Menu

UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU

Upravni odjel za opću upravu

Adresa: dr. Franje Tuđmana 4, Gospić

Tel: 053/574-213

Fax: 053/574-357

E-mail:   Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Pročelnik: Juraj Verzon, dipl. učitelj

U Upravnom odjelu za opću upravu ustrojena su dva Odsjeka, kao unutarnje ustrojstvene jedinice: Odsjek za hrvatske branitelje i Odsjek za opću upravu.

Unutarnje ustrojstvene jedinice ustrojene su za obavljanje sljedećih poslova:

Odsjek za hrvatske branitelje obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na

pravni položaj, rješavanje pravnog položaja i drugih pitanja hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, hrvatskih ratnih vojnih invalida iz Domovinskog rata, hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, status hrvatskih ratnih vojnih invalida iz Domovinskog rata, člana obitelji smrtno stradalog, zatočenog ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, status mirnodopskih vojnih invalida, kao i stradalih pirotehničara i članova njihovih obitelji, status zatočenika u neprijateljskom logoru,

zaštitu civilnih žrtava iz Domovinskog rata, zaštitu sudionika Drugog svjetskog rata, zaštitu vojnih i civilnih invalida Drugog svjetskog rata, ratnih vojnih invalida stradalih pri obavljanju vojnih i redarstvenih dužnosti u stranoj zemlji u okviru mirovnih snaga i mirovnih misija ako ih je na tu dužnost uputilo nadležno tijelo u okviru međunarodnih obveza nakon 15. svibnja 1945. godine i članova njihovih obitelji; pribavljanje nalaza i mišljenja prvostupanjskog liječničkog povjerenstva o postotku oštećenja organizma, pravo na doplatak/dodatak za njegu i pomoć druge osobe, pravo na ortopedski doplatak/dodatak, pravo za pripomoć u kući, nesposobnosti za privređivanje, činjenici je li smrt ili samoubojstvo hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata u uzročno-posljedičnoj vezi s izravnim sudjelovanjem hrvatskog branitelja u obrani suvereniteta Republike Hrvatske,

ostvarivanje prava na opskrbninu,

pravo HRVI iz Domovinskog rata 100% – I. skupine na dodjelu automobila, pravo HRVI iz Domovinskog rata 100% – I. skupine na njegovatelja,

prava osoba određenih Zakonom o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji i Zakonom o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata na besplatne udžbenike,

izradu polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja o broju svih korisnika po pojedinim pravima, te vođenje evidencija svih korisnika,

poslove obračuna i isplate novčanih sredstava temeljem prava korisnika po osnovi Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji i Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata, te vođenje evidencije izvršenih isplata i povrata nepripadno isplaćenih prava, te obavljanje poslova obračuna i isplate novčanih sredstava vojnih i civilnih invalida Drugog svjetskog rata i mirnodopskih vojnih invalida,

izdavanje potvrda o statusu HRVI iz Domovinskog rata i člana obitelji smrtno stradalog, zatočenog ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, statusu civilnog invalida rata i mirnodopskog vojnog invalida.

Odsjek za opću upravu obavlja upravne poslove prvog stupnja i druge stručne poslove koji se odnose na osobna stanja građana, matičarstvo i evidenciju o hrvatskom državljanstvu, registraciju udruga i registar birača, te druge poslove iz područja opće uprave koji su joj stavljeni u nadležnost posebnim zakonom.

LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA

Dr. Franje Tuđmana 4, 53000 Gospić
Tel: + 385 53 588 279
Fax: +385 53 572 100
E-mail: info@licko-senjska.hr
web: www.licko-senjska.hr
OIB: 40774389207
IBAN: HR5123400091800009008

LINKOVI

KONTAKT