Menu

Postupci javne nabave

Poziv na nadmetanje – Usluga razminiranja i pretraživanja  

ZAHTJEV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA USLUGE TJELESNE ZAŠTITE OSOBA I IMOVINE U SJEDIŠTU LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE                                                          

IZMJENA ZAHTJEVA ZA PRIKUPLJANJE PONUDAZA USLUGE TJELESNE ZAŠTITE OSOBA I IMOVINE U LIČKO-SENJSKOJ ŽUPANIJI)                                                      

ZAHTJEV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA USLUGE TJELESNE ZAŠTITE OSOBA I IMOVINE U LIČKO-SENJSKOJ ŽUPANIJI)                                                                                     

LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA

Dr. Franje Tuđmana 4, 53000 Gospić
Tel: + 385 53 588 279
Fax: +385 53 572 100
E-mail: info@licko-senjska.hr
web: www.licko-senjska.hr
OIB: 40774389207
IBAN: HR5123400091800009008

LINKOVI

KONTAKT