Menu

PRODULJENJE UGOVORA O ZAKUPU ZAJEDNIČKOG OTVORENOG LOVIŠTA BROJ IX/122 „VAGANAC“

S obzirom da je lovačka udruga „Mala Kapela“ Plitvička jezera uredno gospodarila 10 godina otvorenim zajedničkim lovištem broj IX/122 „Vaganac“ poštujući sve Zakonske propise i odredbe sklopljenog Ugovora o zakupu prava lova iz 2011. godine, sukladno Zakonu o lovstvu Župan Ličko-senjske županije donio je Odluku o produljenju Ugovora o zakupu zajedničkog otvorenog lovišta broj IX/122 „ Vaganac“ za isto razdoblje odnosno do 31. ožujka 2031. godine.

Temeljem navedene Odluke danas je potpisan Ugovor o produljenju zakupa prava lova u zajedničkom otvorenom lovištu broj IX/122 „Vaganac“ između Ličko-senjske županije i Lovačke udruge „Mala Kapela“ Plitvička jezera zastupane po predsjedniku udruge g. Željku Krešiću.

 

back to top

LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA

Dr. Franje Tuđmana 4, 53000 Gospić
Tel: + 385 53 588 279
Fax: +385 53 572 100
E-mail: info@licko-senjska.hr
web: www.licko-senjska.hr
OIB: 40774389207
IBAN: HR5123400091800009008

LINKOVI

KONTAKT

DOKUMENTI