Menu

Razvoj infrastrukture širokopojasnog pristupa internetu na području Ličko-senjske županije

 

„Ponovljena javna rasprava (javno savjetovanje) - Projekt razvoja širokopojasnog pristupa internetu na području Ličko-senjske županije“

 

Ličko-senjska županija pokrenula je Projekt razvoja širokopojasnog pristupa internetu na području Ličko-senjske županije. Projektom se planira implementacija nepokretne pristupne elektroničke komunikacijske mreže sljedeće generacije (Next Generation Access network - NGA mreža), koja će osigurati infrastrukturne preduvjete za održivi dugoročni društveni i gospodarski razvitak. Projekt će se prijaviti za sufinanciranje bespovratnim sredstvima fondova Europske unije. Projekt se provodi unutar Okvirnog programa za razvoj infrastrukture širokopojasnog pristupa u područjima u kojima ne postoji dostatan komercijalni interes za ulaganja (ONP, NN 68/2016). Ličko-senjska županija, sukladno Uputi HAKOM-a o ponavljanju drugog postupka javne rasprave, Klasa: 302-03/19-04/01, Urbroj: 376-13-19-01 od 8.3.2019., pokreće ponovljenu javnu raspravu projekta. Javna rasprava traje od 17. travnja do 3. svibnja 2019.

 

 

Projektni dokumenti za ponovljenu javnu raspravu obuhvaćaju:

 

 

1. Dopis Nositelju ONP-a (NOP-u) o pokretanju javne rasprave

 

2. Detaljne upute operatorima i ostalim zainteresiranim stranama za javnu raspravu projekta

 

3. Prilog A PRŠI-ja

 

4. Obrazac sudjelovanja u javnoj raspravi

 

 

Molimo operatore i druge zainteresirane strane da sve tražene informacije, očitovanja i podatke dostave najkasnije do 3. svibnja 2019. u 14:00 sati na adresu elektroničke pošte Ličko-senjske županije: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite..Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite." target="_blank">

 

 

 

Javna rasprava (javno savjetovanje) - Razvoj širokopojasnog pristupa internetu na području Ličko-senjske županije  - Gradovi Novalja i Senj te Općine Brinje, Donji Lapac, Karlobag, Lovinac, Perušić, Udbina i Vrhovine

 

Ličko-senjska županija, kao nositelj projekta, pokrenula je projekt Razvoja širokopojasnog pristupa internetu na području Ličko-senjske županije - Gradova Novalje i Senja te Općina Brinje, Donji Lapac, Karlobag, Lovinac, Perušić, Udbine i Vrhovina.

Projektom se planira implementacija nepokretne pristupne elektroničke komunikacijske mreže sljedeće generacije (Next Generation Access network - NGA mreža), koja će osigurati infrastrukturne preduvjete za održivi dugoročni društveni i gospodarski razvitak.

Projekt će se prijaviti za sufinanciranje bespovratnim sredstvima fondova Europske unije.

Projekt se provodi unutar Okvirnog programa za razvoj infrastrukture širokopojasnog pristupa u područjima u kojima ne postoji dostatan komercijalni interes za ulaganja (ONP, NN 68/2016).

Ličko-senjska županija, sukladno strukturnim pravilima ONP-a, pokreće javnu raspravu (tzv. drugu javnu raspravu ili drugo javno savjetovanje) projekta.

 

Javna rasprava traje od 2. svibnja do 4. lipnja 2018.

 

Projektni dokumenti za javnu raspravu obuhvaćaju:

 

1. Dopis Nositelju ONP-a (NOP-u) o pokretanju javne rasprave

2. Detaljne upute operatorima i ostalim zainteresiranim stranama za javnu raspravu projekta

3. Nacrt Plana razvoja širokopojasne infrastrukture (PRŠI)

4. Prilog A nacrtu PRŠI-ja (tablica za određivanje boja – mapiranje)

5. Obrazac sudjelovanja u javnoj raspravi

 

Molimo operatore i druge zainteresirane strane da sve tražene informacije, očitovanja i podatke dostave najkasnije do 4. lipnja 2018. godine u 14:00 sati na adresu elektroničke pošte Ličko-senjska županije Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. .

 

 

Izvještaj o javnoj raspravi za projekt Razvoj infrastrukture širokopojasnog pristupa internetu na području Ličko-senjske županije

Izvještaj o ponovljenoj javnoj raspravi

LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA

Dr. Franje Tuđmana 4, 53000 Gospić
Tel: + 385 53 588 279
Fax: +385 53 572 100
E-mail: info@licko-senjska.hr
web: www.licko-senjska.hr
OIB: 40774389207
IBAN: HR5123400091800009008

LINKOVI

KONTAKT