Menu

XII. sjednica Županijske skupštine Ličko-senjske županije

 

REPUBLIKA HRVATSKA

LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA

     ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

     KLASA: 021-04/20-01/22

     URBROJ: 2125/1-01-20-1

     Gospić, 24. srpnja 2020. godine

Na temelju članka 21. Statuta Ličko-senjske županije («Županijski glasnik» br. 11/09, 13/09 – ispravak, 21/09, 9/10, 22/10 – pročišćeni tekst, 4/12, 4/13, 6/13 – pročišćeni tekst, 2/18, 3/18 – ispravak, 10/20 i 11/20 – pročišćeni tekst) te članka 22. i 102. Poslovnika Županijske skupštine Ličko-senjske županije («Županijski glasnik» br. 11/09, 4/12, 4/13, 6/13 – pročišćeni tekst, 14/13, 2/18, 10/20 i 11/20 – pročišćeni tekst), a u skladu s uputom Ministarstva uprave (KLASA: 023-01/20-01/14, URBROJ: 515-05-02-01/1-20-1 od 13. ožujke 2020.g.) sazivam XII. sjednicu Županijske skupštine Ličko-senjske županije, koja će se održati elektroničkim putem 3. kolovoza 2020. godine (PONEDJELJAK),s početkom u 9.00 sati.

D n e v n i   r e d

Aktualni sat

1.       Usvajanje zapisnika s XI. sjednice Županijske skupštine

2.      Donošenje II. Izmjena i dopuna Proračuna Ličko-senjske županije za 2020. godinu

3.      Donošenje Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja Ličko-senjske županije za 2019. godinu

4.    Donošenje Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva Ličko-senjske županije u 2020. godini

5.   Donošenje Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba srednjih škola i učeničkih domova Ličko-senjske županije u 2020. godini

6.       Donošenje Odluke o donošenju VIII. Izmjena i dopuna Prostornog plana Ličko-senjske županije

7.     Donošenje Odluke odavanju koncesije za izgradnju plinskog distribucijskog sustava (uključujući distribuciju plina) na dijelu Ličko-senjske županije: Grad Gospić i Grad Otočac

8.     Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Doma zdravlja Gospić o obavljanju zdravstvene djelatnosti u privatnoj praksi u ordinaciji u Mreži javne zdravstvene službe, Slađani Ratković, dr.med.spec. pedijatrije

9.    Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeće Razvojne agencije Ličko-senjske županije – LIRA-e o davanju suglasnosti za potpisivanje ugovora za projekt «MIMOSA»

10.   Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeće Razvojne agencije Ličko-senjske županije – LIRA-e o davanju suglasnosti za potpisivanje ugovora za projekt «STREAM»

11.    Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Zavoda za hitnu medicinu Ličko-senjske županije

12.   Donošenje Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Izmjena i dopuna Statuta Srednja škole Pavla Rittera Vitezovića u Senju

13.  Donošenje Zaključka po Izvješću o stanju zaštite od požara i stanju provedbe Provedbenog plana unapređenja zaštite od požara na području Ličko-senjske županije za 2019. godinu

14.    Donošenje Zaključka po Izvješću o radu Javne ustanove Zavoda za prostorno uređenje Ličko-senjske županije za 2019. godinu

         Napomena:

               Dnevni red s materijalima je objavljen i na web stranici Županije (www.licko-senjska.hr).

               Vrijeme predviđeno za konzultaciju članova o materijalima putem telefona završno će biti do 11,00 sati.

               Molimo da se o predmetnim točkama dnevnog reda izjasnite, odnosno glasujete u vremenu od 11.00 do 12.00 sati, elektroničkim putem na (e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. ili Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.) sukladno dostavljenim uputama u privitku.

               Molimo da se pozivu odazovete i sudjelujete u radu elektronske sjednice, a u slučaju spriječenosti o tome izvijestite Gordanu Pađen, zamjenicu p.o. pročelnice Upravnog odjela za poslove Župana i Županijske skupštine (tel.: 588-208, e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. ili Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.">Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. ).

               S poštovanjem,

   P R E D S J E D N I K

Marijan Kustić

Dnevni red odbora:

DNEVNI RED 8. ELEKTRONSKE SJEDNICE ODBORA ZA STATUT, POSLOVNIK I PROPISE OD 31. SRPNJA 2020. GODINE

DNEVNI RED 12. ELEKTRONSKE SJEDNICE ODBORA ZA PRORAČUN I FINANCIJE OD 31. 07. 2020. GODINE

DNEVNI RED 4. ELEKTRONSKE  SJEDNICE ODBORA ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB OD 31.07. 2020  GODINE

DNEVNI RED 2. ELEKTRONSKE SJEDNICE ODBORA ZA PROSVJETU, KULTURU, ZNANOST I SPORT OD 31.7.2020. GODINE

DNEVNI RED 1. ELEKTRONSKE SJEDNICE ODBORA ZA GOSPODARSKA PITANJA OD 31. SRPNJA 2020. GODINE

back to top

LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA

Dr. Franje Tuđmana 4, 53000 Gospić
Tel: + 385 53 588 279
Fax: +385 53 572 100
E-mail: info@licko-senjska.hr
web: www.licko-senjska.hr
OIB: 40774389207
IBAN: HR5123400091800009008

LINKOVI

KONTAKT

DOKUMENTI