Menu

Upravni odjel za društvene djelatnosti

Podaci o zaposlenicima u osnovnim školama Ličko-senjska županije za školsku godinu 2020.-2021.


Adresa: dr. Franje Tuđmana 4, Gospić

Tel: 053/588-243, 588-240
Fax: 053/588-284
E-mail: 
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

pročelnica Valentina Zdunić, mag.ing.

 

U Upravnom odjelu za društvene djelatnosti ustrojena su dva Odsjeka, kao unutarnje ustrojstvene jedinice: Odsjek za školstvo, kulturu, tehničku kulturu, informiranje i šport i Odsjek za zdravstvo i socijalnu skrb.

Unutarnje ustrojstvene jedinice ustrojene su za obavljanje sljedećih poslova:

Ø      u Odsjeku za školstvo, kulturu, tehničku kulturu, informiranje i šport  obavljaju se poslovi praćenja stanja i propisa iz područja obrazovanja, kulture, tehničke kulture, sporta i informiranja, priprema i praćenje realizacije utroška sredstava osnovnog i srednjeg školstva, koordiniranje u postupcima imenovanja školskih odbora osnovnih i srednjih škola čiji je osnivač Ličko-senjska županija, pripremanje i provođenje postupaka javne nabave u području školstva obavljanje poslova vezanih za postupak dodjele stipendija, praćenje statusa korisnika stipendija, provedba zaključenih ugovora, organiziranje i praćenje natjecanja učenika osnovnih i srednjih škola, aktivnosti vezane za upise učenika u I. razrede srednjih škola i učeničkih domova, pripremanje prijedloga programa javnih potreba iz područja obrazovanja, kulture, tehničke kulture, sporta i informiranja i praćenje realizacije, obavljanje administrativnih i drugih stručnih poslova za povjerenstva, komisije i sl., izrada izvješća, analiza i drugih materijala, izrada prijedloga akata iz djelokruga rada Župana i Županijske skupštine, suradnja s mladeži, vjerskim zajednicama i ostalim udrugama, prijava i provedba projekata iz djelokruga rada Odsjeka, u skladu sa smjernicama strateških dokumenata na državnoj i županijskoj razini, te izrada potrebne dokumentacije radi prijave projekata za financiranje iz domaćih izvora i sredstava EU fondova, suradnja s nadležnim tijelima državne uprave, jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave te brojnim udrugama i institucijama iz područja djelokruga rada Odsjeka.

Ø      u Odsjeku za zdravstvo i socijalnu skrbobavljaju se poslovi praćenja stanja i propisa iz područja zdravstva i socijalne skrbi, priprema i praćenje realizacije utroška sredstava zdravstvenih ustanova i ustanova socijalne skrbi, koordiniranje u postupcima imenovanja upravnih vijeća zdravstvenih ustanova i ustanova socijalne skrbi, pripremanje i provođenje postupaka javne nabave u području zdravstva i socijalne skrbi, rješavanje u upravnim stvarima iz područja socijalne skrbi, pripremanje prijedloga programa javnih potreba iz područja zdravstva, socijalne skrbi i udruga Domovinskog rata i priprema isplata i praćenje realizacije, pripremanje i provođenje postupaka davanja koncesija u djelatnosti zdravstva, obavljanje administrativnih i drugih stručnih poslova za povjerenstva, komisije i sl., izrada izvješća, analiza i drugih materijala, izrada prijedloga akata iz djelokruga rada Župana i Županijske skupštine, suradnja s mladeži, udrugama Domovinskog rata i ostalim udrugama, prijava i provedba projekata iz djelokruga rada Odsjeka, u skladu sa smjernicama strateških dokumenata na državnoj i županijskoj razini, te izrada potrebne dokumentacije radi prijave projekata za financiranje iz domaćih izvora i sredstava EU fondova, suradnja s nadležnim tijelima državne uprave, jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave te brojnim udrugama i institucijama iz područja djelokruga rada Odsjeka.

LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA

Dr. Franje Tuđmana 4, 53000 Gospić
Tel: + 385 53 588 279
Fax: +385 53 572 100
E-mail: info@licko-senjska.hr
web: www.licko-senjska.hr
OIB: 40774389207
IBAN: HR5123400091800009008

LINKOVI

KONTAKT

DOKUMENTI