Menu

Obavijest zainteresiranim gospodarskim subjektima – objavljen ponovljeni poziv za dostavu ponuda za nabavu radova na adaptaciji objekta primarne zdravstvene zaštite u Vrhovinama

Ličko - senjska županija je objavila ponovljeni poziv za dostavu ponuda u  postupku jednostavne nabave radova na adaptaciji objekta primarne zdravstvene zaštite u općini Vrhovine – Ambulanta Vrhovine. 

Detaljan opis predmeta nabave, uvjeti koje ponuditelji trebaju ispuniti, potrebni obrasci za dostavu ponude i upute za podnošenje ponuda, kao i svi ostali važni podaci navedeni su u Pozivu na dostavu ponuda koji možete preuzeti na linku http://www.licko-senjska.hr/index.php/k2-tags/2018-02-09-01-53-12/postupci-jednostavne-nabave

Uz poziv za dostavu ponuda objavljeni su svi potrebni obrasci za prijavu na natječaj. Pozivamo sve zainteresirane gospodarske subjekte da preuzmu dokumentaciju i prijave se na otvoreni natječaj. 

Novi rok za dostavu ponuda ističe 11. listopada 2019. godine u 12:00 sati.

 

back to top

LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA

Dr. Franje Tuđmana 4, 53000 Gospić
Tel: + 385 53 588 279
Fax: +385 53 572 100
E-mail: info@licko-senjska.hr
web: www.licko-senjska.hr
OIB: 40774389207
IBAN: HR5123400091800009008

LINKOVI

KONTAKT

DOKUMENTI