Menu

Razvojni centar Ličko-senjske županije

Uvodna konferencija projekta Razvojni centar Ličko-senjske županije

      

 

Dana 28. kolovoza 2017. godine Ličko-senjska županija kao nositelj projekta „Razvojni centar Ličko-senjske županije“ sklopila je s Ministarstvom gospodarstva, poduzetništva i obrta te Središnjom agencijom za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt Razvojni centar Ličko-senjske županije – K.K.03.1.2.01.0017.

 

Ukupna vrijednost projekta iznosi 18.998.571,52 HRK, a bespovratna sredstva u iznosu od 18.608.890,41 HRK financiraju se iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

 

Partneri na ovom Projektu su Grad Gospić i Razvojna agencija Ličko-senjske županije-LIRA, a suradnici Poduzetnički  inkubator BIOS d.o.o. Osijek, Općina Plitvička Jezera, Općina Perušić, Općina Udbina, Općina Brinje, Veleučilište Nikola Tesla u Gospiću, Prehrambeno-biotehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu.

 

Glavni cilj projekta Razvojnog centra Ličko-senjske županije usmjeren je na stvaranje središnjeg mjesta za pružanje profesionalnih poslovnih usluga poduzetnicima i ulagačima na području Ličko-senjske županije te razvoj poduzetništva kroz usluge inkubatora, akceleratora i postrojenja za preradu voća i meda, s naglaskom na olakšavanje i stimuliranje poslovanja poduzetnika početnika i postojećih poduzetnika.

 

Ovaj će se cilj postići kroz tri rezultata:

 

1.     Obnovljena zgrada za smještaj Razvojnog centra,

 

2.     Opremljen Razvojni centar,

 

3.     Uspostavljena GIS platforma za informiranje ulagača (poduzetnika koji hoće započeti poslovanje u Ličko-senjskoj županiji i onih koji žele ulagati na području Ličko-senjske županije).

 

Projektom će se rekonstruirati bivša vojarna u Pazariškoj ulici u Gospiću. Unutar ove zgrade na neto površini od 1.701,85 m2 smjestit će se prostorije proizvodnog pogona za preradu voća i meda (za preradu voća i povrća sušenjem, za preradu voća u želirane proizvode (džemove, namaze), za punjenje i preradu meda te laboratorij za fizikalne analize s pratećim skladišnim prostorima i rashladnim komorama.

 

Predviđeni su i uredi i coworking prostori za poduzetnike koji će se tamo smjestiti temeljem javnog natječaja te uredi voditelja poduzetničkog inkubatora, voditelja postrojenja i poduzetničke potporne institucije. Za poduzetnike će na raspolaganju biti ukupno 30 funkcionalno-prostornih jedinica.

 

Usluge koje će pružati Razvojni centar:

 

·        Korištenje poluindustrijskih postrojenja

 

·        Korištenje laboratorija za fizikalne analize i ugovaranje usluga laboratorija

 

·        Korištenje i najam spremišta

 

·        Korištenje i najam rashladnih komora

 

·        Korištenje prostorija za pripremu i senzorsku ocjenu uzoraka i njihov najam

 

·        Najam ureda u inkubatoru/akceleratoru uz popratne usluge za poduzeća stanare

 

·        Najam multifunkcionalne dvorane poduzetnicima izvan Centra

 

Potporne usluge poduzetničkog inkubatora/akceleratora poduzetnicima u Centru i izvan njega:

 

·        Umrežavanje i pronalazak poslovnih partnera i vanjskih ulagača,

 

·        Stručna pomoć  pri vođenju i upravljanju poslovnim poduhvatom u prvim godinama poslovanja (za novootvorena poduzeća), pri izradi strateškog plana rasta i razvoja poslovanja (za postojeća poduzeća) i pri pronalaženju izvora financiranja

 

·        Web prostor za promidžbu stanara na internetskoj stranici Razvojnog centra,

 

·        Edukacije i radionice za korisnike inkubatora i vanjske korisnike,

 

·        Organiziranje mreže vanjskih usluga za korisnike (marketing, knjigovodstvo…),

 

·        Mentorstvo,

 

·        Ostale usluge u skladu s Programom rada inkubatora/akceleratora,

 

·        One stop service Centar za podršku ulagačima pomoću GIS alata

 

Očekivani utjecaj projekta na razvoj:

 

Povećanje prometa inkubiranih/akceleriranih poduzeća kao i onih koji su povremeni korisnici usluga Razvojnog centra zbog stručne podrške koju će primiti u Razvojnom centru

 

·        Povećanje broja novootvorenih malih poduzetnika na području Županije,

 

·        Povećanje broja poljoprivrednih poduzetnika,

 

·        Povećana stopa preživljavanja poduzeća uslijed potpornih usluga Centra,

 

·        Učinkovitije privlačenje ulagača u Ličko-senjsku županiju,

 

·        Općenito povećanje zapošljavanja uslijed uspješnijeg poslovanja poduzeća-stalnih i vanjskih korisnika usluga Centra.

 

U sklopu provedbe Projekta provest će se i kampanja za podizanje svijesti o Projektu i to kroz prezentacije Projekta u svim gradovima i općinama Ličko-senjske županije.

 

            S poštovanjem,

 

                                                                                              PROČELNICA I

 

                                                                                   VODITELJICA PROJEKTA

 

                                                                       Ana Rukavina – Stilinović, univ. spec. oec.

 

 

C:\Users\Korisnik\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Outlook\ZTDG25ZV\EUzajedno.jpgC:\Users\Korisnik\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\Europski strukturni i investicijski fondovi.jpgC:\Users\Korisnik\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\OP konkurentnost i kohezija_BOJA.JPG

Ovaj Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

 

LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA

Dr. Franje Tuđmana 4, 53000 Gospić
Tel: + 385 53 588 279
Fax: +385 53 572 100
E-mail: info@licko-senjska.hr
web: www.licko-senjska.hr
OIB: 40774389207
IBAN: HR5123400091800009008

LINKOVI

KONTAKT