Logo
Print this page

Priopćenje za javnost Stožera civilne zaštite Ličko-senjske županije

https://www.gspress.net/wp-content/uploads/2020/02/virus-696x392.jpg

Dana 09. ožujka 2020. godine Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske donio je preporuku da se do daljnjega odgode svi skupovi i organizirana okupljanja na kojima sudjeluje više od 1000 ljudi. 

Za sva javna okupljanja koji će se organizirati date su slijedeće upute za organizatore:
Osigurati punktove s dezinfekcijskim sredstvima;
Dati jasnu uputu sudionicima da se suzdrže od uobičajenog neverbalnog komuniciranja koje uključuje rukovanje i izbjegavaju bliži socijalni kontakt;
Dati jasnu uputu sudionicima ako imaju respiratornu bolest i/ili povišenu temperaturu (veću od 37.5oC) da ne dolaze na manifestacije;
Također, organizatori skupova ili javnih okupljanja prije organizacije istih moraju osigurati suglasnost nadležnih županijskih stožera civilne zaštite, a koja će se temeljiti na mišljenju nadležnog Zavoda za javno zdravstvo da su ispunili propisane upute.
S poštovanjem,

STOŽER CIVILNE ZAŠTITE
LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE

Izrada; Meridies web design Sva prava pridržana.