Menu

Uspješno završeni projekti provedeni uz financijski doprinos Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije

Prema Programu održivog razvoja lokalne zajednice od 03. siječnja 2014. godine i u skladu s Odlukom o odabiru projekta Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije (dalje u tekstu: Ministarstvo) u lipnju 2014. godine potpisani su Ugovori o sufinanciranju između Ministarstva i Ličko-senjske županije za slijedeće projekte:
• Uređenje dijela prostora II. kata Internog odjela Opće bolnice Gospić (konačna ukupna vrijednost Projekta: 782.807,74 kn)
• Sanacija južnog, istočnog i zapadnog pročelja s fasadnim otvorima nove zgrade Doma zdravlja Senj (konačna ukupna vrijednost Projekta: 890.111,34 kn)

Sukladno potpisanim Ugovorima te konačnoj vrijednosti projekta utvrđenoj nakon provedenih postupaka javne nabave, projekti su sufinancirani u slijedećim omjerima:
• Opća bolnica Gospić: Ministarstvo - 68%(530.000,00 kn), Županija putem decentraliziranih sredstava raspoređenih Općoj bolnici Gospić 32% (252.807,74 kn)
• Dom zdravlja Senj: Ministarstvo 80% (708.140,78), Županija putem decentraliziranih sredstava raspoređenih Domu zdravlja Senj 20% (181.970,55 kn)

Projekti su usješno završeni te je primopredaja radova u Općoj bolnici Gospić obavljena 18. studenoga 2014. godine, a u Domu zdravlja Senj dana 01. prosinca 2014. godine.

Provedbom Projekta Opće bolnice Gospić ostvareni su temeljnji ciljevi povećanja kvalitete pružanja zdravstvenih usluga na sekundarnoj razini zdravstvene zaštite te poboljšanja uvjeta rada medicinskog osoblja.

Projekt Doma zdravlja Senj proveden je s ciljem povećanja energetske učinkovitosti zgrade Doma zdravlja, poboljšanjem energetskih svojstava zgrade. Izravni učinak Projekta odnosi se na uštete na financijskom planu, odnosno smanjenje troškova za energente, konačni učinak je jačanje kvalitete i kvantitete pružanja primarnih zdravstvenih usluga stanovništvu na području grada Senja i Ličko-senjske županije, sukladno ostvarenim uštedama.

16012015 1

16012015 5

16012015 6

16012015 2

16012015 3

16012015 4

 

back to top

LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA

Dr. Franje Tuđmana 4, 53000 Gospić
Tel: + 385 53 588 279
Fax: +385 53 572 100
E-mail: info@licko-senjska.hr
web: www.licko-senjska.hr
OIB: 40774389207
IBAN: HR5123400091800009008

LINKOVI

KONTAKT

DOKUMENTI