ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE SA ZBIRNOM LISTOM

2. PRAVOVALJANE KANDIDACIJSKE LISTE I ZBIRNU LISTU PRAVOVALJANIH KANDIDATURA ZA IZBOR ŽUPANA LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE

3. PRAVOVALJANE KANDIDACIJSKE LISTE ZBIRNU LISTU PRAVOVALJANIH KANDIDATURA ZA IZBOR ZAMJENIKA ŽUPANA LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE IZ REDA PRIPADNIKA SRPSKE NACIONALNE MANJINE


 

ODLUKA o službenom elektroničkom dopisivanju upravnih tijela Ličko-senjske županije

 

SREDNJA ŠKOLA OTOČAC-Javni poziv za prijavu kandidata za obavljanje poslova
pomoćnika u nastavi


Javni poziv za dostavu prijedloga za dodjelu priznanja Ličko – senjske županije za 2016. godinu 

ODLUKA o službenom elektroničkom dopisivanju upravnih tijela Ličko-senjske županije

 

 

JAVNI POZIV ZA FINANCIRANJE INSTITUCIONALNE PODRŠKE UDRUGAMA REGISTRIRANIM NA PODRUČJU LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE IZ PRORAČUNA LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE ZA 2017. GODINU

 

 

Javni poziv za financiranje programske podrške udrugama proizašlim iz Domovinskog rata registriranih na području Ličko-senjske županije iz Proračuna Ličko-senjske županije za 2017. 

 

PRETPLATA ZA ŽUPANIJSKI GLASNIK ZA 2017. GODINU

Javni poziv za prijavu kandidata za obavljanje poslova pomoćnika u nastavi u OŠ Plitvička Jezera

 Javni poziv za prijavu kandidata za obavljanje poslova pomoćnika u nastavi - Srednja škola Otočac

„Odluka o dodjeli financijskih sredstava za sufinanciranje unaprjeđenja i razvoja lovstva u 2016. Godini“

Godišnji plan natječaja, odnosno javnih poziva za financiranje programa i projekata koje provode udruge u Ličko-senjskoj županiji

 

Nacrt Pravilnika o radu Ličko – senjske županije

 

Dopis Pravilnika o radu Ličko – senjske županije

SŠ OTOČAC-JAVNI POZIV ZA PRIJAVU KANDIDATA ZA OBAVLJANJE POSLOVA POMOĆNIKA U NASTAVI ZA UČENIKE S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU

SŠ P.R.VITEZOVIĆA U SENJU-Javni poziv za prijavu kandidata za obavljanje poslova pomoćnika u nastavi

STRUKOVNA ŠKOLA GOSPIĆ - Javni poziv za prijavu kandidata za obavljanje poslova pomoćnika u nastavi

SREDNJA ŠKOLA OTOČAC - Javni poziv za prijavu kandidata za obavljanje poslova pomoćnika u nastavi

OŠ S.S. KRANJČEVIĆA SENJ-Javni poziv za prijavu kandidata za obavljanje poslova pomoćnika u nastavi
OŠ ZRINSKIH I FRANKOPANA,OTOČAC-Javni poziv za prijavu kandidata za obavljanje poslova pomoćnika u nastavi
OŠ ANŽ FRANKOPAN,KOSINJ - Javni poziv za prijavu kandidata za obavljanje poslova pomoćnika u nastavi
OŠ DR. FRANJE TUĐMANA- Javni poziv za prijavu kandidata za obavljanje poslova pomoćnika u nastavi
OŠ LUKE PERKOVIĆA BRINJE - Javni poziv za prijavu kandidata za obavljanje poslova pomoćnika u nastavi
OŠ PLITVIČKA JEZERA - Javni poziv za prijavu kandidata za obavljanje poslova pomoćnika u nastavi
OŠ KRALJA TOMISLAVA -Javni poziv za prijavu kandidata za obavljanje poslova pomoćnika u nastavi
SŠ PLITVIČKA JEZERA - Javni poziv za prijavu kandidata za obavljanje poslova pomoćnika u nastavi


 

Natječaj za prijam učenika u učenički dom Srednje škole Otočac


Natječaj za prijem učenika u Učenički dom Strukovne škole Gospić


Natječaj za prijam učenika u Učenički dom Srednje škole Plitvička jezera u školskoj godini 2016./2017.

 

JAVNI POZIV za korištenje sredstava za unapređenje i razvoj lovstva u 2016. godini 

UPUTE ZA PRIJAVITELJE

Obrazac - Mjera 1 

Obrazac - Mjera 2 

Obrazac - Mjera 3 

OBRAZAC IZJAVE O NEPOSTOJANJU DVOSTRUKOG FINANCIRANJA 

OBRAZAC IZJAVE O UREDNOM ISPUNJENJU OBVEZA IZ SVIH PRETHODNO SKLOPLJENIH UGOVORA O FINANCIRANJU IZ PRORAČUNA ŽUPANIJE I DRUGIH JAVNIH IZVORA


 

Natječaj za upis učenika u prvi razred - Strukovna škola Gospić 

Natječaj za upis učenika u prvi razred - Srednja škola Otočac 

Natječaj za upis učenika u prvi razred - GIMNAZIJA GOSPIĆ 

Natječaj za upis učenika u prvi razred - SŠ Plitvička Jezera 

Natječaj za upis učenika u prvi razred - SŠ P.R.Vitezovića u Senju


 

 VI. izmjene i dopune Prostornog plana LSŽ - Izvješće o javnoj rasporavi


OGLAS O JAVNOJ RASPRAVI o Prijedlogu VI. Izmjena i dopuna Prostornog plana Ličko-senjske županije


Pretplata na «Županijski glasnik» Ličko-senjske županije za 2016. godinu


JAVNI POZIV za dostavu prijedloga za dodjelu priznjanja Ličko-senjske županije za 2015. godinu


JAVNI POZIV za prijavu kandidata (m/ž) za obavljanje poslova pomoćnika u nastavi u osnovnoj školi Kralja Tomislava


POZIV - dvodnevna edukacija "Izobrazba o sigurnom rukovanju pesticidima"


 

Izvješće o provjeri formalnih uvjeta prijavljenih kandidata za izbor članova i zamjenika članova Županijskog savjeta mladih LSŽ i Popis važećih kandidatatura


JAVNI POZIV za prijavu kandidata (m/ž) za obavljanje poslova pomoćnika u nastavi u osnovnoj školi Kralja Tomislava


POZIV za predlaganje javnih potreba u obrazovanju, kulturi, tehničkoj kulturi, sportu, informiranju, zdravstvu, socijalnoj skrbi i udrugama građana Ličko-senjske županije za 2016. godinu

..::PRIJAVNICA::..


Objavljen Natječaj za dodjelu “Nagrade za promicanje prava djeteta”


Javni poziv za prijavu kandidata za izvršavanje poslova pomoćnika u nastavi


POZIV - ocjenjivanje meda

POZIV - ocjenjivanje sira


DOPUNSKI JAVNI POZIV za isticanje kandidatura za izbor članova i zamjenika članova Županijskog savjeta mladih LSŽ
- obrasci -


JAVNI POZIV za isticanje kandidatura za izbor članova i zamjenika članova Županijskog savjeta mladih LSŽ


Natječaj za upis učenika u prvi razred Strukovne škole Gospić u šk. 2015./2016. god.

Natječaj za upis učenika u Učenički dom Strukovne škole Gospić


Natječaj za upis učenika u I. razred srednje škole u šk.god. 2015./2016. Srednja škola Otočac

Natječaj za prijam učenika Učenički dom u šk.god. 2015./2016. Srednja škola Otočac


Natječaj za upis učenika u I. razred srednje škole u šk.god. 2015./2016. Srednja škola Plitvička jezera

Natječaj za prijam učenika Učenički dom u šk.god. 2015./2016. Srednja škola Plitvička jezera


Natječaj za upis učenika u I. razred Gimnazije Gospić u školskoj godini 2015./2016.


Natječaj za upis učenika u prvi razred SŠ P.R. Vitezovića u Senju


Rezultati izbora za članove vijeća srpske nacionalne manjine u Ličko-senjskoj županiji


JAVNI POZIV za odobrenje bespovratnih potpora za poticanje razvoja udruga/zadruga na području Ličko-senjske županije za 2015. godinu - obrazac zahtjeva


LISTA kandidata za izbor članica/članova vijeća SRPSKE nacionalne manjine


Skijalište Panos - Elaborat za ocjenu o potrebni procjene utjecaja zahvala na okoliš (23MB)


ODLUKA o donošenju Prostornog plana Ličko-senjske županije (pročišćeni tekst)


JAVNI POZIV za uključivanje u članstvo Lokalnog partnerstva za zapošljavanje Ličko-senjske županije
Prijavni obrazac za člana LPZ-a


JAVNI POZIV za dostavu prijedloga za dodjelu priznanja Ličko-senjske županije za 2014. godinu


Pretplata na «Županijski glasnik» Ličko-senjske županije za 2015. godinu


JAVNA RASPRAVA o Prijedlogu V. izmjena i dopuna Prostornog plana Ličko-senjske županije

Prijedlog V. izmjena i dopuna Prostornog plana Ličko-senjske županije

ODLUKA (Strateška procjena utjecaja na okoliš)

V. izmjene i dopune Prostornog plana Ličko-senjske županije - Izvješće o javnoj raspravi


ZAKLJUČAK o utvrđivanju bodovne liste i odabiru korisnika sufinanciranja podnositelja ponuda na Javni natječaj za prikupljanje ponuda fizičkim osobama za subvencioniranje projekata povećanja energetske učinkovitosti u obiteljskim kućama...


OBAVIJEST o produženju roka za dostavljanje prijava na Poziv za predlaganje javnih potreba u obrazovanju, kulturi, tehničkoj i prometnoj kulturi, sportu, informiranju, zdravstvu, socijalnoj skrbi i udrugama građana Ličko - senjske županije za 2015. godinu


POZIV za predlaganje javnih potreba u obrazovanju, kulturi, tehničkoj i prometnoj kulturi, sportu, informiranju, zdravstvu, socijalnoj skrbi i udrugama građana Ličko-senjske županije za 2015. godinu

- prijavnica


Javni poziv za subvencioniranje projekata povećanja energetske učinkovitosti u obiteljskim kućama na području Ličko – senjske županije

PRAVILNIK za provedbu „Programa povećanja energetske učinkovitosti obiteljskih kuća u Ličko-senjskoj županiji u 2014. godini“

- prijavni obrazac - ugovor - vrijednosni kupon - zahtjev za isplatu sufinanciranja - često postavljena pitanja


RJEŠENJE
Izgradnja infrastrukture u poduzetničkoj zoni Brinje — Križopolje


JAVNI POZIV za korištenje sredstva za sufinanciranje razvoja i unaprjeđenja lovstva na području Ličko-senjske županije u 2014. godini

Obrazac - Mjera 1
Obrazac - Mjera 2
Obrazac - Mjera 3


POZIV - 12 . ocjenjivanje meda Ličko-senjske županije


POZIV -  8. ocjenjivanje sira proizvedenog na području Ličko - senjske županije


Prijavnica za izlagače za sudjelovanje na Izložbi – «Jesen u Lici», 3., 4. i 5. listopada 2014. godine


OBAVIJEST o vremenu održavanja pisanog testiranja i intervjua


Elaborat zaštite okoliša - Zahtjev za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliša


ODLUKA o predmetima u kojima rješenje o izvedenom stanju donosi agencija za ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada


POZIV za vlasnike i nositelje drugih stvarnih prava na susjednim parcelama - izgradnja 20kV kabela iz TS Karlobag


JAVNI  POZIV za dostavu prijedloga za dodjelu priznanja Ličko-senjske županije za 2013. godinu


POZIV za vlasnike  i nositelje drugih stvarnih prava na susjednim nekretninama koje graniče sa k.č.br. 3963, 3964, 2914 k.o. Lički Osik


RJEŠENJE Razvojni centar Ličko-senjske županije


RJEŠENJE Uređenje javne površine – mediteranski vrt i uređenje plaže – kupališta (Novalja)


RJEŠENJE izgradnja Poljoprivredne građevine-ovčarnik


JAVNA RASPRAVA O Zahtjevu za provedbu utvrđivanja objedinjenih uvjeta zaštite okoliša za postojeće postrojenje Tvornice vapna Ličko Lešće u Ličkom Lešću 3, tvrtke INTERCAL d.o.o.


ODLUKU  -o izmjeni i dopuni Plana prijma službenika i namještenika u upravna tijela Ličko-senjske županije za 2013. godinu


RJEŠENJE -„Regulacija rasteretnog kanala rijeke Gacke od spoja  sa sjevernim krakom do ponornih zona“


RJEŠENJE - za zahvat Izgradnja objekta: Osnovna postaja elektroničke telekomunikacijske mreže Vipnet, ID 2327 b GS PERUŠIĆ, na, k.č.br. 5628, k.o. Perušić, investitora Vipnet d.o.o.


RJEŠENJE - prethodna ocjena prihvatljivosti za ekološku mrežu zahvata izgradnje male hidroelektrane „Budak"


MODEL PRIJEDLOGA FINANCIJSKOG PLANA PRORACUNSKOG KORISNIKA DRZAVNOG PRORACUNA


UPUTE ZA IZRADU PRORAČUNA 2014-2016 - KORISNICI


UPUTE ZA IZRADU PRIJEDLOGA PRORAČUNA I FINANCIJSKOG PLANA - PROČELNICI I PRORAČUNSKI KORISNICI


JAVNI POZIV ZA ČLANOVE ŽUPANIJSKOG SAVJETA MLADIH I OBRAZAC


JAVNI POZIV ZA ČLANOVE POVJERENSTVA ZA ZAŠTITU PRAVA PACIJENATA


ZAHTJEV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA USLUGE TJELESNE ZAŠTITE OSOBA I IMOVINE U SJEDIŠTU LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE


IZMJENA ZAHTJEVA ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA USLUGE TJELESNE ZAŠTITE OSOBA I IMOVINE U LIČKO-SENJSKOJ ŽUPANIJI (31. srpnja 2013. godine)


ZAHTJEV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA USLUGE TJELESNE ZAŠTITE OSOBA I IMOVINE U LIČKO-SENJSKOJ ŽUPANIJI

IZVJEŠĆE O UTROŠKU SREDSTAVA


SAZIVANJE KONSTITUIRAJUĆE SJEDNICE ŽUPANIJSKE SSKUPŠTINE LIČKO - SENJSKE ŽUPANIJE


IZBORI 2013


JAVNI POZIV
ZA DOSTAVU PRIJEDLOGA ZA DODJELU PRIZNANJA LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE ZA 2012. GODINU


ODLUKA
O IZMJENAMA I DOPUNAMA PLANA NABAVE ZA 2012. GODINU


P O Z I V
za predlaganje javnih potreba u obrazovanju, kulturi, tehničkoj i prometnoj kulturi, sportu, informiranju, zdravstvu, socijalnoj skrbi i udrugama građana Ličko-senjske županije za 2013. godinu


O D L U K A
o proglašenju elementarne nepodgode izazvane dugotrajnom sušom na području grada Otočca te općina Brinje, Karlobag, Plitvička jezera, Udbina i Vrhovine s pripadajućim naseljima i zaseocima.


JAVNA RASPRAVA
O Studiji o utjecaju na okoliš „Eksploatacija građevnog pijeska i šljunka na budućem eksploatacijskom polju PAPUČA, Kukljič-Medak-Vedrine (Grad Gospić)“ Zahtjev za prikupljanje ponuda za zaštitarsku službu


JAVNI POZIV
za podnošenja zahtjeva za korištenja sredstava za sufinanciranje projekata razvoja i unapređenja lovstva za 2012. godinu


JAVNI POZIV
pacijentima, nevladinim udrugama i stručnjacima iz područja zaštite prava pacijenata za prijavu u radu jednog člana Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata Ličko-senjske županije


 

LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA

Dr. Franje Tuđmana 4, 53000 Gospić
Tel: + 385 53 588 279
Fax: +385 53 572 100
E-mail: info@licko-senjska.hr
web: www.licko-senjska.hr
OIB: 40774389207
IBAN: HR5123400091800009008

LINKOVI

KONTAKT

DOKUMENTI