Menu

Članovi županijske skupštine

ČLANOVI ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

1.

Željko

Biondić


HDZ-HSS- HSP AS- HSU

2.

Ivan

Bižanović


HDZ-HSS- HSP AS- HSU

3.

Ante

Dabo

LISTA GRUPE BIRAČA

4.

Marinko

Domić


LISTA GRUPE BIRAČA

5.

Ante

Franić

HSLS

6.

Zlatko

Fumić

HDZ- HSS - HSP AS- HSU

7.

Berislav

Gržanić

LISTA GRUPE BIRAČA

8.

Nikola

Hećimović


HDZ-HSS- HSP AS- HSU

9.

Stjepan

Kostelac

LISTA GRUPE BIRAČA

10.

Mile

Krivokuća


HDZ-HSS- HSP AS- HSU

11.

Marijan

Kustić

HDZ-HSS- HSP AS- HSU

12.

Ana

Manjerović


HDZ-HSS- HSP AS- HSU

13.

Nikola

Maras


SDP

14.

Nada

Marijanović


HDZ-HSS- HSP AS- HSU

15.

Milan

Mataija

HSP

16.

Zdenko

Mišić

HDZ-HSS- HSP AS- HSU

17.

Stanko

Momčilović

SDSS

18.

Ernest

Petry


LISTA GRUPE BIRAČA

19.

Jelena

Pezelj -Starčević

HDZ -HSS- HSP AS- HSU

20.

Marija

Potočnjak


HDZ -HSS- HSP AS- HSU

21.

Željko

Rukavina

HDZ- HSS - HSP AS- HSU

22.

Meri

Sladović

HDZ -HSS- HSP AS- HSU

23.

Boško

Stapar


HDZ-HSS- HSP AS- HSU

24.

Margareta

Škunca-Čepulo


HDZ- HSS - HSP AS- HSU

25.

Josip

Šojat


HDZ-HSS- HSP AS- HSU

26.

Martina

Tenđera


HDZ -HSS- HSP AS- HSU

27.

Ivica

Tomljenović

HSP

28.

Darijo

Vidmar

HDZ-HSS- HSP AS- HSU

29.

Jovo

Vukša

SDP

30.

Mirko

Zagorac

SDSS

31.

Tomislav

Zrinski

SDP

32.

Ivan

Žarković

HDZ-HSS- HSP AS- HSU

 

Napomena: Milan Mataija i Ivica Tomljenović, članovi Županijske skupštine izabrani s Liste grupe birača, od 15. svibnja 2018. godine obnašaju dužnost kao članovi Hrvatske stranke prava (HSP).  

 

LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA

Dr. Franje Tuđmana 4, 53000 Gospić
Tel: + 385 53 588 279
Fax: +385 53 572 100
E-mail: info@licko-senjska.hr
web: www.licko-senjska.hr
OIB: 40774389207
IBAN: HR5123400091800009008

LINKOVI

KONTAKT

DOKUMENTI