Menu

Prijam u povodu obilježavanja Dana bijelog štapa

Gospić, 15. listopada - U povodu međunarodnog Dana bijelog štapa posvećenog slijepim i slabovidnim osobama, zamjenica župana Ivana Tomaš i zamjenica gradonačelnika Gospića Marta Grgurić sa suradnicima u Kabinetu župana upriličile su tradicionalni prigodni prijam za članove Društva slijepih i slabovidnih osoba Ličko-senjske županije.

Pozdravne riječi dobrodošlice predstavnicima Društva uputila je zamjenica župana Ivana Tomaš i istaknula da je današnji prijam prilika da se razgovara o aktualnoj problematici Društva i mogućnostima pomoći i daljnje suradnje u rješavanju problema i teškoća s kojima se susreću slijepe i slabovidne osobe u svakodnevnom životu te naglasila da će Ličko – senjska županija, kao i prethodnih godina i ubuduće sudjelovati u pomoći i radu Društva.

Zamjenica gradonačelnika Gospića Marta Grgurić uz pozdravne riječi uputila je čestitku svim članovima Društva za Dan bijelog štapa. Također je istaknula da je Grad Gospić u skladu s mogućnostima kojima raspolaže pomagao članovima udruge s područja Gospića te da će kroz razne socijalne programe nastojati i ubuduće pomagati slijepim i slabovidnim osobama kojima je bilo koji oblik pomoći neophodan.

Predsjednik Društva slijepih i slabovidnih osoba Ličko – senjske županije vlč. Jure Ladišić i tajnik Branko Čuić zahvalili su se na prijamu i dosadašnjoj potpori Društvu koju Županija i Grad Gospić godinama izražavaju, ali su i govorili o probleima s kojima se susreću u radu i o statutusu svojih članova.

Tajnik Branko Čuić istaknuo je da na prostoru Županije živi 200 članova Društva od kojih je 6 djece te da je uz nedostatna financijska sredstva s kojima Društvo raspolaže kao i nove zakonske propise kojima su uskraćene ili ograničene mogućnosti za dodjelu socijalne pomoći za osobe s invaliditetom vrlo teško iznaći mogućnosti za pomoć najugroženijim članovima Društva. Posebno upućuje zamolbu Županiji i lokalnoj zajednici za potporu i pomoć u rješavanju navažnijih problema članova Društva a koja se posebno odnose na osiguranje posebnih oblika pomoći u kući, pomoći za ogrijev, ostvarivanje prava na socijalnu pomoć kao i pomoći u osiguranju sredstava za rad i funkcioniranje udruge.

Zamjenica Tomaš zahvaljuje predstavnicima Društva na dolasku te prenosi pozdrave i ispriku župana Milana Kolića svim članovima Društva koji, zbog unaprijed preuzetih obveza nije mogao prisutvovati današnjem prijamu. Teška financijska situacija neće, niti bi smjela biti problem da se uskrati pomoć za rad Društva. U tom smislu Županija je, u prigodi obilježavanja Dana bijelog štapa na račun Društva uplatila dodatnih 5.000,00 kuna iz sredstava županijskog proračuna kako bismo na taj način pomogli u rješavanju barem dijela potreba vaših članova. Nadam se da ćete dio potreba riješiti i u suradnji s jedinicama lokalne samouprave koje su i do sada bile spremne pomoći i da ćete slijedeće godine prigodom ovom prijama imati manje problema i poteškoća u radu Društva,  naglasila je zamjenica Tomaš.

bijeli stap

back to top

LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA

Dr. Franje Tuđmana 4, 53000 Gospić
Tel: + 385 53 588 279
Fax: +385 53 572 100
E-mail: info@licko-senjska.hr
web: www.licko-senjska.hr
OIB: 40774389207
IBAN: HR5123400091800009008

LINKOVI

KONTAKT