Menu

Kulturno vijeće Ličko-senjske županije

Kulturno vijeće Ličko-senjske županije osnovano je Rješenjem Županijske skupštine  Ličko-senjske županije na XXVII. sjednici održanoj 13. listopada 2004. godine ( „Županijski glasnik“ br. 16/04).

Kulturno vijeće Ličko-senjske županije je savjetodavno tijelo pri izradi prijedloga smjernica godišnjih i dugoročnih Programa javnih potreba u kulturi Ličko-senjske županije. Razmatra mjere za poticanje i promicanje profesionalnog, kulturnog i umjetničkog stvaralaštva, kulturnog amaterizma i alternativnog stvaralaštva u području svoje nadležnosti, te Županiji kao osnivaču predlaže mjere za njezino unapređenje.

Vijeće ima 5 članova koji se imenuju iz područja umjetnosti i kulture na period od četiri godine.

Nove članove Kulturnog vijeća Ličko-senjske županije, Županijska skupština je imenovala na sjednici održanoj 25. rujna 2017. godine, na vrijeme od četiri godine („Županijski glasnik“ br. 21/17).

Predsjednik i članovi Kulturnog vijeće Ličko-senjske županije su:

  1. Krešimir Tomljenović – predsjednik

  2. Danko Ivšinović, prof. – član

  3. Milan Ostavić, dipl.uč. – član

  4. Blaženka Ljubović, prof. – članica

  5. Dragica Rogić. - članica

LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA

Dr. Franje Tuđmana 4, 53000 Gospić
Tel: + 385 53 588 279
Fax: +385 53 572 100
E-mail: info@licko-senjska.hr
web: www.licko-senjska.hr
OIB: 40774389207
IBAN: HR5123400091800009008

LINKOVI

KONTAKT