Menu

Svaki tjedan projekt jedan

Najava projekta plinofikacije

 

 

Ličko-senjska županija je pokrenula davanje koncesije za  izgradnju plinskog  distribucijskog sustava (uključujući distribuciju plina) na dijelu Ličko-senjske županije: Grad Gospić i Grad Otočac, a sukladno usvojenoj Studiji opravdanosti davanja koncesije za izgradnju distribucijskog sustava i distribuciju plina na području Ličko-senjske županije: Grad Gospić i Grad Otočac koju je izradio EIHP (Energetski institut Hrvoje Požar).

Studijom je predloženo davanje koncesija za izgradnju distribucijskog sustava i distribuciju plina na području Ličko-senjske županije: Grad Gospić i Grad Otočac, na rok od 30 godina s mogućnošću produženja na 50 godina.

Temeljem Odluke Županijske skupštine o objavi obavijesti o namjeri davanja koncesije za izgradnju distribucijskog sustava i distribuciju plina na području Ličko-senjske županije: Grad Gospić i Grad Otočac od 27. studenoga 2019. godine Ličko-senjska županija je objavila Obavijest o namjeri davanja koncesije za izgradnju distribucijskog sustava i distribuciju plina na području Ličko-senjske županije Broj objave iz Elektroničkog oglasnika javne nabave RH: 2019/S 024-0050452 od 24. prosinca 2019. godine i  2020/S 14K-0006685 od 17. veljače 2020. godine – Obavijest o izmjenama ili dodatnim informacijama za koncesije.

Rok za dostavu ponuda je bio 16. ožujka 2020. godine do 12,00 sati.

Do krajnjeg roka za dostavu ponuda pristigla je jedna ponuda od tvrtke EVN Croatia Plin d.o.o., Zagreb.

Ličko-senjska županija je zaprimljenu ponudu sukladno Zakonu o tržištu plina dostavila Hrvatskoj energetskoj regulatornoj agenciji, radi davanja mišljenja.

Svoje mišljenje sukladno članku 42. stavak 1. točka Zakona (zajedno s ponudom) Agencija je dužna dostaviti Ličko-senjskoj županiji u roku 30 dana od dana zaprimanja ponude, nakon čega će Stručno Povjerenstvo za davanje koncesije za izgradnju distribucijskog sustava i distribuciju plina na području Ličko-senjske županije izvršiti pregled i ocjenu pristigle ponude te predložiti donošenje Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja i davanja koncesije  ili Odluke o poništenju postupka davanja koncesije.

 

DODIJELJENE PRVE POTPORE KROZ PROJEKT LOKALNO PARTNERSTVO ZA ZAPOŠLJAVANJE LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE

 

JU Razvojna agencija LSŽ – LIRA zajedno sa projektnim partnerima Ličko-senjskom županijom, Hrvatskim zavodom za zapošljavanje – Područni ured Gospić, Hrvatskom gospodarskom komorom i Hrvatskom obrtničkom komorom – Obrtnička komora LSŽ provodi projekt „Lokalno partnerstvo za zapošljavanje Ličko senjske županije“ kojemu je jedan od ciljeva poticanje poduzetništva, odnosno povećanje zapošljavanja nezaposlenih pripadnika ranjivih skupina u Ličko-senjskoj županiji na način da  će se dodijeliti 20 potpora male vrijednosti u pojedinačnom iznosu do 50.000,00 kn za pokretanje poduzetničkih ideja.

Sukladno navedenom, LIRA je objavila Javni poziv za dodjelu potpore male vrijednosti u svrhu samozapošljavanja koji je trajao od 30.10.2019. do 30.11.2019. god.

Pravo podnošenja prijava imali su nezaposleni pripadnici ranjivih skupina u LSŽ u koje spadaju: hrvatski branitelji, osobe s invaliditetom, mladi bez radnog iskustva, dugotrajno nezaposlene osobe, bivši ovisnici, bivši zatvorenici te nacionalne manjine, s naglaskom na Rome.

Na temelju Javnog poziva dodijelilo se 6 potpora male vrijednosti poduzetnicima početnicima u ukupnoj vrijednosti od 269.349,83 kn. Potpore se dodjeljuju kroz navedeni projekt koji je sufinanciran od strane Europske unije iz Europskog socijalnog fonda.

Važno je napomenuti da Projekt ovim ne staje nego se dalje nastavlja pa će se koncem veljače objaviti novi Javni poziv jer je preostalo još novca za samozapošljavanje.

 

LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA OBJAVILA JAVNI POZIV ZA KORIŠTENJE POTPORA ZA SMANJENJE TROŠKOVA PRIJEVOZA MLIJEKA

 

Proizvodnja mlijeka u Hrvatskoj se godinama suočava s problemom visokih troškova prijevoza mlijeka, koji nije zaobišao ni Ličko-senjsku županiju – najveću županiju u Republici Hrvatskoj.

Stoga je Ličko-senjska županija kako bi pomogla očuvanju proizvodnje mlijeka na području Ličko-senjske županije krajem 2019. godine donijela izmjene i   dopune Programa potpora poljoprivredi kojima je usvojena nova mjera za provedbu - Mjera 6. naziva: Potpore održavanju proizvodnje mlijeka - smanjenju troškova prijevoza mlijeka na području Ličko-senjske županije. 

Sukladno navedenom dana 29. siječnja 2020. godine Župan Ličko-senjske županije objavio je Javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu potpora za smanjenje troškova prijevoza mlijeka na području Ličko-senjske županije za 2020. godinu.

Pravo podnošenja prijave na raspisani Javni poziv imaju trgovačka društva, obrti, obiteljska poljoprivredna gospodarstva koji vrše sakupljanje i prijevoz mlijeka na području Ličko-senjske županije.

Sufinancirat će se opravdani troškovi prijevoza mlijeka sa 0,15 kn po litri otkupljenog i prevezenog mlijeka, a potpore će se isplaćivati mjesečno. Očekujemo da će slične potpore istim korisnicima odobravati i jedinice lokalne samouprave, a u cilju kumulativnog smanjenja troškova prijevoza mlijeka na području Županije.

Teksta Javnog poziva i pripadajuće dokumentacije moguće je preuzeti link.

 

LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA

Dr. Franje Tuđmana 4, 53000 Gospić
Tel: + 385 53 588 279
Fax: +385 53 572 100
E-mail: info@licko-senjska.hr
web: www.licko-senjska.hr
OIB: 40774389207
IBAN: HR5123400091800009008

LINKOVI

KONTAKT