Menu

Upravni odjel za gospodarstvo

UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO

Adresa: dr. Franje Tuđmana 4, Gospić

Tel.: 053/588-248, 588-285

Fax: 053/588-287

E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

PROČELNICA: Ana Rukavina - Stilinović, univ.spec.oec.

               Upravni odjel za gospodarstvo obavlja poslove iz područja gospodarstva, malog i srednjeg poduzetništva, obrtništva, vodnog gospodarstva, pomorskog dobra i morskih luka, prometa i veza, šumarstva, poljoprivrede, turizma, lovstva, ribarstva, veterinarstva i ostale poslove iz područja gospodarstva, rješava u drugom stupnju po žalbama izjavljenim na upravne akte upravnih tijela gradova i općina iz područja ugostiteljstva.

         Upravni odjel za gospodarstvo obavlja i povjerene poslove državne uprave određene zakonom koji se odnose na:

-      upis novog obrta, statusnih i ostalih promjena obrta u obrtni registar: izdavanje obrtnica, vođenje obrtnog registra i drugih propisanih evidencija te izdavanje potvrda iz istih, izdavanje odobrenja za obavljanje domaće radinosti i za obavljanje sporednog zanimanja, utvrđivanje udovoljavaju li pravne osobe koje obavljaju obrt uvjetima za obavljanje pojedinih vrsta djelatnosti iz pravilnika o vezanim i povlaštenim obrtima, utvrđivanje propisanih minimalnih uvjeta u ugostiteljskim objektima te na razvrstavanje i kategorizaciju ugostiteljskih objekata, razvrstavanje i kategorizaciju objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu, utvrđivanje minimalnih uvjeta za vrstu i kategoriju objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu, izdavanje EU potvrde za fizičke osobe obrtnike,

-      donošenje rješenja u prvom stupnju o utvrđivanju razloga za prestanak zadruge u zakonom propisanim slučajevima,

-      utvrđivanje uvjeta prostora, opremljenosti prostora odgovarajućom opremom u stambenom ili poslovnom prostoru namijenjenom za obavljanje djelatnosti dadilje,

-      izdavanje rješenja o odobrenju za pružanje usluga turističkog vodiča, utvrđivanje minimalnih uvjeta za vrstu plovnih objekata, utvrđivanje minimalnih uvjeta luka nautičkog turizma koje se ne kategoriziraju, izdavanje EU potvrda za turističke vodiče,

-      utvrđivanje ispunjavanja minimalnih tehničkih uvjeta i drugih propisanih uvjeta za prodajne objekte, opremu i sredstva za obavljanje djelatnosti trgovine, izdavanje i oduzimanje dozvola za obavljanje poslova javnog komisionara Hrvatskoj gospodarskoj komori za pojedinu javnu komisionu prodavaonicu, odnosno javnom komisionaru te obavljanje općeg nadzora nad radom javnih komisionara,

-      izdavanje licencije za obavljanje djelatnosti unutarnjeg javnog cestovnog prijevoza, licencije za obavljanje autotaksi prijevoza, licencije za obavljanje kolodvorskih usluga, licencije za obavljanje agencijske djelatnosti u cestovnom prometu, licencije za iznajmljivanje vozila s vozačem te izdavanje rješenja o prijavi prijevoza za vlastite potrebe, izdavanje izvoda iz prijave prijevoza za vlastite potrebe, donošenje rješenja u stvarima koje se odnose na izdavanje znakova pristupačnosti na ime osobe s invaliditetom, sudjelovanje u radu povjerenstva za postupak praćenja izvršavanja odluka i ugovora o koncesijama na pomorskom dobru,

-      izdavanje posebnih uvjeta za građenje i rekonstrukciju županijskih i lokalnih cesta u postupku izdavanja lokacijske dozvole i sudjelovanje u postupku izdavanja građevinske dozvole davanjem potvrde na glavni projekt te izdavanje prethodne suglasnosti na prometni elaborat za postavljanje prometne signalizacije i opreme na javnim cestama,

-      utvrđivanje naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta, prikupljanje potrebne dokumentacije za izradu zahtjeva i davanje mišljenja te suglasnosti u postupku izrade prostornih planova, vođenje evidencije o promjeni namjene poljoprivrednog zemljišta,

-      na registraciju dobavljača božićnih drvaca i na izdavanje dozvole za krčenje, odnosno čistu sječu šume, prikupljanje i dostavljanje podataka nadležnom ministarstvu o stanju i promjenama šumsko-gospodarskog područja na području regionalne jedinice,

-      izdavanje rješenja o ispunjavanju uvjeta za obavljanje pogrebničke djelatnosti,

-      te druge poslove iz svoje nadležnosti sukladno posebnim propisima.

              

U Upravnom odjelu za gospodarstvo ustrojena su dva Odsjeka:

 

 

-        Odsjek za poslove iz područja gospodarstva

-        Odsjek za povjerene poslove državne uprave iz područja gospodarstva

LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA

Dr. Franje Tuđmana 4, 53000 Gospić
Tel: + 385 53 588 279
Fax: +385 53 572 100
E-mail: info@licko-senjska.hr
web: www.licko-senjska.hr
OIB: 40774389207
IBAN: HR5123400091800009008

LINKOVI

KONTAKT