Menu

Održana XVII. sjednica Županijske skupštine Ličko-senjske županije (elektroničkim putem)

Danas, 14. travnja 2021. godine održana je XVII. sjednica Županijske skupštine Ličko-senjske županije, elektroničkim putem.

Članovima Županijske skupštine su uz poziv i materijale za predložene točke dnevnog reda, zajedno dostavljene Upute o načinu elektroničkog glasovanja.

Na sjednici su usvojeni sljedeći akti:

 1.  Zapisnik sa XVI. sjednice Županijske skupštine

 2.  Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Ličko-senjske županije za razdoblje od 01.01. do 31.12.2020. godine i Zaključak o davanju suglasnosti na  Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana Županijske uprave za ceste Ličko-senjske županije za razdoblje 01.01.-31.12.2020. godine

 3.  Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja Ličko-senjske županije za 2020. godinu

 4.  Zaključak po Izvješću o radu Županijske uprave za ceste Ličko-senjske županije za 2020. godinu

 5.  I. Izmjene i dopune Proračuna Ličko - senjske županije za 2021. godinu 

 6.  Zaključak o davanju suglasnosti na I. Izmjene i dopune Financijskog plana Županijske uprave za ceste za 2021. godinu s projekcijama za 2022. i 2023. godinu

 7. Odluka o Izmjenama Programa javnih potreba u sportu Ličko-senjske županije za 2021. godinu

 8.  Odluka o izmjenama Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva Ličko-senjske županije u 2021. godini

 9.  Odluka o izmjenama Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba srednjih škola i učeničkih domova Ličko-senjske županije u 2021. godini

 10.  Odluka o isknjiženju dugotrajne nefinancijske imovine u pripremi 

 11.  Zaključak o davanju suglasnosti Lučkoj upravi Senj za realizaciju Projekta izvanrednog održavanja luke Senj – 1 etapa, VI faza i Projekta izvanrednog održavanja dijela luke Karlobag – IV faza

 12. Zaključak o davanju suglasnosti Lučkoj upravi Novalja za realizaciju Projekta postavljanja pontona u luci Novalja

 13. Provedbeni plan unapređenja zaštite od požara za područje Ličko-senjske županije za 2021. godinu

 14.  Zaključak o neprihvaćanju ponude za prodaju nekretnina po pravu prvokupa na području NP  «Plitvička Jezera» vlasnice Elvije Bićanić Dokoza iz Plitvičkih Jezera

 15. Zaključak o neprihvaćanju ponude za prodaju nekretnina po pravu prvokupa na području NP «Plitvička Jezera» vlasnice Kristina Kuprešak Čvorak iz  Zagreba

 

   

back to top

LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA

Dr. Franje Tuđmana 4, 53000 Gospić
Tel: + 385 53 588 279
Fax: +385 53 572 100
E-mail: info@licko-senjska.hr
web: www.licko-senjska.hr
OIB: 40774389207
IBAN: HR5123400091800009008

LINKOVI

KONTAKT

DOKUMENTI