Menu

OBRASCI ZAHTJEVA ZA IZDAVANJE AKATA

1.      GRAĐEVINSKA DOZVOLA -  za koju se prema posebnom zakonu izdaje lokacijska dozvola

2.      GRAĐEVINSKA DOZVOLA -  za koju se prema posebnom zakonu ne izdaje lokacijska dozvola

3.      LOKACIJSKA DOZVOLA – zahtjev

4.      LOKACIJSKA INFORMACIJA – zahtjev  

5.      OVJERA PRIJEPISA - FOTOKOPIJE         

6.      ZAHTJEV ZA IZDAVANJE POTVRDE NA PARCELACIJSKI ELABORAT

7.      PRIJAVA POČETKA ILI NASTAVKA GRAĐENJA

8.      PRIJAVA POČETKA RADOVA NA UKLANJANJU GRAĐEVINE

9.      PRIJAVA POKUSNOG RADA

10.   ZAHTJEV ZA IZDAVANJE RJEŠENJA O UTVRĐIVANJU GRAĐEVNE ČESTICE  

11.   IZJAVA – SUGLASNOST

12.   UPORABNA DOZVOLA  - za građevinu/dio građevine

13.   UPORABNA DOZVOLA - za građevinu koju je Republika Hrvatska stekla u svrhu stambenog zbrinjavanja

14.   UPORABNA DOZVOLA - za građevinu čiji je akt za građenje uništen ili nedostupan

15.   UPORABNA DOZVOLA - za građevinu izgrađenu do 15. veljače 1968. g.

16.   UPORABNA DOZVOLA -  za građevinu izgrađenu, rekonstruiranu, obnovljenu ili saniranu u provedbi propisa o obnovi, odnosno propisa o područjima posebne državne skrbi 

17.   UPORABNA DOZVOLA - za građevinu izgrađenu na temelju akta za građenje izdanog do 01. listopada 2007.

18.   ZAHTJEV ZA IZDAVANJE UVJERENJA O STATUSU KATASTARSKE ČESTICE

19.   ZAHTJEV ZA IZDAVANJE DOZVOLE O PROMJENI NAMJENE I UPORABU GRAĐEVINE

20.   ZAHTJEV ZA IZDAVANJE IZMJENE I/ILI DOPUNE POTVRDE GLAVNOG PROJEKTA   

21.   ZAHTJEV ZA IZDAVANJE IZMJENE I/ILI DOPUNE RJEŠENJA O UVJETIMA GRAĐENJA

22.   ZAHTJEV ZA IZDAVANJE POTVRDE O ETAŽIRANJU

23.   ZAHTJEV ZA IZDAVANJE PRODUŽENJA VAŽENJA GRAĐEVINSKE DOZVOLE

24.   ZAHTJEV ZA IZDAVANJE PRODUŽENJA VAŽENJA LOKACIJSKE DOZVOLE

25.   ZAHTJEV ZA IZDAVANJE RJEŠENJA O IZMJENI I/ILI DOPUNI GRAĐEVINSKE DOZVOLE

26.   ZAHTJEV ZA IZDAVANJE RJEŠENJA O IZMJENI I/ILI DOPUNI LOKACIJSKE DOZVOLE

27.   ZAHTJEV ZA IZDAVANJE RJEŠENJA O PROMJENI IMENA INVESTITORA

28.   ZAHTJEV ZA OBAVIJEST O PRIBAVLJANJU POSEBNIH UVJETA ZA LOKACIJSKU DOZVOLU    

29.   ZAHTJEV ZA OBAVIJEST O UVJETIMA ZA IZRADU GLAVNOG PROJEKTA ZA GRAĐEVINSKU DOZVOLU        

                     

Svi pisani zahtjevi mogu se predati osobno ili putem pošte na adresu sjedišta ili ispostave Upravnog odjela za graditeljstvo, zaštitu okoliša i prirode te komunalno gospodarstvo te putem sustava e-dozvola.

Pri predaji zahtjeva putem e-sustava obrazac zahtjeva popunjava se elektroničkim putem  dostupnim na Internet  stranici Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja u priloženom linku: 

 
https://dozvola.mgipu.hr/proxy-portlet/mgipu/print2.aspx?id=22096

 

ADRESA  SJEDIŠTA :  Dr. Franje Tuđmana 4, 53000 Gospić

ADRESE  ISPOSTAVA:

Ø  ISPOSTAVA KORENICA,  Trg Svetog  Jurja 6, 53230 Korenica

Ø  ISPOSTAVA SENJ,  Stara cesta 3, 53270 Senj

Ø  ISPOSTAVA OTOČAC, Kralja Zvonimira 8, 53220  Otočac

Ø  ISPOSTAVA NOVALJA, Trg Franje Tuđmana 1, 53271 Novalja

LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA

Dr. Franje Tuđmana 4, 53000 Gospić
Tel: + 385 53 588 279
Fax: +385 53 572 100
E-mail: info@licko-senjska.hr
web: www.licko-senjska.hr
OIB: 40774389207
IBAN: HR5123400091800009008

LINKOVI

KONTAKT