Menu

Arhiva - Javna nabava

I. Izmjene i dopuna Plana nabave za 2019. godinu

II. Izmjene i dopuna Plana nabave za 2019. godinu

III. Izmjene i dopuna Plana nabave za 2019. godinu

IV. Izmjene i dopune Plana nabave za 2019. godinu


Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma - Podaci u Registru ažurirani dana 31. prosinca 2018.


Pravilnik o postupku jednostavne nabave


Plan nabave Ličko – senjske županije za 2018. godinu


Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma - Podaci ažurirani dana 4. svibnja 2017. god.


I. Izmjene Plana nabave za 2017. godinu

II. Izmjene Plana nabave za 2017. Godinu 

III. Izmjene Plana nabave za 2017. Godinu

IV. Izmjene Plana nabave za 2017. Godinu

V.Izmjene Plana nabave za 2017. Godinu


PLAN NABAVE ZA 2017. GODINU   


Registar bagatelne nabave za 2016. godinu


Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma - Podaci u Registru ugovora ažurirani su dana 09. studenoga  2016. god. 


Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma - Podaci u Registru ugovora ažurirani su dana 23. veljače 2016. god.


Registar bagatelne nabave za 2015. godinu 


XI. Izmjene i dopune Plana nabave za 2016.

VIII. Izmjene i dopune Plana nabave za 2016.

VII. Izmjene i dopune Plana nabave za 2016.

VI. Izmjene i dopune Plana nabave za 2016.

V. Izmjene i dopune Plana nabave za 2016.

IV. Izmjene i dopune Plana nabave za 2016.

III. Izmjene i dopune Plana nabave za 2016. 

II. dopuna Plana nabave za 2016. godinu

I. dopuna Plana nabave za 2016. godinu

PLAN NABAVE ZA 2016. GODINU


Odluka o V. izmjeni i dopuni Plana nabave u 2015. g.


Odluka o IV. izmjeni i dopuni Plana nabave u 2015. g.


REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I OKVIRNIH SPORAZUMA


Odluka o III. izmjeni i dopuni Plana nabave u 2015. g.


Odluka o II. izmjeni i dopuni Plana nabave u 2015. g.


Poziv na nadmetanje – Usluga razminiranja i pretraživanja


Odluka o I. dopuni Plana nabave u 2015. g.


Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma - Podaci u Registru ugovora ažurirani su dana 20. ožujka 2015. godine


PLAN NABAVE ZA 2015. GODINU


Izmjena Pravilnika o provedbi postupka javne nabave male vrijednosti


Pravilnik o provedbi postupka nabave male vrijednosti


Temeljem članka 13. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ br. 90/11 i 83/13) ne postoje gospodarski subjekti s kojima Ličko-senjska županija ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi."


Registar Ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma - Podaci u Registru ugovora ažurirani su dana 10. srpnja 2014. godine

Izmjena Pravilnika o provedbi postupka javne nabave male vrijednosti

Pravilnik o provedbi postupka nabave male vrijednosti   

 

LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA

Dr. Franje Tuđmana 4, 53000 Gospić
Tel: + 385 53 588 279
Fax: +385 53 572 100
E-mail: info@licko-senjska.hr
web: www.licko-senjska.hr
OIB: 40774389207
IBAN: HR5123400091800009008

LINKOVI

KONTAKT