Menu

Sazvana XI. sjednica Županijske skupštine Ličko-senjske županije

[Narodna zastava]

grb županije

REPUBLIKA HRVATSKA

  LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA

    ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

     KLASA: 021-04/20-01/19

     URBROJ: 2125/1-01-20-1

     Gospić, 12. lipnja 2020. godine

 

Na temelju članka 21. Statuta Ličko-senjske županije («Županijski glasnik» br. 11/09, 13/09 – ispravak, 21/09, 9/10, 22/10 – pročišćeni tekst, 4/12, 4/13, 6/13 – pročišćeni tekst, 2/18, 3/18 – ispravak, 10/20 i 11/20 – pročišćeni tekst) te članka 22. i 102. Poslovnika Županijske skupštine Ličko-senjske županije («Županijski glasnik» br. 11/09, 4/12, 4/13, 6/13 – pročišćeni tekst, 14/13, 2/18, 10/20 i 11/20 – pročišćeni tekst), a u skladu s uputom Ministarstva uprave (KLASA: 023-01/20-01/14, URBROJ: 515-05-02-01/1-20-1 od 13. ožujke 2020.g.) sazivam XI. sjednicu Županijske skupštine Ličko-senjske županije, koja će se održati elektroničkim putem 19. lipnja 2020. godine (petak), s početkom u 9.00 sati. 

 

D n e v n i   r e d

Aktualni sat

1.       Usvajanje zapisnika s X. sjednice Županijske skupštine

2.       Donošenje Zaključka po Izvješću o radu i financijskom poslovanju Opće bolnice Gospić za 2019. godinu

3.       Donošenje Zaključka po Izvješću o radu i financijskom poslovanju Doma zdravlja Gospić za 2019. godinu

4.       Donošenje Zaključka po Izvješću o radu i financijskom poslovanju Doma zdravlja Otočac za 2019. godinu

5.       Donošenje Zaključka po Izvješću o radu i financijskom poslovanju Doma zdravlja Senj za 2019. godinu

6.       Donošenje Zaključka po Izvješću o radu i financijskom poslovanju Doma zdravlja Novalja za 2019. godinu

7.       Donošenje Zaključka po Izvješću o radu i financijskom poslovanju Doma zdravlja Korenica za 2019. godinu

8.       Donošenje Zaključka po Izvješću o radu i financijskom poslovanju Zavoda za javno zdravstvo Ličko-senjske županije za 2019. godinu

9.       Donošenje Zaključka po Izvješću o radu i financijskom poslovanju Zavoda za hitnu medicinu za 2019. godinu

10.    Donošenje Zaključka po Izvješću o radu i financijskom poslovanju Doma za starije i nemoćne osobe Ličko-senjske županije za 2019 . godinu

11.    Donošenje Zaključka po Izvješću Zajednice sportova Ličko-senjske županije o izvršenju Programa javnih potreba u sportu za 2019. godinu

12.    Donošenje Zaključka po Izvješću o radu Županijske uprave za ceste Ličko-senjske županije za 2019. godinu

13.    Donošenje Akcijskog plana energetske učinkovitosti Ličko-senjske županije za razdoblje od 2020. – 2022. godine

14.    Donošenje Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Ličko-senjske županije za razdoblje od 01.01. - 31.12. 2019. godine i Zaključka o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana Županijske uprave za ceste Ličko-senjske županije za za razdoblje od 01.01. - 31.12. 2019. godine

15.    Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na I. Izmjene i dopune Financijskog plana Županijske uprave za ceste Ličko-senjske županije za 2020. godinu s projekcijama za 2021. i 2022. godinu

16.    Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na II. Izmjene i dopune Financijskog plana Županijske uprave za ceste Ličko-senjske županije za 2020. godinu s projekcijama za 2021. i 2022. godinu

17.    Donošenje Odluke o prestanku koncesije na pomorskom dobru, u svrhu gospodarskog korištenja – dio k.č.br. 1548 k.o. Lukovo Šugarje (prirodna plaža)

18.    Donošenje Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja i davanju koncesije na pomorskom dobru, u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja luke posebne namjene - privezišta u uvali Dražica (Grad Novalja)

19.    Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja i davanju koncesije na pomorskom dobru, u svrhu gospodarskog korištenja uređene javne plaže Zrće u Gradu Novalji

20.    Donošenje Odluke o odgodi naplate koncesijskih naknada za gospodarsko korištenje pomorskog dobra za 2020. godinu

21.    Donošenje Odluke o kriterijima, mjerilima, načinu financiranja i rasporeda sredstava za decentralizirane funkcije zdravstvenih ustanova Ličko-senjske županije u 2020. godini

22.    Donošenje Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog I. Izmjena Statuta Osnovne škole Lovinac

23.    Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Opće bolnice Gospić o osnivanju prava služnosti na nekretninama u vlasništvu Opće bolnice Gospić u korist Hrvatske elektroprivrede d.d. Zagreb

24.    Donošenje Odluke o produljenju trajanja provedbe Županijske razvojne strategije Ličko-senjske županije 2011.-2013. godine

25.    Donošenje Zaključka o neprihvaćanju ponude za prodaju nekretnine po pravu prvokupa na području NP «Plitvička Jezera», vlasnika Maria Biondića iz Otočca

         Napomena:

               Dnevni red s materijalima je objavljen i na web stranici Županije (www.licko-senjska.hr).

               Vrijeme predviđeno za konzultaciju članova o materijalima putem telefona završno će biti do 11,00 sati.

               Molimo da se o predmetnim točkama dnevnog reda izjasnite, odnosno glasujete u vremenu od 11.00 do 12.00 sati, elektroničkim putem na (e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. ili Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. ) sukladno dostavljenim uputama u privitku.

               Molimo da se pozivu odazovete i sudjelujete u radu elektronske sjednice, a u slučaju spriječenosti o tome izvijestite Gordanu Pađen, zamjenicu p.o. pročelnice Upravnog odjela za poslove Župana i Županijske skupštine (tel.: 588-208, e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. ili Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. ).

               S poštovanjem,

   P R E D S J E D N I K

Marijan Kustić

DNEVNI RED 11. SJEDNICE ODBORA ZA PRORAČUN I FINANCIJE OD 17. 06. 2020. GODINE

back to top

LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA

Dr. Franje Tuđmana 4, 53000 Gospić
Tel: + 385 53 588 279
Fax: +385 53 572 100
E-mail: info@licko-senjska.hr
web: www.licko-senjska.hr
OIB: 40774389207
IBAN: HR5123400091800009008

LINKOVI

KONTAKT

DOKUMENTI