Menu

Upravni odjel za graditeljstvo

Adresa: dr. Franje Tuđmana 4, Gospić

Tel: 053/588-266
Fax: 053/658-066
E-mail:  Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
 

p.o. Pročelnice: Ana Milinković Rukavina, dipl.iur.

U Upravnom odjelu za graditeljstvo, zaštitu okoliša i prirode te komunalno gospodarstvo ustrojavaju se dva Odsjeka kao unutarnje ustrojstvene jedinice: Odsjek za graditeljstvo i Odsjek za zaštitu okoliša i prirode te komunalno gospodarstvo.

U Odsjeku za graditeljstvo su ispostave: 

$Ø       Ispostava u Korenici(obavlja poslove za područje općina Plitvička jezera,Udbina i Donji Lapac) 

$Ø      Ispostava u Novalji  ( obavlja poslove za područje Grada Novalje) 

$Ø       Ispostava u Otočcu (obavlja poslove za podrucje Grada Otočca i općina Brinje i Vrhovine)

Ø      Ispostava u Senju (obavlja poslove za područje Grada Senja)

 

$Ø      u Odsjeku za graditeljstvoobavljaju se poslovi izdavanja lokacijskih, građevinskih i uporabnih dozvola, rješenja o utvrđivanju građevinskih čestica, izdavanje dozvola za promjenu namjene i uporabu građevina, poslovi tehničkog pregleda građevina, poslovi informatizacije poslovanja te poslovi vezani za pripremu, prijavu i provedbu projekata u skladu sa smjernicama strateških dokumenata na državnoj i županijskoj razini te izradu potrebne dokumentacije radi prijave projekata za financiranje iz domaćih izvora  i sredstava EU. U Odsjeku se izdaju uvjerenja, potvrde, obavijesti, informacije, ovjeravaju geodetski elaborati, zaprimaju se prijave početka građenja i početka radova na uklanjanju građevina i prosljeđuju nadležnim tijelima, vodi postupak za donošenje odluka o izradi i donošenju dokumenata prostornog uređenja Županije te drugi poslovi u skladu sa Zakonom.

 

$Ø      u Odsjeku za zaštitu okoliša i prirode te komunalno gospodarstvoobavljaju se poslovi zaštite očuvanja i unaprjeđenja stanja okoliša, poslovi očuvanja zaštite prirode iz nadležnosti Županije u skladu sa Zakonom o zaštiti okoliša i Zakonom o zaštiti prirode, poslovi vezani za poboljšanje energetske učinkovitosti u neposrednoj potrošnji energije na području Županije, poslovi temeljem Zakona o procjeni vrijednosti nekretnina, poslovi pripreme i provedbe javne nabave, poslovi komunalnog gospodarstva i postupanja s otpadom te poslovi vezani za pripremu, prijavu i provedbu projekata u skladu sa smjernicama strateških dokumenata na državnoj i županijskoj razini te izradu potrebne dokumentacije radi prijave projekata za financiranje iz domaćih izvora  i sredstava EU, rješava u drugom stupnju po žalbama izjavljenim na upravne akte upravnih tijela gradova i općina iz područja komunalnog gospodarstva, spomeničke rente i drugih područja iz nadležnosti Odsjeka sukladno s posebnim propisima.

Tablica - podaci o zupanijskim uredima (download)

 

ISPOSTAVA GOSPIĆ - Zapisnik o predmetima u kojima rješenje o izvedenom stanju donosi Agencija za ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada (popis) (popis 2, popis 2.2, popis 2.3, popis 2.4)

ISPOSTAVA NOVALJA - Zapisnik o predmetima u kojima rješenje o izvedenom stanju donosi Agencija za ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada - (broj 1), (broj 2), (broj 3)

ISPOSTAVA SENJ - Zapisnik o predmetima u kojima rješenje o izvedenom stanju donosi Agencija za ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada (popis)

ISPOSTAVA OTOČAC - Zapisnik o predmetima u kojima rješenje o izvedenom stanju donosi Agencija za ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada (broj 1), (broj 2), (broj3)

LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA

Dr. Franje Tuđmana 4, 53000 Gospić
Tel: + 385 53 588 279
Fax: +385 53 572 100
E-mail: info@licko-senjska.hr
web: www.licko-senjska.hr
OIB: 40774389207
IBAN: HR5123400091800009008

LINKOVI

KONTAKT

DOKUMENTI