Menu

Jedinica za unutarnju reviziju

Adresa:    dr. Franje Tuđmana 4, 53 000 Gospić 

Telefon: 053/588-255  

Telefax: 053/588-288

E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.">Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Voditeljica:  Anita Varžak, dipl. oec.

U Jedinici za unutarnju reviziju obavljaju se poslovi u svezi procjene sustava unutarnjih kontrola, daje  neovisno i stručno  mišljenje i savjeti za unaprjeđenje poslovanja Županije i njenih proračunskih i izvanproračunskih korisnika izuzev onim korisnicima proračuna iz nadležnosti Županije koji uspostave unutarnju reviziju samostalno u skladu s važećim propisima, a sve u svrhu ostvarenja poslovnih ciljeva primjenom sustavnog i discipliniranog pristupa vrednovanju i poboljšanju djelotvornosti procesa upravljanja rizicima, kontrolu i gospodarenja sredstvima te poslovi pripreme i provedbe javne nabave.

U Jedinici za unutarnju reviziju izrađuje se strateški i godišnji plan unutarnje revizije, mišljenje unutarnje revizije o sustavu unutarnjih kontrola za područja koja su bila revidirana u godini za koju se daje Izjava o fiskalnoj odgovornosti kao sastavni dio Izjave, provode se unutarnje revizije u upravnim tijelima Županije i njenim korisnicima proračuna, obavljaju posebne revizije na zahtjev Župana, izrađuju izvješća o obavljenim revizijama, prati provedbu danih preporuka, upozorava na nepravilnosti i neusklađenosti sa zakonima i drugim propisima i predlaže mjere za njihovo otklanjanje i unaprjeđenje poslovanja, surađuje sa Središnjom harmonizacijskom jedinicom za unutarnju reviziju Ministarstva financija i Državnim uredom za reviziju te obavlja i druge poslove u skladu sa Zakonom.

Dokumenti:  

 

LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA

Dr. Franje Tuđmana 4, 53000 Gospić
Tel: + 385 53 588 279
Fax: +385 53 572 100
E-mail: info@licko-senjska.hr
web: www.licko-senjska.hr
OIB: 40774389207
IBAN: HR5123400091800009008

LINKOVI

KONTAKT

DOKUMENTI