Menu

Arhiva - Savjetovanje s javnošću

1. Savjetovanje – Prijedlog Plana davanja koncesija za obavljanje javne zdravstvene službe na području Ličko – senjske županije za 2016. godinu 

DOKUMENT za internetsko savjetovanje o prijedlogu Plana davanja koncesija za obavljanje javne javne zdravstvene službe na području Ličko – senjske županije za 2016. godinu(tablica)

OBRAZAC sudjelovanja u savjetovanju o prijedlogu Plana 

Izvješće o provedenom savjetovanju

2. Savjetovanje – Prijedlog Plana davanja koncesija za obavljanje javne zdravstvene službe na području Ličko – senjske županije od 2017. – 2019. godine

DOKUMENT za internetsko savjetovanje o prijedlogu Plana davanja koncesija za obavljanje javne javne zdravstvene službe na području Ličko – senjske županije od 2017. – 2019. godine (tablica)

OBRAZAC sudjelovanja u savjetovanju o prijedlogu Plana

Izvješće o provedenom savjetovanju

3.    Savjetovanje - Prijedlog Programa potpora poljoprivredi na području Ličko – senjske županije od 2016. do 2020. godine

DOKUMENT za internetsko savjetovanje o prijedlogu Programa potpora poljoprivredi na području Ličko – senjske županije od 2016. do 2020. godine

OBRAZAC sudjelovanja u savjetovanju  

Izvješće 

4. Savjetovanje – Nacrt Plana zaštite od požara s Procjenom ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija Ličko-senjske županije

Plan zaštite od požara Ličko – senjske županije

Procjena ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija Ličko-senjske županije 

OBRAZAC sudjelovanja u savjetovanju

Obrazac Izvjesca o provedenom savjetovanju

5. Savjetovanje – Nacrt Odluke o zaštiti izvorišta na crikveničko-vinodolskom području

Dokument za internetsko savjetovanje – Nacrt Odluke o zaštiti izvorišta na crikveničko-vinodolskom području

 Suglasnost na nacrt Odluke o zaštiti izvorišta na crikveničko-vinodolskom području  - Hrvatske vod

OBRAZAC sudjelovanja u savjetovanju

OBRAZAC IZVJEŠĆA O PROVEDENOM SAVJETOVANJU odluka o zaštiti izvorišta - Žrnovnica 

6. Savjetovanje – Nacrt Programa zaštite zraka, ozonskog sloja, ublažavanja klimatskih promjena i prilagodbe klimatskim promjenama u Ličko – senjskoj županiji za razdoblje 2016. – 2020.

Dokument za internetsko savjetovanje - Nacrt Programa zaštite zraka, ozonskog sloja, ublažavanja klimatskih promjena i prilagodbe klimatskim promjenama u Ličko – senjskoj županiji za    razdoblje 2016. – 2020. Godine

OBRAZAC sudjelovanja u savjetovanju 

OBRAZAC izvješća o provedenom savjetovanju

1. Savjetovanje – Prijedlog Plana davanja koncesija za obavljanje javne zdravstvene službe na području Ličko – senjske županije za 2016. godinu 

DOKUMENT za internetsko savjetovanje o prijedlogu Plana davanja koncesija za obavljanje javne javne zdravstvene službe na području Ličko – senjske županije za 2016. godinu(tablica)

OBRAZAC sudjelovanja u savjetovanju o prijedlogu Plana 

Izvješće o provedenom savjetovanju

LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA

Dr. Franje Tuđmana 4, 53000 Gospić
Tel: + 385 53 588 279
Fax: +385 53 572 100
E-mail: info@licko-senjska.hr
web: www.licko-senjska.hr
OIB: 40774389207
IBAN: HR5123400091800009008

LINKOVI

KONTAKT