Menu

Održana X. sjednica Županijske skupštine Ličko-senjske županije

8. rujna 2014. godine  u Velikoj vijećnici ( Gospić, Budačka 55) s početkom u 11.00 sati održana je X. sjednica Županijske   skupštine  Ličko-senjske županije na kojoj su usvojeni  akti:

1. Zaključak o davanju suglasnosti na Statutarnu odluku o izmjenama i dopunama Statuta Opće bolnice Gospić
2. Zaključak po Izvješću trgovačkog društva Lika ceste d. o. o. Gospić o poslovanju i stanju Društva za 2013. godinu
3.  Zaključak po ponudi za kupnju poslovnih udjela u trgovačkom društvu Lika ceste d.o.o. Gospić
4. Zaključak po Izvješću o poslovanju gospodarskih subjekata Ličko-senjske županije u 2013. godini
5. Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Ličko-senjske županije za razdoblje od 1.1. – 30.6. 2014. godine
6.  Odluka o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana Županijske uprave za ceste Ličko-senjske županije za razdoblje od 1.1. – 30.6. 2014. godine
7.  Odluka o zaštiti izvorišta Hrmotine
8.  Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Javne ustanove za upravljanje zaštićenim područjima i drugim zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Ličko-senjske županije
9.  Odluka o poništenju postupka davanja koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja za marikulturu na području Velebitskog kanala- uvala Marsovka (Općina Karlobag)
10.  Zaključak po pravu prvokupa u predmetu ponude nekretnina na području Nacionalnog parka „Plitvička jezera” vlasnice Zore Tomanović, Vukovar
11.  Zaključak po pravu prvokupa u predmetu ponude nekretnina na području Nacionalnog parka „Plitvička jezera” vlasnice Drage Višnjić, Plitvička Jezera
12.  Zaključak po pravu prvokupa u predmetu ponude nekretnina na području Nacionalnog parka „Plitvička jezera” vlasnice Marije Končar, Plitvička Jezera
13. Odluka o imenovanju sudaca porotnika Općinskog suda u Gospiću

 

0809 1

 

0809 2

back to top

LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA

Dr. Franje Tuđmana 4, 53000 Gospić
Tel: + 385 53 588 279
Fax: +385 53 572 100
E-mail: info@licko-senjska.hr
web: www.licko-senjska.hr
OIB: 40774389207
IBAN: HR5123400091800009008

LINKOVI

KONTAKT