Menu

ČestitkaŽupanija

Članovi županijske skupštine

ČLANOVI ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE


1.

Željko

Biondić

HDZ-HSS- HSP AS- HSU

2.

Ivan

Bižanović

HDZ-HSS- HSP AS- HSU

3.

Ante

Dabo

LISTA GRUPE BIRAČA

4.

Marinko

Domić

LISTA GRUPE BIRAČA

5.

Milorad

Delić

SDSS

6.

Ante

Franić

HSLS

7.

Zlatko

Fumić

HDZ- HSS - HSP AS- HSU

8.

Berislav

Gržanić

LISTA GRUPE BIRAČA

9.

Nikola

Hećimović

NEZAVISNI ČLAN

10.

Stjepan

Kostelac

LISTA GRUPE BIRAČA

11.

Mile

Krivokuća

NEZAVISNI ČLAN

12.

Marijan

Kustić

HDZ-HSS- HSP AS- HSU

13.

Ana

Manjerović

NEZAVISNI ČLAN

14.

Nikola

Maras

NEZAVISNI ČLAN

15.

Nada

Marijanović

HDZ-HSS- HSP AS- HSU

16.

Milan

Mataija

LISTA GRUPE BIRAČA - HSP

17.

Zdenko

Mišić

NEZAVISNI ČLAN

18.

Stanko

Momčilović

SDSS

19.

Marija

Mraović

HDZ -HSS- HSP AS- HSU

20.

Budimir

Peranić

HDZ -HSS- HSP AS- HSU

21.

Ernest

Petry

LISTA GRUPE BIRAČA

22.

Jelena

Pezelj -Starčević

NEZAVISNI ČLAN

23.

Željko

Rukavina

HDZ- HSS - HSP AS- HSU

24.

Meri

Sladović

HDZ -HSS- HSP AS- HSU

25.

Boško

Stapar

NEZAVISNI ČLAN

26.

Margareta

Škunca-Čepulo

HDZ- HSS - HSP AS- HSU

27.

Josip

Šojat

HDZ-HSS- HSP AS- HSU

28.

Martina

Tenđera

NEZAVISNI ČLAN

29.

Ivica

Tomljenović

LISTA GRUPE BIRAČA - HSP

30.

Darijo

Vidmar

HDZ-HSS- HSP AS- HSU

31.

Jovo

Vukša

SDP

32.

Tomislav

Zrinski

SDP


Napomena: Milan Mataija i Ivica Tomljenović, članovi Županijske skupštine izabrani s Liste grupe birača, od 15. svibnja 2018. godine obnašaju dužnost kao članovi Hrvatske stranke prava (HSP), Budimir Peranić od 8. studenoga 2018. godine obnaša dužnost zamjenika člana Županijske skupštine Ivana Žarkovića, izabranog s liste HDZ - HSS- HSP AS- HSU, koji je stavio svoj mandat u mirovanje, Nikola Maras član Županijske skupštine izabran s liste SDP-a, dužnost u Županijskoj skupštini obnaša kao nezavisni član, članovi Županijske skupštine: Nikola Hećimović, Mile Krivokuća, Ana Manjerović, Zdenko Mišić, Jelena Pezelj - Starčević, Martina Tenđera i Boško Stapar izbrani s liste HDZ - HSS- HSP AS- HSU od 7. prosinca 2018. godine dužnost u Županijskoj skupštini obnašaju kao nezavisni članovi te Milorad Delić od 30. studenoga 2018. obnaša dužnost zamjenika člana Županijske skupštine Mirka Zagorca, izabranog s liste Samostalne demokratske srpske stranke (SDSS -a), koji je stavio svoj mandat u mirovanje.

LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA

Dr. Franje Tuđmana 4, 53000 Gospić
Tel: + 385 53 588 279
Fax: +385 53 572 100
E-mail: info@licko-senjska.hr
web: www.licko-senjska.hr
OIB: 40774389207
IBAN: HR5123400091800009008

LINKOVI

KONTAKT

DOKUMENTI