Menu

HAKOM provodi anketu o kvaliteti željezničkog putničkog prijevoza i pravima putnika

HAKOM, državna regulatorna agencija, sektor željezničkih usluga, svake godine organizira i provodi anketu vezanu za kvalitetu usluge željezničkog prijevoza putnika te koliko su građani upoznati sa svojim pravima kao putnici željeznicom. 

 Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti (HAKOM) je nacionalno regulatorno tijelo za obavljanje regulatornih i drugih poslova u području elektroničkih komunikacija, poštanskih i željezničkih usluga. HAKOM je neovisna i neprofitna pravna osoba s javnim ovlastima, za svoj rad odgovara Hrvatskom saboru, a godišnje izvješće o radu podnosi Hrvatskom saboru i Vladi Republike Hrvatske.

HAKOM sukladno članku 27. Zakona o regulaciji tržišta željezničkih usluga i zaštiti prava putnika u željezničkom prijevozu (NN br. 104/17) provodi redovito savjetovanje s predstavnicima korisnika usluga željezničkog prijevoza putnika. Kroz savjetovanje se istražuje zadovoljstvo korištenjem usluge željeznice te upoznatost s pravima putnika, a sve u cilju poboljšanja prijevozne usluge. 

Ličko-senjska županija poziva građane da ispune anketu i tako pomognu u stvaranju bolje željezničke usluge u cijeloj Hrvatskoj. 

 

Anketu možete pronaći na sljedećem linku: https://forms.gle/2esDUHQYfrSYcajRA

Anketni upitnik će biti otvoren za ispunjavanje do kraja prosinca 2020. godine. 

 

back to top

LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA

Dr. Franje Tuđmana 4, 53000 Gospić
Tel: + 385 53 588 279
Fax: +385 53 572 100
E-mail: info@licko-senjska.hr
web: www.licko-senjska.hr
OIB: 40774389207
IBAN: HR5123400091800009008

LINKOVI

KONTAKT

DOKUMENTI