Menu

Povjerenstvo za zaštitu prava pacijenata Ličko – senjske županije

Povjerenstvo za zaštitu prava pacijenata Ličko – senjske županije osnovano je Rješenjem Županijske skupštine Ličko – senjske županije na IV. sjednici održanoj 28. studenoga 2013. godine ( „Županijski glasnik“ br. 21/13).

Povjerenstvo obavlja sljedeće poslove:
- prati primjenu propisa koji se odnose na zaštitu prava i interese pacijenata na području Ličko – senjske županije,
- prati povrede pojedinačnih prava pacijenata i predlaže poduzimanje mjera za zaštitu i promicanje prava pacijenata te obaviještava javnost o povredama prava pacijenata,
- bez odgađanja obaviještava Povjerenstvo za zaštitu i promicanje prava pacijenata ministarstva nadležnog za zdravstvo o slučajevima težih povreda prava pacijenata koje mogu ugroziti život ili zdravlje pacijenata,
- podnosi Županijskoj skupštini Ličko – senjske županije i ministarstvu nadležnom za zdravstvo izvješće o svom radu,
- obavlja druge poslove određene Zakonom o zaštiti prava pacijenata.

Povjerenstvo djeluje pri Upravnom odjelu za društvene djelatnosti Ličko – senjske županije koji obavlja administrativno tehničke poslove za potrebe rada Povjerenstva.

Predjednica i članovi Povjerenstva su:
1. Željka Šikić, Vile Velebita 3/7, Gospić, članica Udruge roditelja djece s poteškoćama u razvoju „Pčelica“ – za predsjednicu
2. Saša Marković, Luka 33, Otočac, pomoćnik djeci s posebnim potrebama u OŠ Otočac – za člana
3. Mandica Pavelić, Frana Kurelca 3, Gospić, članica Udruge oboljelih i liječenih od malignih bolesti – za članicu
4. Zrinka Rosić, K. Petra Krešimira IV/13, Gospić, predsjednica Udruge dijabetičara Ličko – senjske županije – za članicu
5. Anita Špalj, Smiljanska 94, Gospić, voditeljica programa za oboljele od multipleskleroze – za članicu

LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA

Dr. Franje Tuđmana 4, 53000 Gospić
Tel: + 385 53 588 279
Fax: +385 53 572 100
E-mail: info@licko-senjska.hr
web: www.licko-senjska.hr
OIB: 40774389207
IBAN: HR5123400091800009008

LINKOVI

KONTAKT