Menu

Održan prvi sastanak Radne skupine za izradu i praćenje provedbe nove Županijske razvojne strategije

Gospić, 25. siječnja – U Kabinetu župana održan je prvi radni sastanak Radne skupine za izradu i praćenje provedbe Strategije razvoja Ličko – senjske županije do 2020. godine. Teme sastanka Radne skupine bile su vezane uz tijek provedbe pripremenih aktivnosti za izradu Strategije i dogovor oko izrade prvog poglavlja Strategije pod nazivom „Analiza stanja“.

U uvodnom dijelu Andrija Brkljačić u ime Razvojne agencije Ličko-senjske županije – LIRA-e kao koordinatora izrade Županijske razvojne strategije upoznao je članove Radne skupine s naputcima za izradu strategije propisane Smjernicama za izradu županijskih razvojnih strategija Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije te naglasio važnost kvalitetne izrade indikativnog sadržaja analize stanja kao osnove za cjelokupnu Strategiju. Već izrađeni prijedlog analize stanja koji je članovima Radne skupine ranije dostavljen, potrebno je dopuniti podatcima po gradovima i općinama, osobito s osvrtom na podatke o gradu Gospiću kao jedinom urbanom prostoru na području Ličko-senjske županije, a naglašena je i važnost korištenja dinamičkih pokazatelja kao i utvrđivanje pozitivnih i negativnih obilježja te razvojnih problema i potreba po svakom pojedinom području. Nakon rasprave i razmjene mišljenja o potrebnim aktivnostima članovi Radne skupine preuzeli su obvezu izrade i dopune analize stanja pojedinih područja (gospodarstvo, društvene djelatnosti, zaštita okoliša i prirode) te je kao rok za izradu analize stanja po svim područjima utvrđen 5. veljače 2016. godine.

Ana Rukavina Stilinović, pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvo predstavila je pripremne atkivnosti koje je Županija do sada odradila vezano za izradu Strategije te navela da je uz imenovanje ove Radne skupine, donijeta i Odluka o osnivanju Partnerskog vijeća kao i da su prikupljene inicijalne ponude vezano za obvezu izrade ex-ante evaluacije Strategije i ponude za izradu studije Strateške procjene utjecaja na okoliš Županijske razvojne strategije Ličko-senjske županije.

Na kraju, članovi Radne skupine dogovorili su da će se slijedeći sastanak održati po isteku roka za izradu prijedloga analize stanja kako bi se raspravilo o daljnjim koracima u pripremi i izradi Strategije.

 28012016

back to top

LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA

Dr. Franje Tuđmana 4, 53000 Gospić
Tel: + 385 53 588 279
Fax: +385 53 572 100
E-mail: info@licko-senjska.hr
web: www.licko-senjska.hr
OIB: 40774389207
IBAN: HR5123400091800009008

LINKOVI

KONTAKT

DOKUMENTI