Menu

Prethodno savjetovanje


„Ponovljeno prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za pripremu  i provedbu postupka javne nabave male vrijednosti – Infrastrukturni radovi u DZ Otočac i DZ Korenica“

 

1. Obavijest prethodno savjetovanje

2. Nacrt DoN ev. br. 02-21JN

3. Prilog 1. DZ Korenica - Arhitektonski nacrti, Ambulanta Donji Lapac

4. Prilog 1. DZ Otocac - Arhitektonski projekt

5. Prilog 1. DZ Otočac - Nacrtna dokumentacija

6. Prilog 2. Troškovnik Grupa 1.

7. Prilog 2. Troškovnik Grupa 2.

 

Objavljeno: 22.01.2021.

 

Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju


 

„Ponovljeno prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za pripremu  i provedbu postupka javne nabave velike vrijednosti - Nabava dijagnostičko-terapijske opreme i ostale medicinsko tehničke opreme“

 

 

1. Obavijest prethodno savjetovanje

2. Nacrt dokumentacije o nabavi

3. Tehnička specifikacija - grupa 1

4. Tehnička specifikacija - grupa 2

5. Tehnička specifikacija - grupa 3

6. Tehnička specifikacija - grupa 4

7. Troškovnik - grupa 1

8. Troškovnik - grupa 2

9. Troškovnik - grupa 3

10. Troškovnik - grupa 4

 

Objavljeno: 22.01.2021. 

 

Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju


„Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za pripremu  i provedbu postupka javne nabave velike vrijednosti – Prijevoz učenika osnovnih škola“

 

 

1. Obavijest prethodno savjetovanje

2. Dokumentacija o nabavi

3.Tehničke specifikacije

4.Troškovnik 1

5.Troškovnik 2

6.Troškovnik 3

 

Objavljeno: 18.12.2020.

 

Izvješće o prethodnom savjetovanju 


„Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za pripremu  i provedbu postupka javne nabave male vrijednosti – Adaptacija fasade na objektu primarne zdravstvene zaštite u općini Brinje – Ambulanta Brinje“

 

1. Obavijest - prethodno savjetovanje

2. Dokumentacija o nabavi

3. Prilog 1. TROSKOVNIK FASADERSKIH RADOVA, bez cijena

4. Prilog 2. Tlocrti Postojeće stanje-Novo stanje

5. Prilog 3. NACRT UGOVORA

6. Prilog 4. -Izjava o nekaznjavanju

Objavljeno: 07.08.2020.


„Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za pripremu  i provedbu postupka javne nabave male vrijednosti – Infrastrukturni radovi u DZ Otočac i DZ Korenica“

 

1. Obavijest - prethodno savjetovanje

2. DoN - infrastrukturni radovi

3. Prilog 1. DZ Korenica - Arhitektonski nacrti, Ambulanta Donji Lapac

4. Prilog 1. DZ Otocac - Arhitektonski projekt

5. Prilog 1. DZ Otocac - Nacrtna dokumentacija

6. Prilog 2. Troškovnik Grupa 1.

7. Prilog 2. Troškovnik Grupa 2.

 

Objavljeno: 22.07.2020.

 

Izvješće o prethodnom savjetovanju

 


„Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za pripremu  i provedbu postupka javne nabave velike vrijednosti - Nabava dijagnostičko-terapijske opreme i ostale medicinsko tehničke opreme“

 

1. Obavijest - prethodno savjetovanje

2. Dokumentacija o nabavi

3. Tehnička specifikacija - Grupa 1

4. Tehnička specifikacija - Grupa 2

5. Tehnička specifikacija - Grupa 3

6. Tehnička specifikacija - Grupa 4

7. Troškovnik - Grupa 1

8. Troškovnik - Grupa 2

9. Troškovnik - Grupa 3

10. Troškovnik - Grupa 4

 

Objavljeno: 10.06.2020.

 

Izvješće o provedenom savjetovanju

 


6. Ponovljeno prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za pripremu i provedbu postupka javne nabave velike vrijednosti za „Prijevoz učenika osnovnih škola“.

 

                   1. Obavijest II - prethodno savjetovanje

                  2. DoN Prijevoz učenika osnovnih škola - radna verzija

                  3. Tehnička specifikacija

                  4. ESPD zahtjev - eESPD - 6  18JN (Prijevoz učenika osnovnih škola) pdf

                  4.ESPD zahtjev - eESPD - 6  18JN (Prijevoz učenika osnovnih škola) xml

                  5. TROŠKOVNIK-GRUPA I

                  5. TROŠKOVNIK-GRUPA II

                  5. TROŠKOVNIK-GRUPA III

                  6. IZJAVU O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA - obrazac

 

 

Objavljeno: 07.11.2018.

 

Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju

 

5. Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za pripremu i provedbu postupka javne nabave velike vrijednosti za „Prijevoz učenika osnovnih škola“.

       

                   1. Obavijest prethodno savjetovanje

                   2. Dokumentacija o nabavi - Prijevoz učenika osnovnih škola

                   3. Tehnička specifikacija

                   4. ESPD zahtjev - eESPD - 6  18JN (Prijevoz učenika osnovnih škola) GRUPA 1,2,3  (XML)

                   5. Troškovnik - grupa 1 

                   5. Troškovnik - grupa 2

                   5. Troškovnik - grupa 3

 

Objavljeno: 25.10.2018.

 

Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju

 

4. Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za pripremu i provedbu postupka javne nabave male vrijednosti za „Uređivanje infrastrukture Razvojnog centra“

Ličko – senjska  županija priprema provedbu otvorenog postupka javne nabave male vrijednosti za „Uređivanje infrastrukture Razvojnog centra“ u sklopu projekta Razvojni centar Ličko-senjske županije (Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava K.K. 03.1.2.01.0017).

Temeljem članka 198. ZJN prije pokretanja postupka javne nabave javni naručitelj u pravilu provodi analizu tržišta u svrhu pripreme nabave i informiranja gospodarskih subjekata o svojim planovima i zahtjevima u vezi s nabavom. Nadalje, javni naručitelj smije tražiti ili prihvatiti savjet neovisnih stručnjaka, nadležnih tijela ili sudionika na tržištu koji može koristiti u planiranju i provedbu postupka nabave te izradi dokumentacije o nabavi, pod uvjetom da takvi savjeti ne dovode do narušavanja tržišnog natjecanja te da ne krše načela zabrane diskriminacije i transparentnosti.

                OBAVIJEST      

                NACRT DOKUMENTACIJE O NABAVI         

  

Dokumentacija o nabavi – Otvoreni postupak javne nabave Uređivanje infrastrukture Razvojnog centra   

1.       TROŠKOVNIK

2.       eESPD ZAHTJEV – OBRAZAC

3.       PRIJEDLOG UGOVORA O JAVNOJ NABAVI

4.       GLAVNI PROJEKT, IZVEDBENI PROJEKT I SHEME STOLARIJE

5.       IZJAVA O REFERENCAMA

6.    IZJAVA O NEKAŽNJAVANJU

Objavljeno:  09.08.2018.

Izvješće o provedenom prethodnom savjetovnju

 

>>>Arhiva<<<

LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA

Dr. Franje Tuđmana 4, 53000 Gospić
Tel: + 385 53 588 279
Fax: +385 53 572 100
E-mail: info@licko-senjska.hr
web: www.licko-senjska.hr
OIB: 40774389207
IBAN: HR5123400091800009008

LINKOVI

KONTAKT